Pozvánka do Hudobného átria Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

Hudobné átrium Štátnej vedeckej knižnice (HA ŠVK) v súčasnosti ponúka priestor nielen na pravidelné štúdium z oblasti hudby ale i atraktívne výstavy a celoročne i iné aktivity späté s hudbou. Tak si ho predstavme.

Priestor pre štúdium

Študujete hudbu, hudobnú pedagogiku, resp. príbuzné oblasti a potrebujete odborné zdroje? V Hudobnom átriu (HA) nájdete širokú ponuku muzikologickej literatúry, prístup k obsiahlej medzinárodnej plnotextovej databáze odborných hudobných časopisov RILM s komfortnou prácou pre kvalitné a komplexné muzikologické rešerše.

Databáza RILM zahŕňa hudobnovedné štúdie v interdisciplinárnom kontexte a mapuje publikácie v širokom spektre disciplín, vrátane dejín výtvarného umenia, tanca, divadla, literatúry, pedagogiky, filozofie, psychológie, sociológie, antropológie, archeológie, architektúry a terapie. Je vhodným zdrojom pre študentov, pedagógov, vedeckých pracovníkov i odbornú verejnosť.

Čaká vás prívetivé prostredie pre štúdium, v rámci ktorého môžete využiť hru na klavíri a iných nástrojoch, počúvať hudbu, či zhliadnuť hudobné filmy. Priľahlé nádvorie historickej budovy knižnice umocní príjemnú atmosféru a ulahodí vašim zmyslom. Knižnica v súčasnosti vlastní okolo 50 000  hudobných titulov.

Ponuka stálej interaktívnej výstavy

Okrem priestoru na študovanie je k dispozícii interaktívna výstava „Hudobný svet vzdialených kultúr“ (realizovaná vďaka podpore projektu Nadácie SPP). Prostredníctvom výstavy objavíte pestrosť zvukov a harmónií, spoznáte históriu a zvuky tradičných etnických nástrojov rôznych kultúr a vzdialených hudobných svetov (zastúpené hudobné nástroje: Afrika, Peru, Brazília, Španielsko, Himaláje, Francúzsko a iné).

Ide o stálu ponuku, komentovaná prehliadka s interakciou účastníkov je návštevníkom k dispozícii počas otváracích hodín knižnice.

Najviac záujemcov je z radov študentov stredných ale i žiakov základných škôl, pedagógov Základných umeleckých škôl (ZUŠ) a študentov hudobných odborov ZUŠ, ktorí využívajú prehliadku na študijné účely. V letných mesiacoch je veľký záujem zo strany návštevníkov mesta a individuálnych turistov. Na prehliadku je potrebné sa vopred objednať u konzultantky.

Bohaté aktivity počas celého roka

Hudobné átrium realizuje aktivity počas celého roka. Každoročne sa zapája do celoslovenského podujatia Sviatok hudby (vždy 21.6., iniciované Ministerstvom kultúry SR) a v rámci neho pripravuje: deň otvorených dverí, hudobnú burzu, muzicírovanie na nádvorí – koncertnú prehliadku hudobných zoskupení v spolupráci s Literárnym a hudobným múzeum.

Spolupráca s inými inštitúciami

Spolupráca HA prebieha aj s inými profesionálnymi inštitúciami, najmä s Konzervatóriom  J.L. Bella, Akadémiou umení, súkromným konzervatórium Pink Harmony zo Zvolena. Uvedené inštitúcie často v priestoroch HA realizujú komorné koncerty pedagógov a študentov.

Program do konca roka 2023

Prinášame vám podujatia Hudobného átria Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v mesiacoch november – december 2023.

MUZIKÁLOVÉ NÁVRATY do 22.12.2023

Ste priaznivcami muzikálov? Prijmite pozvanie do Hudobného átria, vyberte si z bohatej ponuky filmových projekcií a preneste sa do slávnej éry broadwayských muzikálov minulého storočia, so scénami plných skvelých tanečných a speváckych výkonov. Nechajte sa vtiahnuť do pôsobivých príbehov muzikálov Hello, Dolly!, Singin´in the Rain, Funny Girl, My Fair Lady, American in Paris, Cats, Cabaret, Jesus Christ Superstar, Hair a mnohých ďalších.

V prípade záujmu o muzikálové projekcie pre organizované skupiny odporúčame rezervovať termín.

George Orwell: 1984  / Oscar Wilde: PORTRÉT DORIANA GRAYA v utorok 5.12.2023 o 16:00

Beseda s choreografmi Igorom Holováčom a Hanou Vidovou, so sprievodným slovom Alžbety Lukáčovej, pri príležitosti premiéry tanečného dvojtitulu v Štátnej opere v Banskej Bystrici.

 HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR

Stála ponuka Hudobného átria. Komentovaná prehliadka etnických nástrojov rôznych krajín sveta. Prostredníctvom nej môžu návštevníci objavovať pestrosť zvukov a harmónií, spoznávať históriu, zvuky a tvary tradičných etnických nástrojov rôznych kultúr a vzdialených hudobných svetov. Návštevníkom sú nástroje k dispozícií v rámci otváracích hodín.

Pre rezerváciu termínu kontaktujte: hudobneatrium@svkbb.eu  048/4710744.

Zdroj: Soňa Šóky a  Ingrid Guzmická , Foto: archív ŠVK a ilustračné