Decembrový program Hudobného átria ŠVK v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

Vážení milovníci hudby, prijmite pozvanie do Hudobného átria Štátnej vedeckej knižnice a vyberte si z nasledovnej ponuky programov v mesiaci december 2022.

Franz Lehár PAGANINI 7. 12. 2022  o 16:00

Priateľov operetného žánru pozýva Hudobné átrium na besedu k premiére operety Franza Lehára PAGANINI s režisérkou Danou Dinkovou a dramaturgičkou Alžbetou Lukáčovou pri príležitosti premiéry v Štátnej opere v Banskej Bystrici.

Okrem zaujímavého rozprávania zaznejú aj hudobné ukážky v podaní tenoristu a predstaviteľa Paganiniho Martina Gyimesiho s klavírnym sprievodom Ildikó Baloghovej.

VIAC NEŽ LEN HLAS 1. – 23. 12. 2022

Pocta speváckym ikonám, ktoré ovplyvnili vývoj hudobnej scény. Audiovizuálna výstava s ponukou projekcií  filmových dokumentov, koncertných záznamov,  životopisných filmov, hudobných nahrávok a tematických publikácií.

Vychutnajte si pôsobivé filmové príbehy Arethy Franklin, Eltona Johna, Ray Charlesa, Jamesa Browna,  Edith Piaf,  záznamy zo skvelých koncertov Leonarda Cohena, Barbry Streisand, Stinga, B. B. Kinga, Erica Claptona, ale aj filmové dokumenty o členoch najtemnejšej rockovej inštitúcie „Klubu 27“,  ktorých život skončil neočakávane v dvadsiatich siedmich rokoch, akými boli Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse a ďalší.

HUDOBNÝ SVET VZDIALENÝCH KULTÚR 1. – 16. 12. 2022

Objavujte pestrosť zvukov a harmónií, spoznajte históriu a zvuky tradičných etnických nástrojov rôznych kultúr a vzdialených hudobných svetov. Komentovaná prehliadka s interakciou účastníkov. Návštevníkom sú nástroje k dispozícií v rámci otváracích hodín.

Pre rezerváciu termínu kontaktujte: hudobneatrium@svkbb.eu  048/4710744.

MUZIKOLOGICKÁ DATABÁZA RILM

Pre kvalitné a komplexné rešerše ponúka Hudobné átrium  prístup k muzikologickej databáze  Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)  Abstracts of Music Literature with Full Text. Obsiahla muzikologická databáza odborných hudobných časopisov poskytuje jednoduchý prístup k detailným informáciám týkajúcich sa hudby.

Zahŕňa všetky typy dokumentov  o  tradičnej hudbe, populárnej hudbe, jazze, klasickej hudbe a súvisiacich témach, publikovaných kdekoľvek na svete a v akomkoľvek jazyku. Za posledné desaťročia venovala značnú pozornosť pokrytiu etnomuzikológie a výskumu populárnej hudby.

RILM obsahuje plnotextové vedecké články, hudobné recenzie, konferenčné príspevky, úvodníky, korešpondenciu, spravodajské správy, dizertácie, technické nákresy nástrojov a ďalšie. Zároveň ponúka interdisciplinárny kontext pre hudobnovedné štúdie a preto aktívne mapuje publikácie v širokom spektre disciplín, vrátane antropológie, archeológie, architektúry, dejín výtvarného umenia, tanca, divadla, knihovníctva, literatúry, pedagogiky, filozofie, fyziky, psychológie, sociológie a terapie.

Práca s databázou je veľmi komfortná, je vhodným zdrojom pre študentov hudobných odborov, pedagógov, vedeckých pracovníkov a odbornú verejnosť. Dostupná je v Hudobnom átriu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici prostredníctvom rozhrania EBSCOhost. Používateľov tu inštruujú a odporučia aj doplňujúcu tematickú literatúru z fondu.

Zdroj: Ingrid Guzmická , Foto: Hudobné átrium ŠVK a ilustračné