V hodnotení pacientov Dôvery je najlepšia banskobystrická Detská fakultná nemocnica

Zdravie
2 /

dfnsp bb1

Na základe hodnotenia viac ako 6 300 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, zostavila zdravotná poisťovňa Dôvera už po dvanásty raz rebríček najlepších zdravotníckych zariadení.

V kategórii fakultných nemocníc zvíťazila Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. Zo všeobecných nemocníc sa víťazom stala Nemocnica svätého Michala. Prvé miesto v kategórii špecializovaných ústavov získal Onkologický ústav sv. Alžbety, v kategórii ostatných nemocníc obsadila prvú priečku TETIS, s.r.o.

Generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan na tlačovej konferencii uviedol, že štandardne najvyššie známky pacienti udeľovali personálu za jeho starostlivosť, nasledovala spokojnosť s informovanosťou. Najprísnejšie hodnotenie opäť dostala spokojnosť s takzvanými hotelovými službami, teda s jedlom, ubytovaním a upratovaním.

„Žiadny z oslovených pacientov nehodnotil odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy. Avšak kvalitu ubytovania, prístup personálu a stav po prepustení vie dobre posúdiť každý pacient. Subjektívna spokojnosť pacientov je jeden z dôležitých ukazovateľov, na ktorý sa pozeráme pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Priemerná dosiahnutá známka 1,66 naznačuje, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom udeľovali pacienti podobné známky,“

poznamenal Martin Kultan.

Pacienti hodnotili nemocnice známkami od jedna po päť. V kategórii fakultných nemocníc obsadila druhé miesto Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, za ňou skončila Detská fakultná nemocnica Košice a Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, V rámci všeobecných nemocníc bola druhá Ľubovnianska nemocnica, n.o., na tretej priečke skončila Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidník, a.s.

Podľa rebríčka zdravotnej poisťovne Dôvera druhé miesto v kategórii špecializovaných ústavov obsadil Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Banskej Bystrici a tretie miesto Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. V kategórii ostatných nemocníc bol Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb n. o. Dolný Smokovec a za ním  Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s.

Naopak najmenej spokojní pacienti sú s Centrom pre drogovo závislých v Košiciach, so Špecializovanou nemocnicou pre ortopedickú protetiku v Bratislave a Mineral – Slovakia.

Vyhlásenie vedenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou BB

„S obrovskou radosťou, ale aj hrdosťou prijala Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica skutočnosť, že opätovne obhájila svoje prvenstvo v hodnotení nemocníc poistencami zdravotnej poisťovne Dôvera. 

Táto skutočnosť je pre nás všetkých zadosťučinením a skvelou spätnou väzbou. Znamená to, že prácu, ktorú vykonávame, vykonávame dobre. Že má zmysel, že stojí za to, a že pacienti sú s nami spokojní. Byť prvý medzi fakultnými a univerzitnými nemocnicami je však aj záväzok – nepoľaviť, pokračovať v tom, čo je dobré a neustále zlepšovať všetko, o čom vieme, že by sa dalo robiť ešte lepšie.

Vedenie nemocnice chce úprimne poďakovať všetkým pacientom, ktorí vyjadrili svoju pozitívnu skúsenosť s našim zdravotníckym zariadením. Poďakovanie však bezpochyby patrí aj všetkým zamestnancom, bez ktorých by to nešlo. Hlboko si vážime prácu, ktorá musí byť poslaním, aby ste ju vedeli robiť s takým nasadením ako naši zamestnanci. Ďakujeme!”

Ing. Marianna Hoghová           MUDr. Miloslav Hanula, PhD.        Ing. Juraj Gallo

generálna riaditeľka                       medicínsky riaditeľ                     ekonomický riaditeľ

Aktuálna infomácia pre návštevy

Na základe odporúčania vedúcej Odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica, z dôvodu poklesu chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia, je v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica dňom 16. marca zrušený zákaz návštev, ktorý trval takmer 2 mesiace. Opätovne je možné aj prijímanie sprevádzajúcich osôb k denným pobytom na jednotlivých klinikách.

Zdroj: Dôvera, Foto: ilustračné