Štátna opera v Banskej Bystrici dostáva cenu ministra zahraničných vecí Japonska

KULTÚRA
0 /

slovensko japonske priatelstvo

Cena ministra zahraničných vecí Japonska sa udeľuje jednotlivcom alebo skupinám, ktorí svojimi mimoriadnymi aktivitami na medzinárodnom poli výrazne prispievajú k vzájomnému porozumeniu a prehlbovaniu priateľských vzťahov medzi Japonskom a cudzími krajinami. Za minulý rok  ju dostane banskobystrická Štátna opera.

Ďalšie japonské ocenenie pre banskobystrickú Štátnu operu

Zámerom tohto ocenenia je tiež zvýšiť povedomie japonskej verejnosti o týchto záslužných aktivitách a prejaviť tak podporu a vďaku oceneným za ich úsilie Zuzana Ondrejková Želinská z Veľvyslanectva Japonska v SR k tomu uviedla:

 Cena ministra zahraničných vecí Japonska pre fiškálny rok 2017 bola udelená Štátnej opere Banská Bystrica za zásluhy pri prehlbovaní vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou prostredníctvom hudby. Slávnostné odovzdanie ceny sa bude konať 16. januára 2018 na rezidencii veľvyslanca Japonska v SR.“

.V minulom roku bola cena udelená 187 jednotlivcom a 45 skupinám (27 jednotlivcov a 9 skupín pochádza z Japonska, 160 jednotlivcov a 36 skupín je zo zahraničia). Všetkým oceneným prítomným v Japonsku, boli dňa 6. júla 2017 ministrom zahraničných vecí Japonska, udelené diplomy a spomienkové predmety (hodvábne šatky furošiki). Všetkým oceneným, ktorí v tom čase neboli prítomní v Japonsku, budú predmetné diplomy a spomienkové predmety odovzdané prostredníctvom veľvyslanca alebo generálneho konzula v krajine ich pôvodu.

Riaditeľ banskobystrickej Štátnej opery Rudolf Hromada o spolupráci s Japonskom hovorí:

„V roku 2015 sme obdržali Cenu japonského veľvyslanectva. Rok na to sme spoločne s Japonským veľvyslanectvom na Slovensku oslávili 20. výročie vzájomnej spolupráce. Jej počiatky sa datujú do roku 1996, kedy sa nám podarilo uspieť s projektom na získanie grantu Japonskej vlády. V roku 1999 som sa zoznámil s pánom Nadayuki Hasegawom, s ktorým sme sa dohodli na forme prezentácie opery v Japonsku a vzájomnej spolupráci a tá, aj keď pán Hasegawa už nežije, trvá dodnes.“

 Slovensko – japonská kultúrna spolupráca

Veľvyslanectvo Japonska v SR informovalo, že 9. apríla 1996 podpísaný protokol o udelení Grantu japonskej vlády pre Štátnu operu Banská Bystrica v hodnote 47,5 milióna jenov. Od roku 1999 koncertuje Štátna opera v Japonsku každoročne. Hlavnou filozofiou spolupráce je vzájomné spoznávanie oboch kultúr a propagácia slovenskej opernej kultúry v Japonsku.

Táto spolupráca nie je založená na komerčnom základe. Koncerty v Japonsku sú organizované najmä prostredníctvom miestnych samospráv, výborov pre vzdelávanie alebo miestnych záujmových spolkov, a v neposlednom rade aj vďaka ochote mnohých obetavých japonských priateľov a podporovateľov.

Na pozvanie Štátnej opery vystúpila v novembri 2000 skupina z prefektúry Nagano v ich priestoroch s divadelným spracovaním japonského šintoistického tanca „Kagura“. V septembri 2005, v rámci spolupráce s Veľvyslanectvom Japonska v SR, vystúpil v Štátnej opere umelecký súbor z Okinawy.

Zo spoločnej slovensko – japonskej spolupráce vznikol aj zatiaľ najväčší spoločný projekt, vytvorenie hudobnodramatického diela podľa literárnej predlohy Anga Sakaguchiho „Pod rozkvitnutými sakurami“. Hudbu skomponoval Vladimír Godár a libreto vytvoril Jozef Slovák. Štátna opera tiež aktívne spolupracuje so sólistami i dirigentmi z Japonska.

 

Autor: (dem), Foto: ilustračné