Jedinečný seminár na Radnici „Keď sa narodíš, máš žiť v rodine II.“  

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB je partnerom jedinečného seminára podporujúci prevenciu odoberania a opúšťania najmenších detí. Uskutoční sa v stredu 19. októbra 2016 v Cikkerovej sieni historickej Radnice.

Opustenie dieťaťa, prípadne jeho separácia od rodičovskej osoby, vo veku 0 – 1 rok má podľa výskumov mozgu, praxe psychológov, sociálnych pracovníkov a terapeutov zo zahraničia i Slovenska katastrofické následky na vývin dieťaťa.

Raná trauma, prípadne komplexná vývinová trauma znižuje kvalitu života dieťaťa, jeho možnosti a začlenenie do spoločnosti. Investujme spolu do dňa, ktorý nás môže posilniť, povzbudiť, ale aj lepšie pripraviť na prácu, ktorú dennodenne robíme. Investujme  svoju dospelosť a odbornosť  do detstva detí, ktorým hrozí, že nebudú žiť v rodine.

Seminár „Keď sa narodíš, máš žiť v rodine II.“ bude v stredu 19. októbra 2016 na Radnici v Banskej Bystrici od 9:00 – 16:00 hod. (registrácia je od 8:30 – 9:00 hod.). Platí sa príspevok 9 € (pri počte 3 účastníkov z jednej organizácie 50 – percentná zľava pre tretieho účastníka), študenti 3 €. Prihlášky do 14. októbra na eva.tetakova@navrat.sk

K okruhom seminára patria služby a podpora pre tehotné ženy zo zraniteľných skupín (ľudia z terénu, zo sociálnych zariadení, ale aj klientky), služby a podpora pre rodičov s malými deťmi zo zraniteľných skupín a možnosti zmierňovania ranej traumy detí po opustení/separácii od rodičovskej osoby.

Seminár prinesie užitočné informácie pracovníkom komunitných centier, terénnym sociálnym pracovníkom, rodinným asistentom, obecným sociálnym pracovníkom, pracovníkom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pracovníkom miest a obcí v tejto oblasti, študentom odborov sociálna práca a psychológia, pracovníkom zariadení pre rodiny s deťmi zo zraniteľných skupín: krízové centrá, detské domovy poskytujúce pomoc tehotným ženám a rodičom v sociálnom ohrození, materské a rodinné centrá, mimovládne organizácie či akreditované subjekty.

Organizátorom je Centrum Návrat v Banskej Bystrici pri príležitosti 10.výročia (svojich) služieb pre tehotnú ženu v riziku a v sociálnom ohrození na území mesta Banská Bystrica spolu s ďalšími partnermi: Katedra sociálnej práce PgF UMB v Banskej Bystrici a Komunitná Nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica, pod záštitou primátora mesta Jána Noska.

Viac informácií nájdete na stránke www.navrat.sk.

ked sa narodis

Zdroj: UMB, Foto: ilust.