Básnik Miroslav Kapusta krstí v knižnici svoju básnickú zbierku Tango na Venuši

KULTÚRA
0 /

Verejná knižnica Mikuláš Kováča v Banskej Bystrici Vás pozýva na umelecké podujatie – krst najnovšej básnickej zbierky básnika a spisovateľa Miroslava Kapustu „Tango na Venuši“.

Tango na Venuši

Akcia sa uskutoční vo štvrtok 24. septembra 2020 o 17:00 hod. v pobočke VKMK na Fončorde, Jilemnického 48  (vstup do areálu knižnice je z Wolkerovej ulice).

V umeleckom programe účinkujú Ema Mazik, Kamil PavlovčinIgor Grossman.Podujatie sa uskutoční za dodržania aktuálnych hygienických opatrení vo vnútorných priestoroch (rozostupy a prekrytie HDC rúškom). Vstup je voľný.

Miroslav Kapusta je touto knihou autorom už celkom 12 knižných titulov, z ktorých sú 3 pre deti. V súčasnosti sa čitateľom poézie pripomína svojou, v poradí už 6. zbierkou básní. Opäť sa predstavuje ako zrelý muž autor, dávajúci na vedomie svoj vzťah nielen k ženám svojho veku, ale zároveň sa snaží priblížiť i k dievčatám, blížiacim sa k pojmu „žena“.

Naďalej sa nevyhýba vzťahovým, ani celospoločenským témam a ako muž sa k ním stavia rovno chlapsky a bez príkras, aj keď formou, ktorá je na Slovensku v rámci literárnej formy stále okrajovou. Jeho pohľad na svet je však autentický živý a v poézii prevažne voľného verša čitateľný i pre mladú generáciu, ktorá si potrpí na súčasný jazyk a živé spracovanie aktuálnych tém. V jeho textoch možno nájsť východiská trápiace každého, ktorý sa na súčasný svet pozerá rovnako ako on, teda s otvorenými očami.

Miroslav Kapusta

Narodil sa 10. októbra 1953. Podľa rodného listu v Tepličke nad Váhom, ale v skutočnosti to bolo v žilinskej pôrodnici, preto pokladá za svoje rodiská Tepličku aj Žilinu. V Tepličke ukončil aj ZDŠ (1968) a následne v Žiline absolvoval gymnázium (1972).

Medzitým absolvoval ĽŠU, odbor literárno – dramatický, a ako člen oddielu Judo pri VŠDS Žilina urobil i prvé kroky v bojových umeniach, za ktorými nasledovalo karate a laido. Nikdy si nevedel predstaviť obyčajný život a vždy ho to ťahalo umeleckým smerom. Najskôr to boli recitačné súťaže, neskôr vlastné písanie básničiek a od nich to bol už iba krôčik k textom piesní pre dedinskú kapelu The Frogs, v ktorej dlhé roky hral ako basgitarista.

Keďže ho v Bratislave nezobrali na VŠMU, odbor herectvo, nastúpil na 5-mesačnú náhradnú vojenskú službu a po nej viac ako 30 rokov pracoval v službách Ministerstva vnútra. Medzitým absolvoval v Prahe rezortnú VŠ, v zameraní právo, s prestávkami hral v amatérskych kapelách, priebežne sa venoval bojovým umeniam (judo – 1. dan, karate – 2. kyu a laido – 1. kyu) a venoval sa i písaniu poézie.

Počas toho všetkého sa stihol rozviesť (2 dcéry), aj druhýkrát oženiť (vyženené 2 dcéry). Od roku 1974 až do konca roku 2003 pracoval v Banskej Bystrici, kde žije i v súčasnosti. Po odchode do výsluhového dôchodku vo veku 50 rokov sa zapojil do činnosti literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici a do rôznych literárnych súťaži v rámci celého Slovenska i Čiech.

Takto získal množstvo popredných ocenení za poéziu a spolu s veľmi dobrými ohlasmi na svoju tvorbu na literárnych serveroch v ňom vzrástlo sebavedomie – podporované literárnym klubom – na vydanie prvotiny Tŕne a lupene, ktorá vyšla vo vlastnom náklade v roku 2008.

V júni 2011 vytvoril neformálny projekt Ars Poetica Neosoliensis, ktorého cieľom bolo – v spolupráci s mestom Banská Bystrica, PKO Banská Bystrica a VKMK Banská Bystrica – preniesť poéziu z klubov do ulíc či na námestie. Hneď v 1. ročníku sa pri verejnom čítaní, spojenom so živou hudbou a výtvarnou zložkou, vystriedalo viac ako 70 účinkujúcich z celého Slovenska.

V septembri 2011 sa podieľal na vydaní básnickej zbierky 7 autorov pod názvom NULA, ktorou založili tzv. Generáciu Nula – skupinu poetov, síce rôzne píšucich, ale rovnako zmýšľajúcich. Odvtedy píše a vydáva svoje zbierky ďalej.

V súčasnosti sa priebežne venuje organizácii Ars Poetica Neosoliensis, množstvu čítačiek v Banskej Bystrici, i mimo nej, a dostalo sa mu dokonca cti stať sa v roku 2012, spolu s Generáciou Nula, maturitnou otázkou na súkromnej strednej odbornej škole v Brezne. Naďalej píše, pretože poéziu pokladá za pevnú súčasť svojho života. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

Autor: (dem), Foto: ilustračné