Festival Bábkarská Bystrica Tour 2018 uviedol 22 predstavení z 9 krajín sveta

KULTÚRA
0 /

V utorok 9. septembra sa v neskorých večerných hodinách skončil medzinárodný festival bábkového divadla Bábkarská Bystrica TOUR 2018, ktorého hlavný program prebiehal od 5. októbra.

Prišli aj umelci z Brazílie

Viac než 100 umelcov a umelkýň z 8 krajín Európy a Latinskej Ameriky (Brazílie) pricestovalo do Banskej Bystrice a zároveň do ďalších piatich miest BBSK: Horného Tisovníka, Zemianskeho Vrbovku, Pohronského Bukovca, Hriňovej a Hrochote.

Myšlienka tohtoročného impulzu TOUR, priviesť divadlo do malinkých obcí nášho kraja, v ktorých žije okolo 100 obyvateľov/liek a len niekoľko detí, sa podarila naplniť. Divadlo vôbec po prvýkrát, alebo po mnohých rokoch zavítalo do Horného Tisovníka, Pohronského Bukovca a Zemianskeho Vrbovku. Zároveň sa zopakovali stretnutia s deťmi v dvoch obciach, v ktorých sa TOUR konal už v roku 2016, v Hriňovej a v Ladomerskej Vieske.

„V rámci TOUR sa navyše uskutočnili dve predstavenia priamo na školách, pre žiakov/čky ZŠ v Banskej Bystrici a Hrochoti. Predstavení na TOUR sa zúčastnilo 735 divákov a diváčok, vrátane odborných pozorovateľov/iek festivalu,“

uviedla dramaturgička Bábkového divadla na Rázcestí Monika Tatarková.

Dva impulzy

Od roku 2010 sa hlavný program festivalu delí na dva impulzy.
Program Prvého impulzu pre deti celkovo zahŕňal 16 predstavení, ktoré sa okrem obcí organizovali v rôznych priestoroch v Banskej Bystrici, v Bábkovom divadle na Rázcestí, Štátnej opere a Divadle Štúdio tanca. V rámci tejto časti programu účinkovali umelci/kyne zo 7 krajín sveta (Brazília, Bielorusko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Česko, Slovensko). Predstavenia videlo 1000 detí, rodičov a individuálnych divákov/čok.

Program Druhého impulzu pre dospelých uviedol 6 predstavení z Francúzska, Česka, Slovenska a predstavenie v poľsko – nemeckej koprodukcii. Predstavenia sa odohrali v Banskej Bystrici v priestoroch Bábkového divadla na Rázcestí, Robotníckeho domu a Misijného domu. Druhého impulzu sa zúčastnilo 615 divákov/čok.

V posledný deň festivalu sa odborní pozorovatelia a pozorovateľky, spolu so zástupcami niektorých súborov a umeleckým vedením festivalu, zúčastnili prijatia u predsedu BBSK Jána Luntera. Ten súčasne prevzal, po štyroch rokoch, záštitu nad festivalom.

Príspevok k 100. výročiu vzniku ČSR

Výnimočnou udalosťou festivalu bol krst teatrologickej publikácie Bábky na česko – slovenskej medzi, ktorú v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave vydalo Bábkové divadlo na Rázcestí a festival Bábkarská Bystrica TOUR 2018. Publikácia vznikla ako príspevok festivalu k 100. výročiu vzniku ČSR a česko – slovenským vzťahom.

gramu boli aj dve výstavy s rôznym zameraním. Expozícia Rodinných bábkových divadiel z výroby českých a slovenských bábkarských rodín, zapožičaná zo SNM Múzea bábkarských kultúr a hračiek z Modrého Kameňa, bola inštalovaná v priestore divadelného šapitó pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Rodinné bábkové divadlá navštívilo viac než 1000 divákov/čok,“

dodala Monika Tatarková.

Fotografická výstava Slovenské bábky v Plzni, české bábky v Bystrici reflektovala česko -slovenskú festivalovú minulosť v oblasti bábkového divadla. Výstava bola inštalovaná v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Vyše 3400 návštevníkov

Súčasne s výstavou v divadelnom šapitó, prebiehala Divadelná a tanečná explózia detských talentov, ktorá predstavila prácu 8 divadelných a tanečných súborov, existujúcich v rámci ZUŠ, rómskych komunitných centier alebo krúžkov pri ZŠ v rôznych mestách BBSK. Program explózie sa konal počas dvoch predfestivalových víkendov 22. a 23., 29. a 30. septembra.

Festivalové predstavenia a sprievodné výstavy navštívilo vyše 3400 divákov a diváčok a 35 profesionálov/ok z oblasti bábkového divadla z krajín V4 a Francúzska, ktorí boli hosťami a hosťkami festivalu.

Festival finančne podporili Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, mesto Banská Bystrica a mnoho iných finančných sponzorov a donorov. Hlavným mediálnym partnerom festivalu bola RTVS. Organizátori všetkým ďakujú za podporu.

 

Zdroj: Monika Tatarková, Foto: Dodo Šamaj