Stretnutie s etnologičkou Margitou Jágerovou na tému Cintorín ako „text“ kultúry

História
0 /

Prelom októbra a novembra sa už tradične spája so spomienkou na zosnulých a hojnými návštevami miest ich posledného odpočinku. Cintoríny však ukrývajú omnoho viac. Sú odzrkadlením našej kultúry, zvykov a obyčajov.

Cintorín ako „text“ kultúry

Tematická bude i októbrová prednáška z cyklu Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou s etnologičkou doc. PhDr. Margitou Jágerovou, PhD., ktorá najbližšiu stredu, 31. októbra 2018 o 17:00 hod. v Thurzovom dome venuje svoju zaujímavú prednášku téme Cintorín ako „text“ kultúry.

Po jej vypočutí možno budete počas tohtoročných Dušičiek vnímať atmosféru a kultúru na cintorínoch úplne inak, než doteraz…

cintorin

Čo všetko sa môžete na cintorínoch „dočítať“?

Naši predkovia odjakživa pripisovali miestu pochovania svojich blízkych osobitý význam. Inak tomu nebolo ani po vzostupe kresťanstva, ktoré prinieslo zakladanie nového typu kresťanských pohrebísk – cintorínov. Hoci si to väčšina z nás neuvedomuje, cintoríny sú významným zdrojom poznatkov pre viaceré vedné odbory. Sú nositeľmi hodnotových postojov jednotlivých spoločenstiev, ich vzťahu k smrti, ale aj k životu.

Pre záujemcov o štúdium kultúrnych javov predstavujú akúsi pomyselnú „knihu s textom“, z ktorej dokážu „prečítať“ množstvo zaujímavých informácií o kultúre daného etnika. Prednáška Margity Jágerovej priblíži, okrem iného, ľudský vzťah k cintorínom v priebehu niekoľkých storočí a vnímanie tohto miesta v tradičnej a súčasnej kultúre.

cintorin2

Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.

Pôsobí na Katedre etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V Nitre vyštudovala aj odbor slovenský jazyk – národopis a doktorandské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore etnológia.

Venuje sa tradičnej duchovnej kultúre, zaoberá sa najmä obyčajmi životného cyklu, kalendárnymi obyčajmi, ale aj etnológiou detstva či detským folklórom. Je autorkou knižnej monografie Posledné zbohom… Súčasné pohrebné obyčaje (2008), ktorá opisuje pohrebné zvyklosti   a ich premeny v priebehu času.

margita jagerova2

O tejto na prvý pohľad pochmúrnej, no o to pútavejšej téme porozpráva Margita Jágerová na najbližšom stretnutí s minulosťou už budúcu stredu o 17:00 hod. v Thurzovom dome.

Na ďalšie rande s minulosťou sa môžete tešiť: 28. novembra 2018 o 17:00 hod. s archeológom Jánom Beljakom na tému „Včasnostredoveká osada v Banskej Bystrici – Senici v kontexte osídlenia na strednom Slovensku“.

 

Zdroj: SSM, Foto: ilustračné