Začala výstavba parkovísk na Tulskej ulici

SPRÁVY
7 /

Situácia s parkovaním je zlá aj na Fončorde, kde vodiči využívajú okrem legálnych parkovacích miest aj chodníky a zelené plochy. S takýmto problémom zápasí napríklad Tulská ulica, kde parkujúce vozidlá po oboch stranách cesty spôsobujú čoraz častejšie kolízne situácie.

Aj na základe požiadaviek obyvateľov vybuduje mesto v tejto lokalite nové parkovacie miesta. Projekt tvoria dve časti a rozdeľujú Tulskú ulicu na dve staveniská. V prvom prípade pribudne 85 nových kolmých parkovacích miest pred bytovými domami č. 41 až 59, pozdĺž cesty po ľavej strane.  Okrem toho počíta mesto aj s vybudovaním chodníka popred paneláky, ktorý v súčasnosti chýba. Ďalšia časť projektu rieši vybudovanie 65 kolmých parkovacích miest pred bytovými domami č. 9 až 35. Do obidvoch projektov mesto investuje sumu takmer 500 000 eur.

„Som veľmi rád, že situácia na Fončorde sa zlepší. Vybudovaním 150 nových parkovacích státí sa zlepší situácia v statickej doprave, skvalitnia sa podmienky, komfort a bezpečnosť dopravy,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Stavebné firmy v týchto dňoch začali so stavebnými prácami. Dôjde k vybudovaniu aj dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia, ochrane podzemných vedení a realizácii sadových úprav. Poslanec za Fončordu a predseda dopravnej komisie pri MsZ Marek Modranský hovorí, že parkoviská budú hotové do konca roka:

„Aj obyvatelia Fončordy pociťujú nedostatok parkovacích miest. Preto som v zastupiteľstve podporil vyčlenenie finančných prostriedkov na vybudovanie nových parkovacích miest na Tulskej. Verím, že do konca roka už budú obyvateľom tieto parkoviská služíť.“

Podľa Modranského musia byť zo sídliska vylúčené tie autá, ktoré tam nemajú čo robiť a musí sa nastoliť taký stav, aby autá v súčasnosti parkujúce na zeleni, chodníkoch, priechodoch pre chodcov a v iných zákazoch parkovali v súlade so zákonom. Podľa neho je dôležité zmeniť aj dopravné návyky obyvateľov a jednu z ciest vidí v efektívnom využívaní MHD a nemotorovej dopravy.

Poslanec za Fončordu Daniel Karas k tomu dodáva:

„Myslím, že Fončorďania si zaslúžia dôstojne parkovať. Začíname teraz s riešením tohto problému na Tulskej, kde sa bude revitalizovať aj celý vnútroblok. Na jednej strane obnovujeme mestské komunikácie, na druhej strane musíme pre obyvateľov Fončordy i ďalších sídlisk zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest, čo nejde z večera do rána. Je na nás poslancoch za Fončordu, aby sme v tomto trende pokračovali aj na ďalších frekventovaných uliciach.“

Autor: (tom), Foto: redakčné