Verejná knižnica Mikuláša Kováča už viac ako pol roka nemá riaditeľa…

KULTÚRA
0 /

Je to zvláštne, ale Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici už od polovice septembra minulého roka nemá riadne menovaného riaditeľa v zmysle zriaďovacej listiny tejto krajskej organizácie. Súčasná koronavírusová kríza tento stav ešte predlžuje.

BBSK otáľa s výberovým konaním a menovaním nového riaditeľa

Dlhoročný riaditeľ VKMK Peter Klinec tak po svojom vlaňajšom odchode márne čaká na svojho nástupcu. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ako zriaďovateľ knižnice poveril jej vedením jednu zo zamestnankýň, pričom výberové konanie na riaditeľa doteraz nebolo ani len vypísané.

Pritom  podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme možno miesto vedúceho zamestnanca obsadiť bez výberového konania najviac na šesť mesiacov. Hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková pre agentúru SITA uviedla:

„Banskobystrický samosprávny kraj sa v tejto veci riadi vlastnou smernicou číslo 4 z roku 2018, ktorú má schválenú krajským zastupiteľstvom. V súčasnosti vedenie BBSK všetky výberové konania pozastavilo pre šírenie ochorenia COVID-19. Výberové konanie na riaditeľa VKMK bude vyhlásené hneď, ako nám to situácia umožní, keďže nechceme ohroziť potenciálnych uchádzačov o uvedenú funkciu a ani členov výberovej komisie.“

Spomínaná  interná smernica BBSK nestanovuje polročné obmedzenie. Zákonom o výkone práce vo verejnom záujme by sa podľa Štepánekovej  kraj riadil v prípade, že by podobnú smernicu nemal spracovanú a schválenú krajským zastupiteľstvom.

V rozpore so zákonom aj zriaďovacou listinou knižnice

Tomuto výkladu zákona odporuje stanovisko hovorcu Inšpektorátu práce v Banskej Bystrici Miroslava Benča pre agentúru SITA:

„Každá interná smernica vydaná zriaďovateľom musí byť vypracovaná v súlade s právnymi predpismi. Zákonnú lehotu na dočasné obsadenie vedúceho zamestnanca, v tomto prípade štatutára organizácie, nie je preto možné zrušiť vlastnou smernicou.“

Výberové konania na riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja administruje oddelenie riadenia ľudských zdrojov Úradu BBSK. Ako sme sa dozvedeli, výberové konanie na riaditeľa VKMK je pripravené, ale  jeho vyhláseniu zabránili len mimoriadne okolnosti.

Banskobystrický samosprávny kraj však v tejto veci nedodržiava ani vlastnú zriaďovaciu listinu VKMK z roku 2002, kde sa v článku štyri píše:

„Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.  Vymenovanie je na  základe výberového konania.“

Komu vyhovuje táto situácia?

Súčasný stav dočasne poverenej zamestnankyne bez výberového konania je v rozpore aj so zriaďovacou listinou krajskej organizácie. Podľa našich informácií táto situácia neprospieva ani kvalite riadenia Verejnej  knižnice Mikuláša Kováča.

Potvrdzuje to aj bývalý riaditeľ VKMK Peter Klinec, ktorý v tejto funkcii pôsobil dlhé desaťročia:

„Riaditeľ, ktorý preukáže kvalitné znalosti, skúsenosti, schopnosti, ako aj dlhodobú predstavu o napĺňaní poslania inštitúcie v rámci výberového konania a vymenovaním dostane dôveru, má nepochybne silnejší mandát než poverený riaditeľ. Podľa mňa už dozrel čas na ukončenie provizória. Je potrebné pokračovať v trende zlepšovania podmienok knižnično -informačných služieb z ostatných rokov a tiež v investičných akciách v pobočke na Fončorde.“

Spoločnosť Profesia, ktorú BBSK využíva pri hľadaní svojich kľúčových zamestnancov, ponúka aj v tomto zložitom období koronavírusovej krízy  možnosti, ako efektívne vyberať ľudské zdroje. PR manažérka Nikola Richterová pre agentúru SITA uviedla:

„Spoločnosti by nemali rušiť pracovné pohovory ani prerušovať nábory a snažiť sa viesť svoje organizácie ďalej v čo najzdravšom móde. Pomôcť môžu práve video pohovory, ktoré môžu nábory posúvať do ďalších kôl a tým pádom tak uchádzači nemusia prichádzať o drahocenný čas.“

Z uvedeného vyplýva, že vedenie kraja pri výbere a menovaní nového riaditeľa VKMK nepochopiteľne naťahuje čas a neospravedlňuje ho ani súčasné krízové obdobie. Aj keď je jasné, že kraj musí prednostne riešiť krízové úlohy a nikto nevie povedať, kedy sa všetko opäť vráti do normálu, krajská knižnica by v každom prípad mala mať svojho plnohodnotného riaditeľa.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pôsobí ako regionálna inštitúcia  pre okresy Banská Bystrica a Brezno a zároveň ako mestská knižnica v Banskej Bystrici . Založená bola v roku 1973, pričom od roku 2002 je jej zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj. Na území mesta pod Urpínom pôsobí ako sieť oddelení a pobočiek, medzi ktoré patrí oddelenie pre dospelých, oddelenie pre deti a tri komunitné pobočky na sídliskách.

Zdroj: (tom) a SITA, Foto: ilustračné