Marianna Bárdiová: Spomienka na Stretnutie detí s knihou v Malachove

KULTÚRA
0 /

Trochu osvieženia v týchto ťažkých časoch obrany pred šíriacim sa koronavírusom prináša spomienka Marianny Bárdiovej na besedy s malachovskými deťmi počas marcového Týždňa slovenských knižníc.

Ešte aj dnes, po dvoch týždňoch, mám vo váze kyticu, ktorú som dostala po besedách s malachovskými deťmi o knihách. To ma inšpirovalo k tomu, aby som sa s vami podelila o spomienku na zaujímavé Stretnutia detí s knihou, ktoré hneď v prvý deň Týždňa slovenských knižníc začiatkom marca pripravila vedúca Obecnej knižnice v Malachove Marta Kapustová.

Najprv sme navštívili  škôlku, kde si deti popozerali knižky z knižnice, aby vedeli, ktoré si môžu prísť s rodičmi alebo starými rodičmi požičať. Porozprávali nám o tom, čom sa im v knižkách najviac páči a čo tam na obrázkoch môžu nájsť. Pani knihovníčka im prečítala rozprávku o Princeznej a siedmich trpaslíkoch, potom sa zahrali hru Húsky, húsky, poďte domov a spoločne nám zaspievali.

Aj škôlkari už poznajú monografiu Malachova (2019), v ktorej im učiteľky ukazujú fotografie zaujímavostí z prírodného okolia obce a rozprávajú sa o tom, kde sa už boli s rodičmi pozrieť a čo ich tam zaujalo. Deti vyspovedali aj mňa ako editorku monografie.

Trochu sme načreli aj do mojich Malachovských rozprávok, ktoré mám pre ne rozpísané. Jednu postavičku z nich – vodného škriatka Cúdeníka – už poznajú. Jeho drevená socha od domácich majstrov – Ondreja Dobrotu Brčka, ktorú vyfarbil výtvarník Miro Bárdi, ich každé ráno víta pred vchodom do školy. 

Na stretnutí bola aj predchádzajúca knihovníčka Mária Žabková, ktorá dostala na záver kytičku ako poďakovanie za to, že sa deťom v obecnej knižnici venovala vyše 30 rokov.

Popoludní prišli žiaci 1. – 4. ročníka Základnej školy s materskou školou do sály kultúrneho domu v Malachove. Aj tam ich čakali mnohé knihy na pozretie, ale aj žiaci si pripravili program. Každý z nich postupne prečítal vždy jedno príslovie Šalamúna o slove a potom na zobcovej flaute zahral svoju skladbičku alebo ľudovú pieseň. Pripomeňme si aspoň tri z nich:

Neskúsený verí každému slovíčku, ale opatrný dáva pozor na svoj krok…Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev… Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas.“

Riaditeľka školy potom vyhodnotila poviedky, ktoré nedávno napísali tretiaci a tie, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach sa aj prečítali. Víťaznú poviedku o dobrodružstvách Rajčupa a Fera si vymyslel Marko Pál a spolu so svojou mamou ju počas niekoľkých dní spracovali do veľmi pôsobivej podoby.

Žiaci sa ma popýtali na zrod malachovskej monografie. Zaujímalo ich, kto sú jej autori a koľko rokov sme na nej pracovali, prekvapilo ich temer až päť rokov. Je potešiteľné, že učiteľky knihu využívajú pri vyučovaní viacerých predmetov. 

Aj deti v škôlke so žiakmi mali možnosť porozprávať sa so siedmačkou Aimee Lolo Soós z Banskej Bystrice o tom, ako píše knižky, o čom sú a prečo sa do písania pustila. Prekvapilo ich, že vo svojom voľnom čase navštevuje Jazdeckú školu v Ľubietovej, stará sa o kone, jazdí na nich a preskakuje aj prekážky. A práve to ju inšpirovalo opísať svoje zážitky z tohto atraktívneho prostredia. 

Na záver oboch podujatí deti dostali malé darčeky a sladkosť, čo podporil aj Obecný úrad v Malachove. Knihovníčka Mária Kapustová im dokonca upiekla aj domáce koláče, čo spríjemnilo atmosféru zaujímavých podujatí. Tieto typy aktivít majú v Malachove kontinuitu a významne prispievajú k formovaniu vzťahu detí ku knihám.

Popis k fotografiám:

  1. Kytica z 2. marca 2020
  2. Deti okolo sochy vodného škriatka Cúdeníka pred vstupom do malachovskej školy
  3. Marta Kapustová (vpravo) a Marianna Bárdiová besedujú so škôlkarmi o knihách
  4. Húsky, húsky, poďte domov
  5. Škôlkari okolo siedmačky Aimee Lolo Soós (sediaca vpravo)
  6. Bývalá dlhoročná knihovníčka v Malachove Mária Žabková. Vpravo sedí Aimee Lolo Soós so svojom mamou
  7. Žiaci 1. – 4. ročníka z malachovskej školy v sále kultúrneho domu
  8. Čítanie žiackych poviedok
  9. Malachovskí žiaci čítajú Šalamúnove príslovia o slove a dopĺňajú ich o skladbičky na flautách1
  10. Malachovskí žiaci čítajú Šalamúnove príslovia o slove a dopĺňajú ich o skladbičky na flautách 2

Autor: Marianna Bárdiová, Foto: autorka