Marián Krnáč: Dialóg s čiernobielou fotografiou v knižnici

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča vás pozýva na prednášku Mariána Krnáča „Dialóg s čiernobielou fotografiou“. Uskutoční sa vo štvrtok  21. októbra 2021 o 16:30 hod. v pobočke VKMK na Fončorde, Jilemnického ul. 1710/48.

Marián Krnáč (1959)

Je dlhoročným členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska, zúčastňuje sa spoločných výstav, ale vystavuje aj samostatne. Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Marián Krnáč vyštudoval Stredné učilište polygrafické v Bratislave (1979). Venuje sa maľbe a experimentuje s tlačovými technikami. Jeho tvorba vychádza z vlastného poznávania i duchovnej sily tradície – konfrontuje ju so súčasnosťou. Vytvára diela rozvinuté do niekoľkých rovín, na nich sa usiluje vysloviť svoje postoje k súčasnosti a vyzdvihnúť hodnoty života.

Krnáčova tvorba

Tento bystrický výtvarník roky pracuje so slovom a obrazom v dielni, kde sa tvorí kniha. Je kníhtlačiar litograf, ktorý zvažuje, ako ďalej tvorivo spracovať makulatúry a pretlače, ako im dať nové posolstvo, lebo aj písmo je obraz a možno ho zapájať do novodobých symbolov, do súvislostí s akýmkoľvek reprodukovaným obrazom sveta, sveta a človeka v rôznom čase.

Obraz a písmo je od počiatku základom knihy, rôzne reprodukčné techniky ju priviedli k dokonalosti, mnohé sa stali grafickým médiom v rukách umelca, podobne aj fotografia, koláž, asambláž – od dadaistov, surrealistov k pop-artu, výrazne nám vstupuje do života dnešných dní.

„Krnáč vytvára pútavé diela, ktoré zaujmú dekoratívnosťou, bohatou farebnosťou, dynamickou kompozíciou a obsažnosťou. Vydal sa na cestu poznávania trvalých hodnôt v umení. Zaumienil si, že poprepája duchovné hodnoty od antiky po súčasnosť a podnieti naše uvažovanie o trvalosti umeleckého poznania. Veď otázka hodnôt v našich spoločenských a kultúrnych pomeroch je nanajvýš aktuálna,“

povedal o autorovi Miroslav Bartoš, kurátor výstavy jeho diel v Galérii Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach.

Na štvrtkovej prednáške Mariána Krnáča v knižnici sa dozviete zaujímabvé veci o čiernobielej fotografii.

Autor: (tom), Foto: Ľudovít Lettrich a ilustračné Grafika.sk