Farebný svet v knižnici počas Dní mesta Banská Bystrica 2021

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) v mesiacoch jún – júl 2021 ponúka verejnosti prehliadku výstavy: Čiara – Farba -Tvar II. Ide už o druhú prezentáciu výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Jána Cikkera (ZUŠ) v priestoroch knižnice.

VKMK má dlhoročné vzťahy so ZUŠ Jána Cikkera. V objekte umeleckej školy na Švantnerovej ulici dlhé roky sídli Oddelenie beletrie, odbornej literatúry a bibliografie VKMK.

Dobré vzťahy medzi inštitúciami sa prejavujú aj vzájomnou spoluprácou v rámci kultúrno-spoločenských podujatí sa tak, ako po iné roky zapojí do aktivít kultúrnych inštitúcií v rámci Dní mesta Banská Bystrica 2021.

Zážitkové a vzdelávacie podujatie pod názvom: Farebný svet alebo Cesta do praveku ponúkne v piatok 18. júna 2021 v dopoludňajších hodinách od 9:00 do 12:00 hod. na Oddelení pre deti a mládež na Lazovnej ulici 26. Kto v uvedený deň navštívi toto pracovisko knižnice môže získať zápisné zdarma na ďalší rok.

Dinosaury a najmenší čitatelia

Vzdelávacie a zážitkové aktivity sú určené prioritne pre najmenších návštevníkov knižnice (deti MŠ, žiaci 1. stupňa ZŠ, rodiny s malými deťmi).

„Téma najstaršieho obdobia našich dejín je podaná hravou formou prostredníctvom spoločného čítania kníh, interaktívnych hier a výtvarných aktivít. Nebude chýbať pár zaujímavosti o živote pravekých zvierat (najmä dinosaurov) či živote pravekých ľudí z dostupnej literatúry fondu knižnice,“

hovorí manažérka VKMK Soňa Šóky.

V rámci výtvarných aktivít si môžu deti vyskúšať maľbu pravekých zvierat, pomocou výtvarných nástrojov a šablón na tmavý papier (stena jaskyne), či odtlačiť svoje ruky na Certifikát o absolvovaní „Cesty do praveku“.

V náučnom oddelení literatúry sú pripravené ďalšie aktivity: „Hra na archeológa“, kde v piesku pomocou štetcov budú ako malí bádatelia hľadať „archeologický materiál“ (figúrky zvierat).  Aby toho nebolo málo, nebude chýbať obutie sa do dinosaurích stôp, či skladanie dinosaura z papierových roliek.

Aktivity zavŕši tzv. „dinotwister“ a hádzanie kruhov na dinosaurí terč. Na aktivity v rámci projektu Farebný svet prispela aj Občianska rada Stred – Banská Bystrica. 

VKMK pozýva všetkých v rámci Dní mesta Banská Bystrica 2021 zažiť príjemný čas v prostredí knižnice. Okrem ponúkaných atrakcií si môžete vypožičať aj nové knihy, ktoré pre vás stále do knižnice nakupujú.

Zdroj: Soňa Šóky , Foto: VKMK a ilustračné