Ján Nosko: Čo s banskobystrickým kúpaliskom? #52

Blog
18 /

Pozorne sledujem diskusiu k banskobystrickému kúpalisku, ktorá sa začala šíriť na sociálnych sieťach počas uplynulého víkendu. Od roku 2015 pravidelne pred začiatkom letnej sezóny, ako aj počas nej, organizujeme kontrolné dni.

Ich cieľom je zmonitorovať „nálady“, ktoré na kúpalisku panujú a na kritické podnety verejnosti upozorniť nájomcu. Nebolo tomu inak ani tento týždeň. So zástupcami petičného výboru a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sme sa stretli na kúpalisku a na zásadné problémy sme opätovne upozornili prevádzkovateľa.

(Ne)výhodná nájomná zmluva?

Pripomínam, že mesto dalo ešte v roku 2007 do dlhodobého nájmu na tridsať rokov tento  priestor súkromnému prevádzkovateľovi s ročným nájmom 33,19 eur (predtým 1000,- Sk). Doba platnosti zmluvy sa končí 30. októbra 2037. Po analýze, ktorú sme vykonali pred dvomi rokmi bolo zistené, že súkromný prevádzkovateľ splnil náležitosti, ktoré mu z nájomnej zmluvy vyplynuli a naďalej si plní povinnosti, ktoré mu z nej stále plynú. Sme ale spokojní?

Otázka je, čo ďalej

Evidujem nespokojnosť Banskobystričanov, ktorí naše kúpalisko nenavštevujú a porovnávajú ho s tými v okolí Banskej Bystrice. Veľakrát na sociálnych sieťach odznievajú názory, aby mesto nájomnú zmluvu so spoločnosťou Aqualand, s. r. o. vypovedalo. Zmluva sa však jednostranne vypovedať nedá.

Sú len dve možnosti. Ukončenie zmluvy dohodou alebo odstúpenie od zmluvy. Ukončenie zmluvy dohodou Ak by sme sa rozhodli ísť cestou ukončenia zmluvy dohodou (na dohodu treba dvoch) nevieme, aké požiadavky by druhá zmluvná strana mohla mať. Prevádzkovateľ by mohol napríklad žiadať vrátenie nemalej časti doposiaľ preinvestovaných prostriedkov v období od roku 2007 do konca roku 2010. Súhlasili by ste s tým, Banskobystričania?

Odstúpenie od zmluvy

Ak by nájomca porušil nejakú povinnosť zo zmluvy a išli by sme cestou odstúpenia od zmluvného vzťahu, mohol by nám hroziť súdny spor. Jeho dĺžku a výsledok by bolo v tejto chvíli len ťažké odhadnúť. A prevádzka počas súdneho sporu…?

 Stav kúpaliska mi nie je ľahostajný

Aj keď ako mesto nemáme veľké možnosti, spolu s petičným výborom intenzívne komunikujeme a robíme všetko preto, aby nájomca  odstraňoval nedostatky, ktoré nám adresujete. Ďalšou otázkou je, či Regionálny úrad verejného zdravotníctva považuje plážové kúpalisko za vyhovujúce.

Pravdepodobne áno, keď prevádzkovateľ každý rok pred otvorením disponuje všetkými súhlasnými stanoviskami. Pri nesplnení niektorých hygienických noriem by hypoteticky mohol RÚVZ vydať nariadenie o jeho zavretí. Ale čo potom?

Ďalší mestský strašiak?

Ak by sa samospráva opäť stala vlastníkom plážového kúpaliska, museli by sme doň investovať nemalé finančné prostriedky. Aj napriek tomu, že mesto je v dobrej finančnej kondícii, stále máme na stole dôležité projekty a zámery,  ktoré je potrebné riešiť. Najväčším problémom v Banskej Bystrici je doprava, zanedbané cesty a chodníky…

Práve do týchto oblastí chceme naďalej smerovať verejné financie. Ukončenie prevádzky kúpaliska by mohlo znamenať aj vznik ďalšieho mestského strašiaka…

Záverom

Moje stanovisko je jasné. Uzatváranie dlhodobých zmlúv so súkromnými spoločnosťami v minulosti sa neosvedčilo. Pri uzatváraní takéhoto zmluvného vzťahu majú byť podmienky plnenia jasne špecifikované a formulované.

V najbližšom období nás čaká ďalšie stretnutie s RÚVZ, petičným výborom a nájomcom, na ktorom od neho budeme žiadať plán na nasledujúce obdobie s termínmi plnenia. Banskobystrické plážové kúpalisko je jedinečný priestor, ktorý si zaslúži viac.

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

52 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.