Nová kniha autorky Inéz Melichovej na knižnom trhu a v knižnici

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča predstavuje novú knihu autorky Inéz Melichovej. S uvedenou autorkou a prekladateľkou knižnica pravidelne spolupracuje, jej knihy nájdete v knižnom fonde knižnice. Čitatelia sa mohli s autorkou stretnúť v knižnici už dvakrát na prezentácii jej tvorby a nových kníh.

Inéz Melichová

Autorka pochádza z Banskej Bystrice. Absolvovala doktorandské štúdium systematickej filozofie na Univerzite Mateja Bela. Venuje sa prekladom odborných textov a písaniu. S manželom a dcérou žije neďaleko rodného mesta v obci Badín.

Je autorkou troch  románov a spoluautorkou dvoch poviedkových kníh V zajatí vášne a V zajatí  strachu. V roku 2016 debutovala románom Labyrint túžby, v ktorom spája prvky romantiky, mystiky a filozofie.

V roku 2017 jej vyšla druhá kniha s detektívnou zápletkou pod názvom Milenci prežijú, kde si na svoje prídu aj čitatelia, ktorí obľubujú napätie, mysteriózne javy, nebezpečenstvo a vášeň. Všetky romány vyšli vo vydavateľstve Marenčin PT.

Sama autorka Inéz Melichová k tomu povedala:

„Mojim koníčkom je už od detstva práve čítanie. Asi nie je náhoda, že väčšina tých, ktorí sa venujú písaniu, sú aj vášniví čitatelia. Keď som bola dieťa, neexistovali počítače ani internet, takže kniha bola pre mňa jedinou možnosťou úniku do sveta fantázie, ale aj spôsobom prostredníctvom ktorého som sa naučila spoznávať a pochopiť svet.“

Ďalej dodala:

„Som presvedčená, že čítanie nám neprináša iba oddych a pobavenie, ale dáva nám priestor vidieť veci z inej perspektívy, pomáha nám vytvoriť si vlastné názory a zorientovať sa nielen vo vonkajšom svete, ale aj v tom našom vnútornom. Veď schopnosťou čítať a písať sme obdarení iba my ľudia. Povedané slovami klasika – čítam, lebo som človek, som človek, lebo čítam.“

Rovnako ako v debutovom románe Labyrint túžby aj v knihe Milenci prežijú využíva autorka svoje vedomosti z filozofie. S citom a nenásilne. Cituje aj Nietzscheho –  náhoda je nepoznaná nevyhnutnosť.

Pri krste svojej knihy Pomsta za neveru v októbri  2019 v knižnici na otázku, akú úlohu zohrávajú náhody v živote autorky, Melichová uviedla:

„Osobne si myslím, že to, čo sa nám javí ako náhoda, je v skutočnosti dôsledok našich konkrétnych rozhodnutí a činov. Platí, že čo je náhodné, nie je plánované, preto veriť na náhody znamená pripustiť, že svoj život žijeme chaoticky a neorganizovane. Ja sa snažím svoje kroky plánovať a niektoré situácie predvídať, preto náhodám nevenujem veľkú pozornosť. V tomto smere mi prišla na um Sokratova myšlienka, ktorý povedal, že kto chce hýbať svetom, musí najprv pohnúť sebou.“

A pokračovala:  

„Chápem, že niekedy nás paralyzujú situácie, ktoré nedokážeme ovplyvniť, ako napríklad nečakané tragédie alebo choroby. Väčšina udalostí je však v našich rukách. Úplne najhoršie je, keď svoj neúspech začneme zdôvodňovať náhodami alebo nešťastným osudom. Keď za svoje zlyhania odmietame prevziať zodpovednosť a sme presvedčení, že za ne môže niekto iný. Ak sa mi nedarí a mám tendenciu hľadať chyby všade naokolo, len nie u seba, potom sa vždy zamyslím, či práve táto „náhoda“ nie je príčinou mojich problémov.“

V marci 2020 autorke Inéz Melichovej vyšiel už v poradí tretí román Temné pokušenie (vydavateľstvo Matenčin PT).

Krátko z obsahu knihy

„Eva sa vráti z dlhodobého pobytu v zahraničí a v jej rodnom meste dôjde k sérii obzvlášť násilných vrážd. Všetky indície naznačujú, že ďalšou obeťou má byť práve ona a na svetlo začnú prenikať dávno zabudnuté hriechy z minulosti. Prečo sú obete zmrzačené rituálnym spôsobom a čo znamená záhadný nápis vyrytý do ich tiel? Kľúč od desivej pravdy sa skrýva v tragédii a vášni minulých rokov, no podarí sa ho Eve objaviť skôr než ju nájde vrah? Komu smie veriť a kto je nepriateľ? Pretože túžba podľahnúť pokušeniu môže byť omamne vzrušujúca, ale aj fatálne nebezpečná.“

Autorka o sile slova:

„Slovo či už vyslovené alebo písané, má obrovskú moc a považujem ho za jeden z najsilnejších nástrojov formovania vlastného života, keďže práve ono je vyjadrením našich myšlienok a predobrazom našich činov. A čím máme väčší rozhľad, čím viac toho z kníh vieme, tým ľahšie dokážeme čeliť náročným životným výzvam a autentickejšie a šťastnejšie prežiť svoj vlastný život. A o to nám predsa ide.“ 

Manažérka VKMK v Banskej Bystrici Soňa Šóky verí, že s autorkou, jej najnovšou knihou a čitateľmi sa stretneme na „krste knihy“ v pobočke knižnice na Fončorde už čoskoro.

 

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: VKMK a ilustračné