Vzdelávanie i nové zážitky vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v roku 2024

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, bude v roku 2024 vzdelávať, predstavovať novinky, no najmä poskytovať množstvo zážitkov spojených s čítaním.

Celý rok sa bude vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča niesť v duchu celoživotného a zážitkového vzdelávania pre deti, mládež, dospelých, seniorov, rôzne minoritné skupiny a tiež zamestnancov knižnice. V tomto roku knižnica pripravuje viacero noviniek, obľúbených aktivít, súťaží aj tradičných podujatí.

VKMK čaká zavádzanie audiokníh do ponuky knižnice, popularizácia e-kníh aj bibliomatu. V januári knižnica predstavila katalóg Najlepšie detské knihy roka 2023, ktorý má ambíciu pomôcť rodičom zorientovať sa v širokej ponuke kníh pre deti a mládež. Katalóg je k dispozícii zadarmo online aj v tlačenej podobe v každej otvorenej pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča.

Vo februári pripravuje knižnica obľúbené Valentínske rande naslepo s knihami a tiež Prázdninové zaHRAjkovo – pestrý program v čase jarných prázdnin od 19. do 23. 2. pre deti od 6 do 10 rokov, ktorý bude spojený s čítaním, hrami a tvorivými dielňami.

Vyvrcholením 1. štvrťroka 2024 bude pre Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča celoslovenská aktivita Týždeň slovenských knižníc, kde od 4. do 10. marca knižnica predstaví zaujímavé čitateľské aktivity, súťaže a podujatia pre všetky vekové skupiny.

V priebehu celého roka sa môžu čitatelia i návštevníci Verejnej knižnice Mikuláša Kováča tešiť na stále sa rozširujúcu ponuku knižných noviniek aj bohatú ponuku podujatí – autorských besied, prednášok, uvítaní kníh do života, workshopov, diskusií, ktoré budú vzdelávať, inšpirovať i zabávať.

„Jedným z cieľov Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v roku 2024 je zoznámenie všetkých pracovníkov knižnice s umelou inteligenciou a jej zavedenie do viacerých oblastí knižničnej činnosti tak, aby naša práca bola ešte efektívnejšia a služby poskytované našim čitateľom boli prispôsobené aktuálnym potrebám doby.“

hovorí Mgr. Iveta Babjaková, riaditeľka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.

Iveta Babjaková

Iveta Babjaková

Zdroj: Katarína Lehotská Mikuláková VKMK Banská Bystrica, Foto: VKMK Banská Bystrica