Vivat Vox Organi 2023: L´heure sacrée – Dni frankofónie v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

V sobotu 11. marca 2023 sa v rámci medzinárodného organového festivalu Vivat Vox Organi uskutoční špeciálny koncert, venovaný sviatku Dní frankofónie. V spolupráci s Alliance Française v Banskej Bystrici a s Evanjelickým cirkevným zborom v Banskej Bystrici sa pripravuje koncert duchovnej hudby L´heure sacrée, pozostávajúci z francúzskych, ale aj slovenských diel, na znak vzájomnej spolupráce a priateľstva.

Za historickým romantickým organom v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici sa predstaví Matúš Kucbel a spolu s ním vystúpi aj sopranistka Kristína Suchá. Koncert sa začne o 18:00 hod.

Organ v Evanjelickom kostole Lazovna

Organ v Evanjelickom kostole Lazovna

Medzinárodné dni frankofónie sa oslavujú vždy v marci. Ústredným dňom osláv je každoročne 20. marec. Tieto dni sú oslavou francúzskeho jazyka a frankofónnej kultúry. Sviatok vznikol v roku 1988.

Medzinárodné dni frankofónie oslavujú rozmanitosť frankofónnej kultúry, hodnoty mieru, demokracie a rešpektovanie ľudských práv.

Kristína Suchá

Pochádza z Levoče a je absolventkou vysokoškolského štúdia spevu. Ako speváčka vystupovala so Scholou Cantorum Rosenbergensis a s univerzitným speváckym zborom Benedictus. Bola tiež súčasťou komorných zoskupení (duet, kvartet a kvintet), s ktorými obsadila niekoľko popredných miest na súťažiach s medzinárodnou účasťou.

Sólovo sa predstavuje aj na verejných koncertoch najmä na Slovensku. Spolupracuje s umeleckým súborom pre starú hudbu Solamente Naturali a je pravidelnou hosťujúcou sopranistkou medzinárodného organového festivalu Vivat Vox Organi. Absolvovala niekoľko interpretačných speváckych kurzov pod vedením prof. Agnieszky Monastirszkej, Markéty Štefaníkovej a Ivy Volavej.

Kristína Suchá

Kristína Suchá

Matúš Kucbel

Žije a pracuje v Banskej Bystrici. Popri svojej klinicko-psychologickej a psychoterapeutickej praxi sa venuje organizovaniu medzinárodného organového festivalu Vivat Vox Organi a medzinárodného festivalu barokovej hudby Musica Barocca.

Pôsobí ako titulárny organista za historickým organom v Španej Doline, ktorý sa podarilo v roku 2019 komplexne zreštaurovať. V historickom kostole sv. Jakuba v Jakube pôsobí za veľkým organom zo začiatku 20. storočia a za neobarokovým organom, ktorý sa podarilo priviezť, obnoviť a inštalovať v tomto historickom kostole v roku 2021.

Ako organista pôsobí aj v historickom kostole v Radvani na Hôrke.  Pri interpretácii organovej hudby spolupracuje tiež s Evanjelickými cirkevnými zbormi v Banskej Bystrici a Badíne. Svoje organové zručnosti nadobúdal pri štúdiu organa v organovej triede Stanislava Šurina. Naďalej sa v tejto oblasti vzdeláva súkromne, pod vedením Davida di Fiore.

Program koncertu

Bernard z Clairvaux (13. st.)

preklad: Janko Silan

hudba: Stanislav Šurin

Keď, Ježiš sladký, spomínam (z orig. Jesu dulcis memoria)

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Marche des Trompettes

Pestrý levočský zborník (17. st.)

Balleth

Vipo Burgundský (10. st.)

Victime paschali laudes

Kristína Suchá soprán

Kristína Suchá soprán

Heinrich Bach (1615-1692)

Chorálová predohra na hymnus Victime paschali laudes

Ján Francisci (1691-1758)

Praelude ex C duro Francisci

J. B. Charpentier (1734-1794)

Marche des Marseillois avec de Variation

Pavlín Juraj Bajan (1721-1792)

Zaplač nebe, celá země (1776)

Ach, jak dnes túžim (1768)

Michel Corrette (1707-1795)

Grand Jeu

Les folies

Samuel Marckfelner  (1621-1674)

Praeambulum ex a

Matúš Kucbel organ

Matúš Kucbel organ

Pantaleon Roškovský  (1734-1789)

Fuga finaliter cum coronaliter

César Franck (1822-1890)

Dextera Domini

Anonym (19. storočie)

L`Orage / Búrka

Mikuláš Schneider Trnavský  (1881-1958)

Večerná modlitba

Ružičky

Louis J.-A. Lefébure-Wély  (1817-1869)

Marche pour Procession ou Sortie de Choeur

Zdroj: Matúš Kucbel, Foto: ilustračné a archív