Dočasné zmeny v metóde výučby na Akadémii umení v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

Koronavírusová pandémia dramaticky mení spôsob nášho života. Týka sa to aj vysokoškolských študentov, ktorí musia vymeniť prezenčnú formu výučbu za dištančnú, pokiaľ to umožňujú dané podmienky štúdia.

V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 a s ohľadom na ochranu zdravia študentov, pedagógov a zamestnancov Akadémie umení v Banskej Bystrici rozhodol krízový štáb univerzity a jednotlivých fakúlt o prerušení prezenčnej formy výučby na dvoch fakultách až do odvolania nasledovne:

Fakulta výtvarných umení prechádza od pondelka 19. 10. 2020 na dištančnú metódu výučby.

Fakulta múzických umení prechádza od štvrtka 22. 10. 2020 na dištančnú metódu výučby.

Fakulta dramatických umení pokračuje v kombinovanej metóde výučby do odvolania.

„Prijatými opatreniami uskutočňuje individuálne umelecké vzdelávanie s minimálnym počtom študentov vzhľadom na kapacitu priestorov a v súlade s aktuálnymi platnými opatreniami a rozhodnutiami ÚVZ SR,“

hovorí PaedDr. Peter Vítko, prorektor pre vzdelávaciu činnosť a kvalitu Akadémie umení v Banskej Bystrici a zástupca štatutárneho orgánu Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Ďalšie zmeny nastavenia vzdelávacieho procesu budú prezentované na internetových stránkach školy a sociálnych sieťach v pravidelnej aktualizácii.

Zdroj: Marta Holécyová AU BB, Foto: ilustračné