Ďalšia Pellegriniho výzva na budúcej trase R1 našla odozvu – križovatka v Ružomberku

SPRÁVY
1 /

krizovatka ruzomberok

Premiér Peter Pellegrini koncom sa koncom mája stretol v Banskej Bystrici so starostami a primátormi Iniciatívy stredné Slovensko a na následnom stretnutí s novinármi adresoval niekoľko výziev ministrovi dopravy a generálnemu riaditeľovi Národnej diaľničnej spoločnosti.

Išlo o pokračovanie R1 s dostavbou 8 – kilometrového úseku z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče a technické vyriešenie kľúčovej križovatky v Ružomberku. Ako sme informovali, na jeho prvú výzvu zareagoval koncesionár R1 spoločnosť Granvia, ktorá je v rámci PPP projektu na základe dodatku ku koncesnej zmluve  pripravená vybudovať toto predĺženie rýchlostnej cesty.

Ministerstvo dopravy pred samotným rozhodnutím o výstavbe zhodnocuje aktuálny stav zdrojov určených na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest a až následne posúdi výhodnosť použitia PPP formátu, ktorý by zahrnul aj náklady na prevádzku, údržbu a financovanie tohto úseku R1.

Ďalšia výzva Petra Pellegriniho smerovala k vyriešeniu problematickej križovatky v Ružomberku:

„Práce na pokračovaní dostavby R1 v smere na Slovenskú Ľupču, cez Hiadeľské sedlo, Korytnicu až do Ružomberka pokračujú, ale dovtedy, kým sa dokončia, je neudržateľná situácia na križovatke v Ružomberku pri závode Mondi najmä v piatok a nedeľu. Preto som požiadal generálneho riaditeľa NDS, aby do 30. júna prišiel s návrhmi technického riešenia dočasného sprejazdnenia tohto kritického úseku. Na to vláda vyčlení potrebné financie.“

Stalo sa. Hovorkyňa NDS Michaela Michalová v týchto dňoch informovala:

„NDS naprojektovala opatrenia na skapacitnenie križovatky ciest I/18 a I/59 až do doby ukončenia výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Dôvodom je predĺžená lehota na výstavbu diaľnice spolu s narastajúcou intenzitou premávky v Ružomberku.“

 Kľúčová križovatka ciest prvej triedy I/18 smerujúca na Žilinu a I/59 vedúca cez Donovaly do Banskej Bystrice dostane v Ružomberku novú podobu. Odbočovací pruh smerom na Banskú Bystricu bude dlhší. Rovnako dôjde k synchronizácii semaforov tak, aby vodiči mohli využívať zelenú vlnu..

Vodiči smerujúci z východu na západ severnou trasou sa práve v Ružomberku definitívne rozhodujú, či budú smerom na Bratislavu pokračovať cez Žilinu po ceste prvej triedy I/18 a diaľnici D1, alebo cez Banskú Bystricu po ceste prvej triedy I/59 a rýchlostnej ceste R1.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy z rokov 2015 – 16  po ceste I/18 jazdí denne v Ružomberku 24 900 vozidiel. Cesta I/59 na Donovaly je zaťažená intenzitou 16 268 automobilov za deň. Obidva cestné ťahy slúžia pre tranzit aj vnútromestskú dopravu, pričom vodiči nemajú možnosť obísť samotné mesto.

Dopravný lievik sa vytvára najmä pri presune vozidiel z východu smerom na západ na konci diaľnice D1. Tá sa napája na cestu prvej triedy I/18, po ktorej vozidlá smerujú priamo do Ružomberka na spomínanú križovatku.

Autor: (tom), Foto: ilustračné