Od rubáča po vence, akože je neveste…

KULTÚRA
0 /

Fašiangy – teda čas od sviatku Troch kráľov až po Popolcovú stredu, býval odjakživa spojený so zábavou, hodovaním a svadbami.

V tomto duchu pripravilo  Centrum slovenských štúdií  Štátnej vedeckej  knižnice v Banskej Bystrici so svojim partnerom – Univerzitou Mateja Bela zaujímavé podujatie, nazvané Od rubáča po vence, akože je neveste…

„Ide vlastne o akési dokumentárne, historické a umelecké pásmo, ktoré priblíži jednak stručný prehľad  sťahovania Slovákov na Dolnú Zem, zároveň budete svedkami precízneho obliekania mladej nevesty do Selenčského – teda dolnozemského vojvodinského  tradičného odevu a celý tento proces bude sprevádzaný hudobnými vstupmi Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice,“

vysvetľuje Ľubica Laššáková z ŠVK Banská Bystrica.

Od rubáča po vence, akože je neveste… v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa uskutoční vo štvrtok 25. januára 2018 o 17:30 hod. Vstup je voľný.

pozvanka svk

Pásmo  bude živé a autentické, historické a súčasné zároveň. Aj postavu mladej nevesty, ktorú budú obliekať do zložitých súčastí tradičného aj  svadobného odevu  dolnozemských Slovákov bude totiž stvárňovať „živý“ človek – študentka Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela Leonóra Súdiová.

Odborným výkladom dokumentárno – historického pásma bude sprevádzať  PhDr. Zuzana  Drugová z Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB.

 

zdroj:  Ľubica Laššáková, ŠVK BB  foto: ilustračné

Zdroj: Ľubica Laššáková, ŠVK BB , Foto: ilustračné