V Banskej Bystrici vraj bola začiatkom týždňa závažná smogová situácia…

SPRÁVY
20 /

shmu1

Mnohí Bystričania si možno ani nevšimli, že v našom meste mal v posledných dňoch podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vládnuť smog v dôsledku zlých rozptylových podmienok v ovzduší a nadlimitného výskytu prachových častíc PM10.

Banská Bystrica podľa meteorológov patrí k najprašnejším mestám

Viaceré médiá uviedli, že v Košiciach a Banskej Bystrici SHMÚ od pondelka do stredy nameral hodnotu až 157 mikrogramov prachových častíc PM10 na meter kubický. Vysoké emisie boli spôsobené vykurovaním pevnými palivami, ako aj dopravou a priemyslom v kombinácii s nepriaznivými rozptylovými podmienkami.

SHMÚ upozorňoval, že prachové častice PM10 môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie. K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg/m3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môžu vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest. Podľa SHMÚ Banská Bystrica patrí dlhodobo k najprašnejším slovenským mestám!

Z dvoch monitorovacích staníc vykazovala nadlimitné hodnoty iba jedna!

Na území nášho mesta má SHMÚ dve monitorovacie stanice. Jedna je na Štefánikovom nábreží pri I/66 oproti Hotelu Lux a druhá na Zelenej ulici na Fončorde. Keď si pozriete záznamy meteorológov o denných koncentráciách PM10 na ich webovej stránke od 1. – 6. marca 2018 zistíte, že limitné priemerné hodnoty boli prekročené iba v monitorovacej stanici na Štefánikovom nábreží v dňoch 4. a 5 marca, kým v stanici na Zelenej ani v jeden deň.

Z uvedeného vyplýva, že celé územie mesta Banská Bystrica nemožno pokladať za prašné na základe jednej meracej stanice umiestnenej v najexponovanejšom priestore, pretože profil územia nášho mesta je členitý a rôznorodý. Je logické, že najhoršie rozptylové podmienky aj s výskytom prachových častíc má údolie okolo Hrona a I/66, kým ostatné časti mesta sú na tom diametrálne inak, bez väčšieho množstva prachových častíc.

Už sme to spomínali vlani, keď meteorológovia na základe meraní monitorovacej stanice na Štefánikom nábreží zaradili Banskú Bystricu spolu s Ružomberkom a Veľkou Idou pri Košiciach medzi územia s najviac znečisteným ovzduším na Slovensku. Ako ukazujú dlhoročné merania druhej monitorovacej stanice na Fončorde, nie je to pravda!

Preto by bolo v budúcnosti správne, keby SHMÚ presnejšie ohraničil územie nášho mesta, ktorému hrozí smog alebo nech si zriadi pre objektívne porovnanie  ešte jednu monitorovaciu stanicu trebárs v Rudlovej – Sásovej.

Vyhlasovať naše mesto za jedno z najprašnejších na Slovensku podľa jednej monitorovacej stanice osadenej v extrémnych podmienkach a nebrať do úvahy výsledky druhej, ktoré sú diametrálne odlišné, iba veľmi ťažko možno považovať za objektívne  a férové informácie! Preto sme v tejto veci oslovíme Slovenský meteorologický ústav.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová