Bohatý program medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica Tour 2018

KULTÚRA
0 /

Lavc57.25.0

Bábkarská Bystrica TOUR 2018 v dňoch 5. – 9. októbra prináša tri impulzy. Prvý impulz pre deti od batoliat po tínedžerov, druhý impulz pre dospelých a tretí špeciálny impulz je tour po vidieku Banskobystrického kraja, ktorý sa takto umelecky spája so svetom.

Predstavenia budú aj v obciach nášho kraja

Tento rok sa festivalové dianie dostane okrem Banskej Bystrice aj do v 6 obcí v našom kraji, ktoré privítajú domáce i zahraničné divadelné  v Hornom Tisovníku, Zemianskom Vrbovku, Pohronskom Bukovci, Ladomerskej Vieske, Hriňovej a Hrochoti.

Diváci v rámci hlavného programu festivalu uvedia 22 predstavení v podaní 19 súborov z 9 krajín sveta – Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Talianska, Holandska, Francúzska, Bieloruska a Brazílie.

festival tlacovka

Prvý impulz

Program Prvého impulzu 5. – 7. októbra je zostavený zo 16 predstavení (zahraničné sú s prekladom do slovenčiny), k čomu riaditeľka festivalu a členka dramaturgickej rady Iveta Škripková uvádza:

 Zámerom je prezentovať tvorbu nekomerčného charakteru pre všetky vekové kategórie, od batoliat po tínedžerov. Tvorbu, ktorá ponúka divadelné produkcie mimo tendenčných a zaužívaných stereotypov divadla pre deti, poukazuje na tvorivé línie, ktorými sa divadlá vyhýbajú klišé.“

Tri programové línie festivalu v Prvom impulze

Týmto spôsobom sa pre rok 2018 v prvej línii vyprofilovali tri oblasti predstavení pre deti, o ktorých dramaturgička Bábkového divadla na Rázcestí Monika Tatarková hovorí:

„Od roku 2012 špeciálnu líniu tvoria predstavenia pre najmenších, tzv. batoláriá. Brazílsky súbor Grupo Sobrevento zo Sao Paula uvedie predstavenie Moja záhrada pre deti od 6 mesiacov, v premiére pre deti v Banskej Bystrici a v repríze pre deti v Hriňovej. Slovenské zoskupenie Odivo uvedie predstavenie inšpirované vzduchom a vetrom Aero, venované deťom od 18 mesiacov. Bábkové divadlo na Rázcestí, ktoré je hlavným organizátorom festivalu, sa tvorbe pre batoľatá kontinuálne venuje od roku 2011. Na programe festivalu uvedie svoje najmladšie batolárium Hmatuláci, pre divákov a diváčky od 15 mesiacov. Všetky tri predstavenia sa konajú na scéne BDNR.“

hmatulaci

Druhú líniu tvoria neštandardné divadelné experimenty pre deti, využívajúce rôznorodé techniky bábkového a objektového divadla, hry svetla a tieňa, pohyb, živú hudbu a animáciu. K tomu Iveta Škripková dodáva:

Západné súbory sa vyslovene špecializujú na tieňové divadelné produkcie. K vyzretým súborom s dlhoročnou tradíciou v tejto oblasti sa radí taliansky súbor L´assina sull´isola. Uvedie sa s novou produkciou BZZ operkou so živou muzikou. Tutu holandského súboru Lichtbende je experimentálne, tieňové, technicky dokonale zvládnuté predstavenie, podporené živou muzikou a unikátnym spôsobom svietenia starobylými lampami. Táto inscenácia očarila publikum na viacerých kontinentoch.“

https://www.facebook.com/128962986716/videos/2156705831250576/

V tretej línii sa objavujú známe príbehy autorov a autoriek svetových mien v podaní profesionálnych divadiel spravovaných mestom alebo samosprávou.

„Ide o pomerne častú metódu dramaturgie v bábkových divadlách. Uvedené produkcie odrážajú túto prax, ich kvalita tkvie vo výslednom inscenačnom a režijnom spracovaní. Tvorivý tím využíva invenčne všetky možnosti bábkového divadla, predstavenia zasiahnu publikum svojím emotívnym režijným a výtvarne efektným spracovaním,“

https://www.facebook.com/128962986716/videos/682932385398584/

 Na scéne Štátnej opery v Banskej Bystrici sa predstaví poľské divadlo BanialukaBielsko – Bialej. Uvedie historický príbeh so súčasnými presahmi Kráľ Matej Prvý, na motívy knihy J. Korczaka. Svetoznáma rozprávka o Dlhom, Širokom a Bystrozrakom pricestuje z Divadla Loutek Ostrava a predstaví technologicky invenčné marionetové bábky a sošné objekty. Gomeľské bábkové divadlo z Bieloruska uvádza dadaisticko – expresívne podanie svetovej klasiky z pera nemeckého spisovateľa W. Buscha o dvojici psíkov Pliš a Plum.

https://www.facebook.com/128962986716/videos/283412345825399/

Zmena programu

V pondelok  informoval súbor Waxwing Company, že z vážnych zdravotných dôvodov nebude môcť participovať na programe festivalu. Namiesto plánovanej produkcie Loutkovište/Bábkohrisko, ktorá sa mala uskutočniť 6. 10. v Zemianskom Vrbovku zahrá domáce Bábkové divadlo na Rázcestí predstavenie M. Gusńiowská: Dobrú chuť, vlk v réžii Mariána Pecka.

dlhy siroky bystrozraky

„Programový profil detskej časti festivalu uzatvárajú hry, ktoré sme nazvali hry prvého kontaktu. Osobnostné kúzlo českého bábkara, rodeného komedianta Víťu Marčíka, rozhodne upúta divákov a diváčky v Pohronskom Bukovci a Ladomerskej Vieske, kam pricestuje so známym príbehom o princovi Babjajovi. Do tejto línie radíme aj prezentáciu študentskej tvorby Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU  v podobe inscenácie Gerda, ako prvý kontakt študentov/študentiek s festivalom.“

uzatvára  program Prvého impulzu riaditeľka festivalu Iveta Škripková.

Lichtbende TUTU Cristian Mitrea

Druhý impulz

Koná v dňoch 8. a 9. októbra a prináša 6 inscenácií bábkových a alternatívnych divadiel zo Slovenska, Česka, Nemecka, Poľska a Francúzska, ktoré sa venujú tvorbe pre dospelých divákov a diváčky.

„V Druhom impulze festival presadzuje cieľ:  prelomiť predsudky voči bábkovému divadlu pre túto vekovú kategóriu, emancipovať a šíriť tento typ tvorby a repertoár pre dospelých. Program tvorí šesť predstavení, ktoré z nášho pohľadu reprezentujú súčasné línie tvorby pre dospelých v oblasti bábkového divadla,“

vysvetľuje Škripková.

bzzz-mucca muuu

V rámci slovenských divadiel sa predstaví Nové divadlo z Nitry s úspešnou inscenáciou Anna Franková, adaptáciou autentických denníkových zápiskov mladej ženy, Židovky, ktorej dospievanie bolo úzko prepojené s udalosťami Druhej svetovej vojny. Herecký výkon hlavnej protagonistky Lucie Korenej bol ocenený cenou za najlepší ženský herecký výkon sezóny 2016/2017 na divadelnom ocenení sezóny DOSKY 2017

Žilinské bábkové divadlo do Banskej Bystrice pricestuje s jedným zo svojich najúspešnejších titulov Tracyho tiger. Spracovanie známeho príbehu amerického spisovateľa W. Saroyana o slobodnom zvierati vo vnútri nás samých, reprezentuje synkretické divadlo založené na znakovej spolupráci animácie, mediálnych technológií, hre svetla a tieňa, herectve, pohybe.

https://www.facebook.com/128962986716/videos/1944907235806373/

Inscenácia Fáza Rem Fáza je koprodukčným počinom poľského súbor Grupa Coincidentia
a nemeckého súbor Figurentheater Wilde&Vogel, v réžii profilovej osobnosti nemeckého objektového divadla Michaela Vogela. Fáza Rem Fáza prichádza ako scénické laboratórium, vizuálno – akustická koláž s hudbou, bábkami, objektmi inšpirovaná svetom snov.

České nezávislé divadlo Continuo viacnásobne účinkovalo na festivale Bábkarská Bystrica, ako reprezentant divadla pre dospelých, ktoré využíva najrôznejšie prístupy divadelnej praxe. Tentokrát predstaví angažovanú produkciu s tematikou symptomatického roku 1968. V predstavení Poludnie spomína na osudy niekoľkých odvážnych osobností, ktoré na Červenom námestí protestovali proti okupácii ČSR vojskami Varšavskej zmluvy. Predstavenie je sprevádzané tematickou výstavou.

https://www.facebook.com/128962986716/videos/1106167986223792/

Kvôli neúčasti súboru Waxwing Company z vážnych zdravotných dôvodov namiesto predstavenia Beštiár, ktoré sa malo uskutočniť v utorok 9.10. o 19:00 hod., uvedie banskobystrický súbor ODIVO s autorským bábkovo-pohybovým predstavením Stopy v pamäti, v réžii Márie Danadovej a Moniky Kováčovej. Predstavenie sa koná v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici.

Záver festivalu patrí mimoriadne pozoruhodnému predstaveniu mladého francúzskeho súboru La Mue/tte Jeden v druhom. Prostredníctvom originálnych vizuálnych obrazov sa tvorcovia a tvorkyne vyjadrujú k vnímaniu a premenám mužsko – ženských identít v párových vzťahoch.

Nadpriemerne vyspelá neverbálna pohybová a vizuálna šou využíva masky, figuríny, hru svetla a bábkarské technológie, ktoré málokedy vidíme v regióne V4,“

okomentovala záverečné predstavenie Škripková.

https://www.facebook.com/128962986716/videos/1944907235806373/

Sprievodný program

Výročný rok 2018 inšpiroval festivalový tím aj v oblasti výskumnej teatrologickej činnosti. V rámci sprievodného programu Druhého impulzu sa uskutoční krst knihy Bábky na česko-slovenskej medzi, 1918 – 2018. Venuje vzťahom medzi českým a slovenským prostredím, tvorivým počinom a významnými osobnosťami v priebehu existencie spoločnej republiky v oblasti bábkového divadla.

Publikácia vznikla za prispenia slovenských a českých teatrológov a teatrologičiek, v edičnom spracovaní divadelných teoretičiek Dagmar Inštitorisovej, Dominiky Zaťkovej a dramatičky, dramaturgičky, režisérky a riaditeľky festivalu Ivety Škripkovej. Kniha vychádza v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Krst sa uskutoční 8. októbra po predstavení Divadla Continuo.

V šapitó pod Pamätníkom SNP  je inštalovaná unikátna výstava „Rodinné bábkové divadlá“ zo zbierok Slovenského národného – Múzea bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni. Otvorená do konca festivalu 9. októbra 2018

Výstava mapuje vývoj českého a slovenského bábkarstva od medzivojnového obdobia až po súčasnosť. Výstavu a interaktívne hry pre deti animujú študenti a študentky z Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU v Bratislave.

program festivalu

Autor: BDNR, Foto: ilustračné