Leto v Stredoslovenskej galérii s prázdninovým programom výstav a podujatí pre verejnosť

Výstava
0 /

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici nezaháľa ani počas letných prázdnin. Návštevníkom ponúka na leto celkom zaujímavý program, z ktorého si môžete vybrať to, čo vás zaujíma.

S?N?P? – medzi históriou a mystifikáciou

Názov výstavy v Bethlenovom dome je zámerne provokatívny, aj keď výsledok: výber a skladba exponátov, samotná výstava, je viac-menej „salónnou“ prehliadkou, ktorá v istých tematických zoskupeniach a vo viac-menej chronologickom rámci ukazuje umelecké zisky a zaujímavosti výtvarného traktovania kanonickej témy.

Vystavujúci autori:
Jozef Baláž, Štefan Bednár, Ignác Bizmayer, Jarmila Čihánková, Róbert Dúbravec, Alexander Eckerdt, Ladislav Guderna, Ľudovít Fulla, Ján Hadnagy, Jan Hála, Ferdinand Hložník, Vincent Hložník, Anton Hollý, Ján Hučko, Viliam Chmel, Jozef Jankovič, Anton Jasusch, František Jonášek, Ondrej Korkoš, Jozef Kostka, Gustáv Kružič, Záboj Bohuslav Kuľhavý, Otto Lengyel, Miroslav Marček, Martin Martinček, Viliam Meško, Dezider Milly, Oto Opršal, Milan Paštéka, Dagmar Rosůlková, Ondrej Sklenka, Ladislav Snopek, Ondrej Šteberl, Alexander Trizuliak, Vladimír Vestenický, Imrich Vysočan, Ján Želibský.

Trvanie výstavy: 26.6. – 17.11. 2024
Kurátorka: Petra Hanáková
Odborná spolupráca: Zuzana L. Majlingová

Prázdniny s galériou I. v Bethlenovom dome

Prázdninové stretnutie s Aloisom Peierbergerom, architektom a staviteľom secesných stavieb v meste pod Urpínom. Na úvod predstavíme secesiu ako univerzálny medzinárodný sloh a protagonistu secesnej architektúry v Banskej Bystrici.

Stretnutie účastníkov bude v Stredoslovenskej galérii v Bethlenovom dome na Dolnej 8 o 17:00. Sprevádzať Vás bude erudovaný sprievodca Mgr. Jozef Ďuriančík.

Termín: streda 16. júla o 17:00
V prípade daždivého počasia bude téma odprezentovaná v Stredoslovenskej galérii. Vstupné: 2 eurá /osoba.

Otvorenie výstavy SPOZNAJ ŠPERK/30 rokov medzinárodných sympózií umeleckého šperku Kremnica v Pretóriu

Výstava diel účastníkov šperkárskych sympózií od roku 1990 po súčasnosť bilancuje roky intenzívnej organizačnej a tvorivej práce nielen autorov medzinárodného zloženia. Výstavný projekt ponúkne výber viac ako 150 šperkov a objektov zo zbierky Združenia šperkárov AURA.

Forma výstavy ponúkne široké spektrum artefaktov rôznej mierky (od miniatúrne šperku až po objekt), vytvorených z rozmanitých materiálov od drahých kovov až po papier, drevo, porcelán, plast, sadru a pod. Zároveň priblíži divákovi nekonečný potenciál autorských prístupov a názorov prezentovaných prostredníctvom tvorby v oblasti súčasného šperku.

Vernisáž: 17.7. 2024 o 17:00
Trvanie výstavy: 17. 7. 2024 – 27. 10. 2024

Kurátorka: Mária Hriešik Nepšinská – Pretórium, Námestie Štefana Moysesa 25. Vstup voľný!

LETNÁ GRAFICKÁ DIELŇA v Bethlenovom dome

Takmer v strede prázdnin sa môžete tešiť na tvorivý workshop Letná grafická dielňa 2024 pre vekovú hranicu od 18 rokov, rokov pod vedením maliarky a lektorky akad. mal. Evy Hnatovej, ArtD.

Ak chcete nahliadnuť do tajomstiev média grafiky, dozvedieť sa niečo o jeho základných princípoch a grafických technikách, máte možnosť sa prihlásiť na workshop  Letná grafická dielňa 2024  . V rámci workshopu si môžete vyskúšať niektoré jednoduché grafické techniky ako rôzne druhy monotypie a alternatívnu tlač z výšky.

Letná grafická dielňa 22. – 24. 7. 2024, od 15:00 – do 18:00 hod.
Lektor: Eva Hnatová ArtD., akad. mal.
Cena kurzu: 32 €
Prihlasovanie: e-mail prmanager@sgb.email.

Toto (nie) je Skutezky! Originály a pripisované diela – kópie a falzifikát?

Výstava vo Vile Dominika Skuteckého približuje problematiku originality umeleckého diela na príkladoch obrazov a pripisovaných dielach maliara Dominika Skuteckého. Skúmané maľby boli získané prevažne kúpou z bližšie neuvádzaných zdrojov, pričom sa v archívoch nenachádzajú ich znalecké posudky ani iná dokumentácia potvrdzujúca autorstvo, provenienciu alebo datovanie vzniku diel.

Táto výstava je rozdelená do dvoch sekcií: ORIGINÁLY a PRIPISOVANÉ DIELA, postupne predstaví analyzované obrazy v kategóriách: potvrdený originál; sekundárne premaľovaný originál; dielo z okruhu autora; dobová kópia; kópia, či falzifikát?; nepotvrdené autorstvo – neznámy autor; nepotvrdené autorstvo – olejotlač.

Kurátorka výstavy: Katarína Minka Baraníková
Reštaurátor: Miroslav Slúka
Miesto: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55
Trvanie výstavy: 4. 4. 2024 -30. 3. 2025

Video prehliadka Vily Dominika Skuteckého: https://my.matterport.com/show/?m=kDabe5KJNgy

Viac informácií získate na https://www.ssgbb.sk/ a https://www.facebook.com/stredoslovenska.galeria/. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Zdroj: SSG, Foto: ilustračné a archív