V Záhrade bude verejná diskusia o navrhovanej zonácii Národného parku Veľká Fatra

SPRÁVY
1 /

Najvyšší piaty stupeň ochrany v Národnom parku Veľká Fatra sa má z necelých 20 percent zvýšiť na takmer 42 percent jeho územia. Počíta s tým nový návrh zonácie z dielne rezortu životného prostredia.

Diskusia o zonácii NP Veľká Fatra v Záhrade

Stupeň ochrany prírody sa zvyšuje len na štátnych pozemkoch, súkromné zostanú zachované v súčasnom stave. V priebehu najbližšieho desaťročia plánuje envirorezort rozšíriť najvyšší stupeň ochrany na vyše polovicu územia národného parku.

Mesto Banská Bystrica vlastní lesy o výmere približne 7 200 hektárov. Približne jedna tretina z nich je súčasťou parku Veľká Fatra a nachádzajú sa tu i viaceré maloplošné chránené územia z dôvodu ochrany vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Minister ŽP Ján Budaj so zonáciou NP Veľká Fatra

Minister ŽP Ján Budaj so zonáciou NP Veľká Fatra

Čo znamená zonácia pre banskobystrické Mestské lesy? Aké sú jej pre a proti? Nielen o týchto otázkach budú v utorok 31. januára 2023 o 18:00 hod. v Záhrade – Centre nezávislej kultúry diskutovať:

Eduard Apfel, riaditeľ NP Veľká Fatra, Jozef Jankov, hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica,  Jíří Pěč, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko a Tomáš Vida, správca Nadácie Aevis.

Príďte si vypočuť názory odborníkov na toľko diskutovanú tému. Náš portál priniesol informáciu o pripomienkovaní návrhu MŽP Mestom a Mestskými lesmi BB v článku:

https://www.bystricoviny.sk/spravy/banskobystricka-samosprava-so-zonaciou-narodneho-parku-velka-fatra-suhlasi-ale-ma-pripomienky/

Diskutuje sa aj na sociálnych sieťach

Do diskusie o návrhu zonácie Národného parku Veľká Fatra sa zapojili aj niektorí Bystričania na sociálnych sieťach. Zaregistrovali sme viacero kritických príspevkov najmä zo strany členov tímu poslankyne Javorčíkovej.

NP Veľká Fatra

NP Veľká Fatra

Išlo však skôr o politicky ladené názory viac – menej smerované na primátora Jána Noska a „drevorubačskú“ lobby, ktoré mali dosť ďaleko od odbornosti. Vynikal v tom neúspešný kandidát na mestského poslanca Juraj Droppa, ktorý vytkol primátorovi jeho údajnú snahu o zníženie počtu chránených území, vraj presadzujúc prevádzku rekreačných zariadení s pohybom áut  s podporou poľovníctva a ťažby dreva, čo sa však nezakladá na pravde

V rámci návrhu zonácie rovnako nedávajú zmysel jeho útoky na Mestské lesy Banská Bystrica za údajne nevhodné prikrmovanie zveri či nadmernú ťažbu dreva a stratu vzácnych biotopov.

Na naše otázky v tejto súvislosti odpovedal hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica Jozef Jankov:

V návrhu zonácie NP Veľká Fatra je uvedené, že netýka neštátnych vlastníkov pozemkov v národnom parku. Nie je to pravda, pretože so zonáciou bol predložený aj Program starostlivosti o národný park a Projekt ochrany národného parku. A tieto dokumenty významným spôsobom obmedzujú vlastnícke práva aj napríklad v navrhovanej zóne „C“, o ktorej sme boli informovaní, že sa v nej režim hospodárenia nebude meniť. Obidva rozsiahle dokumenty (s prílohami približne 400 strán) sme dostali na pripomienkovanie 15. decembra 2022 a bolo potrebné sa k nim vyjadriť do 30 dní, čiže aj z dôvodu vianočných sviatkov termín veľmi nevhodný.“

Jozef Jankov

Jozef Jankov

Podľa Jankova k týmto dokumentom neprebehla vopred žiadna diskusia:

 „Pripomienky, ktoré boli z našej strany podané, považujeme za odborné a viaceré z nich uznal na prvých rokovaniach aj zástupca NP Veľká Fatra. Dokumenty k zonácii sú vypracované na obdobie 30 rokov, ich dosah však bude oveľa dlhší. Preto ak sa má mesto vzdať časti svojich vlastníckych práv, dokumenty musia zohľadňovať aj pripomienky vlastníka.“

Mesto Banská Bystrica pri spravovaní lesného majetku dokazuje, že to vie v mnohých prípadoch robiť lepšie ako štát. Z týchto dôvodov musí byť prípadná dohoda o zonácii vzájomnou dohodou, nie jednostranným krokom štátnych orgánov.

Veľká Fatra

Veľká Fatra

Zdroj: (tom) a mesto BB , Foto: ilustračné