Podujatia Štátnej vedeckej knižnice na mesiac november 2023

KULTÚRA
0 /

Vyberte si z bohatej ponuky služieb a podujatí Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) na mesiac november 2023. Okrem klasických knižnično-informačných služieb, si môžete vybrať z ponuky rôznych prednášok, vzdelávacích workshopov, diskusií, tréningov pamäte a iných vzdelávacích či zážitkových podujatí. Prinášame vám novembrový program ŠVK.

Služby ŠVK pre návštevníkov

Využite možnosť navštíviť niektoré z jazykových centier ŠVK disponujúcich výberovou literatúrou v cudzom jazyku, kde sa vám ochotne budú venovať konzultanti. Váš obzor môže obohatiť aj prehliadka výstav či návšteva stálych expozícií Literárneho a hudobného múzea na 2. poschodí knižnice.

Pre základné, stredné, vysoké školy alebo organizované skupiny knižnica ponúka exkurzie v priestoroch Župného domu, sídle knižnice na Lazovnej ulici 9.

Vďaka exkurziám spoznáte služby ŠVK, ktoré môžu žiakom a študentom pomôcť v štúdiu. Napíšte na exkurzie@svkbb.eu alebo zavolajte na 048/47 107 76 a dohodnite si termín návštevy knižnice.

Dostupné informácie nájdete zverejnené na stránkach knižnice https://svkbb.eu/, a sociálnych sieťach FB, Instagram a You Tube.

Ak vás zaujalo konkrétne podujatie, ŠVK vám poskytne viac informácii na manazer@svkbb.eu alebo +4214710779.

Program november 2023

Týždeň vedy a techniky veda v hračkách

6. – 10. november

Architektúra drevostavieb

prednáška profesora Romana Réha z TU Zvolen

8. november o 16:30

Spoločenská sála

Klub (ne)zábudlivcov – I. skupina

stretnutie členov klubu

prihlasovanie: 048/4710754, ivana.bicanovska@svkbb.eu

vstupné 1 €

9. november o 10:00

Malá sála

Nemecké jazykové dni v Banskej Bystrici: Nemčina ako príležitosť

Nino Haratischwilli – Nedostatok svetla

moderované čítanie, moderátorka: Martina Kubelaková, prekladateľka: Paulína Šedíková Čuhová

14.november 9:00 – 10:30

Dosiahnite lepšiu interakciu v triede s pomocou aplikácií

workshop, Karin Rózsová Wolfová, Goethe-Institut Bratislava

10:45 – 12:15

Vývoj a perspektívy nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka na (strednom) Slovensku

panelová diskusia

14.november 14:00 – 16:00

Spoločenská sála

Architektúra osobnosti

prednáška Ing. arch. Petra Rusnáka – V. I. A.  pri príležitosti jeho životného jubilea

20. november o 16:30

Spoločenská sála

Architektúra v paragrafoch

novela stavebného zákona – rýchlo, nelogicky a nekvalitne !!!

23. november o 16:30

Spoločenská sála

Jesenná séria tréningov pamäti

pokračovanie jarnej série stretnutí, tréningy budú každý utorok do 12. decembra

prihlasovanie:  048/4710754, ivana.bicanovska@svkbb.eu

podmienka: platný čitateľský preukaz, počet účastníkov je obmedzený na maximálne 15

Malá sála

Klub (ne)zábudlivcov – II. skupina

stretnutie členov klubu

prihlasovanie:  048/4710754, ivana.bicanovska@svkbb.eu

vstupné 1 €

30. november o 10:00

Malá sála

Výstavy

Galéria v podkroví

KOVAČICKÁ INSITA

výstava krajanských obrazov z Vojvodiny potrvá do 14. decembra

Átrium

KRESBA – MAĽBA –  GRAFIKA

výstavy prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Jána Cikkera potrvá do 1. decembra

Architekt Karol Chudomelka

výstava tvorby potrvá do 1. decembra

TOTÁLNY VÝCHOD: Život v NDR

výstava fotografii zachytených aparátom Haralda Hauswalda,  s textami od Stefana Wolleho. Príďte spoznať sivú realitu všedných dní v socialistickom bloku, presnejšie vo východnej časti Berlína.

Ide o sprievodnú výstavu k sérii podujatí Nemecké jazykové dni.

1. – 17.  november

Peter Rusnák: VIA

výstava tvorby k životnému jubileu

17. november – 12. december

Stále výstavy a exkurzie v ŠVK

Župný dom a jeho „Genius loci”

turistické exkurzie do priestorov bývalého Župného domu  a expozícií Literárneho a hudobného múzea pre individuálnych návštevníkov a skupiny na objednanie: exkurzie@svkbb.eu, 048/4710776, vstupné 2 €

Veda v hračkách

Interaktívna výstava vedeckých hračiek,  jednoduchých experimentov a hlavolamov,

individuálni návštevníci a skupiny na objednanie: vedavhrackach@svkbb.eu, 048/4710733

Librarium, vstupné 1,50 €

Literárne a hudobné múzeum

Museologica Literaria 2023

1. ročník vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou

Spoločenská sála

15. – 16. november 

Zo života tvorcu  slovenskej národnej hudby

výstava pri príležitosti 180. výročia narodenia hudobného skladateľa, zakladateľa slovenskej národnej hudby Jána Levoslava Bellu

komentované prehliadky každý utorok o 10:00 a 15:00 s kurátorom Imrichom Šimigom

potrvá do 12. januára

výstavné priestory v expozícii Múzeum – domov múz

Syn slávy

výstavka pri príležitosti 230. výročia narodenia politika, básnika, spisovateľa, jazykovedca a evanjelického kňaza Jána Kollára

komentované prehliadky každý štvrtok o 10:00 a 15:00  s kurátorom Petrom Filínom

potrvá do  26. januára

Stále múzejné expozície LHM

Múzeum – domov múz

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Bábkarský salón

otvorené denne od 10:00 do 17:00, posledný vstup o 16:00

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove

Otvorené SEPTEMBER – JÚN: utorok – nedeľa od 9:00 – 16:00 (potrebné dohodnúť návštevu 2 dni vopred)

JÚL – AUGUST: utorok – nedeľa od 9:00 – 12:00/13:00 – 16:00

kontakt: lhmbb@svkbb.eu, tel. 0905303593

Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach – kontaktujte Obecný úrad Podkonice, tel. 048/4187838

Hudobné átrium

Muzikálové návraty

Preneste sa do éry slávnych broadwayských muzikálov minulého storočia, so scénami plných skvelých tanečných a speváckych výkonov. Nechajte sa vtiahnuť do pôsobivých príbehov muzikálov Hello, Dolly!, Singin´ in the Rain, Funny Girl, My Fair Lady, American in Paris, Cats, Cabaret, Jesus Christ Superstar, Hair a mnohých ďalších. Milovníkov muzikálového žánru pozýva ŠVK  na audiovizuálnu výstavu s bohatou ponukou filmových projekcií.

2. november – 21. december

HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR

Objavujte pestrosť zvukov a harmónií, spoznajte históriu a zvuky tradičných etnických nástrojov rôznych kultúr a vzdialených hudobných svetov. Komentovaná prehliadka s interakciou účastníkov. Návštevníkom sú nástroje k dispozícií v rámci otváracích hodín.

Rezervácia termínu: hudobneatrium@svkbb.eu

tel. 048/4710744

potrvá do 21. decembra

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: ŠVK a ilustračné