VKMK skvalitňuje svoje služby pre zrakovo a inak znevýhodnených používateľov

KULTÚRA
0 /

Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici sa podarilo za posledné mesiace uspieť v dvoch zaujímavých projektoch, vďaka ktorým zakúpili viacero pomôcok, ktoré využijú najmä slabozrakí ale i seniori a ľudia, ktorí majú oslabený zrak. 

Grantový program SPPoločne pre komunity, Nadácia SPP 2021

Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) v roku 2021 podporila projekt Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) v grantovej výzve: SPPoločne pre komunity.

Grantový program bol zameraný na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. Bol regionálne zameraný, prostredníctvom, ktorého chcela  Nadácia SPP pomáhať konkrétnym a zmysluplným aktivitám ľudí a komunít zo všetkých kútov Slovenska.

Cieľom programu bolo podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku. Knižnica sa rozhodla zapojiť a uspela s projektom na zlepšenie života komunity slabozrakých, nevidiacich a inak znevýhodnených návštevníkov knižnice (napr. seniori, mentálne a telesne postihnutí a i.) používatelia.

„Vďaka finančnej podpore z uvedeného grantu  (1500 €) sme zakúpili nové digitálne pomôcky, ktoré skvalitnia knižnično – informačné služby na našich piatich pracoviskách. Zakúpili sme nové MP3 prehrávače (25 ks), ktoré sa využívajú na sťahovanie zvukových kníh,“

hovorí manažérka knižnice Soňa Šóky.

V pobočke CENTRUM (Švantnerova 18) poskytuje knižnica takúto službu slabozrakým, nevidiacim a  ZŤP návštevníkom knižnice už viac ako pätnásť rokov. Spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá sprístupňuje zvukové knihy v rámci svojho projektu: Digitálna knižnica.

Ďalej VKMK z uvedenej finančnej sumy zakúpila 15 ks digitálnych lúp s led podsvietením, ktoré môžu využívať všetci návštevníci knižnice, čitatelia časopisov v študovniach, ktorí majú problémy so zrakom.

Grantový program Digitálny svet pre každého, Nadácia ORANGE, 2021

Cieľom  tohto pilotného grantového programu bolo rozvíjať digitálne zručnosti zraniteľných skupín v riziku sociálneho vylúčenia a chudoby, uľahčiť im život v digitálnej dobe a v neposlednom rade znížiť digitálnu priepasť na Slovensku.

V programe boli podporené projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na dve oblasti: rozvoj digitálnych zručností zraniteľných skupín s limitovaným prístupom k technológiám a budovanie personálnych kapacít mimovládnych organizácií pracujúcich so zraniteľnými skupinami.

Novo založenému občianskemu  združeniu OZ MiKKoV (pomenované na pamiatku básnika a spisovateľa Mikuláša Kováča), ktoré pracuje pri VKMK, sa podarilo získať finančnú podporu

(2 665,50 €), vďaka ktorej sa dokúpili nové typy MP3 prehrávačov (prenosné rádiá na sťahovanie zvukových kníh), ktoré z hľadiska manipulácie využijú najmä úplne nevidiaci používatelia a  lupy s led podsvietením.

V súvislosti s uvedenými projektmi pracovníčky knižnice absolvovali v októbri zaujímavé školenie pod názvom Používanie digitálnych pomôcok pre slabozrakých a inak znevýhodnených používateľov.

Prezentáciu o nových digitálnych pomôckach prioritne určených pre slabozrakých a nevidiacich ale i inak znevýhodnených používateľov pripravila knihovníčka Janette Zacharová, ktorá pracuje v pobočke Centrum a špeciálne sa venuje aj tejto skupine návštevníkov.

Nové pomôcky plánuje knižnica odprezentovať aj v Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých v Banskej Bystrici. S touto organizáciou dlhoročne spolupracuje a pripravuje systematicky aj viaceré aktivity pre túto skupinu občanov (napr. kino premietanie filmov ošetrené audio komentárom).

Verejná knižnica Mikuláša Kováča ďakuje Nadácii SPP Nadácii ORANGE za finančnú podporu uvedených  projektov. Verí, že novými pomôckami skvalitní svoje služby a pomôže tým, ktorí to potrebujú.

Zdroj: Soňa Šóky , Foto: VKMK