Noc kostolov 2022 v Banskej Bystrici a Španej Doline

KULTÚRA
0 /

Aj tento rok sa v Banskej Bystrici a v Španej Doline uskutoční podujatie Noc kostolov. Brány troch historických kostolov sa pre návštevníkov otvoria v piatok 10. júna a v sobotu 11. júna 2022. Úlohou projektu je byť pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy kresťanských výtvarných, architektonických a hudobných pokladov.

Otvoria sa brány troch kostolov

V Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici pripravili organizátori program, ktorý sa v piatok 10. júna 2022 začne od 20:00. V programe sa návštevníci stretnú s banskobystrickou sprievodkyňou Potulkami mestom Lýdiou Búlikovou, ktorá priblíži dejiny Evanjelického kostola a jeho areálu. Zvuk historického organa z obdobia romantizmu sprostredkuje Matúš Kucbel.

Matúš Kucbel

Matúš Kucbel

Noc kostolov si budú môcť návštevníci vychutnať aj vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie so začiatkom programu o 18:00. Program začne sprístupnením chrámu a prehliadkou farského kostola s odborným sprievodom cirkevného historika Gabriela Brendzu. Po  jej skončení bude možnosť navštíviť aj vedľajší Kostol sv. Kríža.

O 19:00 bude program pokračovať kráľovskou hudbou v chráme. Organový koncert prednesie banskobystrický rodák, organista Ján Bulla. O 20:00 bude nasledovať reflexia  Gabriela Brendzu zameraná na časy útlaku, najmä na roky 1954 – 1981, keď farský kostol spravoval kanonik Štefan Vlachovič (1912 – 1982). Program vo farskom kostole vyvrcholí o 21:00 prehliadkou vonkajších a vnútorných skvostov farského kostola s kaplánom Martinom Garajom.

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Program Noci kostolov bude pokračovať aj v sobotu 11. júna 2022. O 19:00 hod. sa otvoria brány historického barokového chrámu Premenenia Pána v Španej Doline.

Tento kostol v sebe ukrýva bohatý barokový mobiliár, ktorý sa tu zachoval. Zo všetkého vyniká predovšetkým historický barokový organ z roku 1751, ktorý sa podarilo zreštaurovať.

V špaňodolinskom kostole Premenenia Pána

V špaňodolinskom kostole Premenenia Pána

Programom podujatia v Španej Doline bude sprevádzať Matúš Kucbel, titulárny organista kostola Premenenia Pána v Španej Doline. Na programe bude oboznámenie účastníkov podujatia s dejinami barokového kostola a historického organa v kontexte najnovších výskumov.

Nasledovať bude organové auditórium barokového organa Martina Podkonického z roku 1751, s možnosťou prehliadky organa, s ťahaním barokových mechov a hrou na dobové perkusie spolu s organom.

Program Noci kostolov 2022

Piatok 10. júna v Banskej Bystrici

KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE, Námestie Š. Moysesa

18:00 OTVORENIE CHRÁMU

Prehliadka farského kostola s odborným sprievodom cirkevného historika Gabriela Brendzu, po jej skončení možnosť návštevy vedľajšieho Kostola sv. Kríža.

Interiér kostola Nanebovzatia Panny Márie

Interiér kostola Nanebovzatia Panny Márie

19:00 KRÁĽOVSKÁ HUDBA V CHRÁME

Organový koncert na kráľovskom nástroji v podaní regenschoriho Jána Bullu

20:00 CHRÁM V OBDOBÍ PRENASLEDOVANIA

Reflexia Gabriela Brendzu zameraná na časy útlaku, najmä roky 1954-1981, keď farský kostol spravoval kanonik Štefan Vlachovič (1912-1982)

21:00 KRÁSA CHRÁMU

Vonkajšie a vnútorné skvosty farského kostola predstaví kaplán Martin Garaj

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol

EVANJELICKÝ KOSTOL, Lazovná ulica

20:00 ORGAN A DEJINY BANSKOBYSTRICKÉHO EVANJELICKÉHO KOSTOLA

História kostola s areálom: Lýdia Búliková

Historický romantický organ z roku 1893: Matúš Kucbel

Kostol Premenenia Pána v Španej Doline

Kostol Premenenia Pána v Španej Doline

Sobota 11. júna v Španej Doline

KOSTOL PREMENENIA PÁNA Špania Dolina

19:00 BAROKOVÁ NOC

Dejiny barokového kostola s historickým organom v kontexte najnovších výskumov, organové auditórium barokového organa Martina Podkonického z roku 1751, s možnosťou prehliadky organa, ťahania barokových mechov a hry na dobové perkusie spolu s organom. Programom sprevádza Matúš Kucbel.

Zdroj: Matúš Kucbel, Foto: ilustračné