Občania môžu pripomienkovať projekt „Parkovisko Tatranská“ v Rudlovej – Sásovej

SPRÁVY
15 /

Azda najdôležitejšou investíciou na najväčšom banskobystrickom sídlisku Rudlová – Sásová  v nasledujúcom období bude vybudovanie štyroch parkovísk s kapacitou 237 parkovacích miest na Tatranskej ulici pozdĺž Saleziánov.

Projekt je v súčasnosti v štádiu príprav projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Mesto chce efektívne komunikovať s dotknutými občanmi  tak, aby sa  po odprezentovaní projektu a zapracovaní pripomienok obyvateľov mohol  tento investičný zámer zreálniť už v nasledujúcom období.

tatranska parkovanie

Aktuálne banskobystrická samospráva predložila verejnosti na pripomienkovanie projekt pre územné rozhodnutie „Parkovisko Tatranská“, ktorý na objednávku Mesta Banská Bystrica vypracovala spoločnosť DOPRAVOPROJEKT a.s. Detaily projektu si je možné stiahnuť na tomto linku.

Parkoviská sú rozdelené na štyri časti:

Tatranská č. 24 až č. 32 – 56 parkovacích miest
Tatranská č. 34 až č. 38 – 41 parkovacích miest
Tatranská č. 40 až č. 60 – 60 parkovacích miest
Tatranská č. 52 až č. 64 – 70 parkovacích miest

situacia parkovisk 24-32 a 34-38

 

Spolu ide o výstavbu 227 parkovacích miest za ulicou Tatranská pozdĺž Saleziánov. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia priľahlých chodníkov a verejného osvetlenia.

Svoje pripomienky a postrehy k projektu môžu občania zasielať e-mailom na adresu tatranska@banskabystrica.sk  najneskôr do pondelka 5. novembra 2018.

situacia parkovisk 40-50 a 52-64

 

Zdroj: Mesto BB, Foto: ilustračné