Beží autorská literárna súťaž VKMK Banskobystrické Pierko 2021

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila už štvrtý ročník autorskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov literárno-dramatických odborov ZUŠ pod názvom: Banskobystrické Pierko 2021 (okres Banská Bystrica a Brezno, regionálna pôsobnosť knižnice).

Hlavným zámerom je nájsť a podporiť literárne nadané deti, s ktorými by knižnica mohla aj po skončení súťaže pracovať a rozvíjať ich literárny talent (napr. prácou v detskom literárnom klube v knižnici pod vedením skúsených lektorov a podobne).

Súťaž prebieha od 1. apríla do 10. mája 2021.

Žiak si môže vybrať jednu literárnu kategóriu: poéziu alebo prózu, (max. rozsah práce 3 strany, formát A 4) a po napísaní svoju tvorbu poslať mailom na adresu: manazer@vkmk.sk.

Prácu žiaka môže zaslať aj rodič, či pedagóg. Po uzávierke súťaže práce vyhodnotí odborná porota (spisovatelia) a knižnicapripraví slávnostné vyhodnotenie súťaže (9. jún 2021 v pobočke VKMK na Fončorde).

Informácie o súťaži sú dostupné na stránke knižnice: www.vkmk.sk.

„Veríme, že po predchádzajúcich úspešných troch ročníkoch do ktorých sa zapojilo okolo stovky mladých píšucich autorov, aj tento rok žiaci siahnu po pere a popustia uzdu svojej literárnej tvorivosti. Tešíme sa na všetky práce, ktoré  nám pošlete,“

hovorí manažérka VKMK Soňa Šóky.

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: VKMK a ilustračné