Úspešný projekt Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici: Knižnica – miesto bezpečia pre všetkých

KULTÚRA
0 /

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ŠVK BB) v mesiaci apríl 2024 začína s realizáciou projektu: Knižnica – miesto bezpečia pre všetkých. Jeho aktivity budú prebiehať do konca augusta 2024.

Projekt finančne podporila Nadácia Pontis, v grantovom programe „Tesco/14. edícia Vy rozhodujete, my pomáhame“. V decembri 2023 bol hodnotiacou komisiou vybraný medzi tri najlepšie v regióne a postúpil do priameho hlasovania v predajniach Tesco v Banskej  Bystrici.

Tréningy pamäti

Tréningy pamäti

O jeho víťazstve rozhodli samotní zákazníci, ktorí mohli mesiac (február – marec 2024) vyjadriť svoju podporu danému projektu vhodením hlasovacieho žetónu. Knižnica môže uvedený projekt realizovať, práve vďaka podpore verejnosti, za čo všetkým priaznivcom a tým, ktorí hlasovali ďakuje.

Koordinátorkou projektu je Ivana Bičanovská, ktorá v ŠVK BB zabezpečuje tréningy pamäti, tvorivé a vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny.

Ivana Bičanovská

Ivana Bičanovská

Súčasťou projektu budú tvorivé dielne: Knihy – uchované kultúrne dedičstvo, ktoré odštartujú na konci apríla. Ich lektorka Jana Vranová si na úvod pre záujemcov pripravila výrobu vlastnej drevenej krabičky v tvare knihy, zdobenú rôznymi technikami na spôsob historickej tlače.

V mesiaci jún je naplánovaná tvorivá aktivita: Cesty tetky Poluše – precvičovanie rozumových schopností formou zážitkovej hry s certifikovaným lektorom Zdeňkom Glozom. Je určená všetkým, ktorí si chcú precvičiť svoje kognitívne funkcie, zažiť niečo nové a zábavné.

Zdeňek Gloz

Zdeňek Gloz

V mesiacoch jún – júl budú prebiehať aktivity s lektorkou Svetlanou Poltánovou.  Arteterapia pod názvom Zážitkové maľovanie je určená predovšetkým seniorom, ich vnúčatám a deťom základných škôl, ktorí si spoločne namaľujú obraz.

Počet miest v rámci jednotlivých aktivít projektu je obmedzený. ŠVK prosí záujemcov, aby kontaktovali lektorov uvedených na ponukovom liste.

Tešia sa na Vás koordinátori projektu.

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: ilustračné ŠVK