Marek Modranský: Cesty v meste nie sú ani pravicové ani ľavicové

Blog
21 /

Častokrát sa stretávame s odlišnými názormi na tú istú vec. Je to prirodzené, avšak druhý názor by sme mali vedieť akceptovať. Každý z nás je predsa počas bežného dňa obklopený svojimi vlastnými úlohami a povinnosťami.  Z toho vyplýva aj rozdielnosť v posudzovaní niektorých prvkov v meste.

Ak sa napríklad pozerám na nový chodník z pohľadu vodiča auta, budem mať vyčítavý názor, že „prečo neurobili radšej nové parkovisko, veď nemám kde večer pri dome zaparkovať…“. Ak sa však na tú istú lokalitu pozerám ako chodec, poviem si: „Tých áut je už fakt priveľa. Už ma nebaví robiť slalom pomedzi ne, dokonca aj vtedy, keď idem len vysypať smeti.“

Férový prístup ku každému

Pre hodnotenie akejkoľvek veci považujem za mimoriadne dôležité zachovať si vždy objektívny postoj. Počas posledných štyroch rokov ako predseda dopravnej komisie na jej  zasadnutiach som vždy preferoval, aby mal priestor každý k akémukoľvek problému v meste, a to nielen medzi členmi komisie, ale často sme pozývali priamo obyvateľov vybraných mestských častí pre ich vlastnú prezentáciu ich postrehov a aj návrhov riešení.  Veľakrát sme práve priamo od obyvateľov dostávali cenné podnety, ktorými sme sa zaoberali a posunuli ich na vybavenie príslušným odborným útvarom mestského úradu.

Často som veľmi milo prekvapený, ako detailne si niektorí naši spoluobčania všímajú veci v ich lokalite a dbajú na dôslednosť služieb mesta či vykonaných prác. Aj tieto postrehy ma poháňajú vpred a sú pre mňa motiváciou. Napriek tomu, že pochvala nepríde tak často ako jasne definované žiadosti, nebojím sa aj pri nepríjemných témach komukoľvek vysvetliť ich príčinu.

Diskusia o doprave s občanmi

Riešenia sú aj pri obmedzenom rozpočte mesta na cesty

Najviac z rozpočtu v rámci správy komunikácií odoberá ich údržba. Preto je do budúcnosti nemysliteľné, aby sme sa na niektorých uliciach pomaly každý rok vracali k tej istej jame, výtlku, či praskline. Kvalita je prvoradá.

Som veľmi rád, že spolu so súčasným vedením mesta sme v posledných rokoch naštartovali nový prístup k opravám ciest a chodníkov, a to v celých úsekoch. Zvolenská cesta a Poľná ulica sú dôkazom, že rekonštruovať komunikácie v dlhých úsekoch je vo väčšine prípadov to najhospodárnejšie riešenie. Hodnotíme to nielen v rámci jedného roka, ale práve v ďalšom období budeme výrazne šetriť na údržbe týchto úsekov. Takto spravené cesty, chodníky a zastávky sú pre ich užívateľov omnoho komfortnejšie ako zaplnené diery v štýle „záplata na záplate“.

Treba zdôrazniť aj ďalší fakt, že pri týchto celkových opravách sa vykonáva ešte množstvo iných podružných opráv. Je to najmä dobudovanie chodníkov pri cestách, nové obrubníky, presun zavadzajúcich dopravných značiek a iných prvkov, či úplná prestavba autobusových zastávok.

Platí, že pri týchto „veľkých“ prácach v porovnaní s tradičným plátaním dier, sa musí pamätať na každého účastníka cestnej premávky. Dnes môžeme sedieť za volantom auta, no zajtra pôjdeme na bicykli , či využijeme služby MHD. Pre všetky tieto druhy dopravy musí byť infraštruktúra pre peších zhotovená v súlade s príslušnými technickými normami.

Nová autobusová stanica

Kvalita prác je dôležitá, slúžiť to má predsa všetkým 

Ak sa na veci v meste pozeráme tak, aby slúžili čo najdlhšiu dobu, musia byť aj kvalitne urobené. Doterajšia prax ukázala, že mesto musí so svojimi dodávateľmi uzatvárať také zmluvy, aby malo garantované možnosti pre uplatnenie reklamácií pri nedostatočne odvedenej práci alebo nekvalitnej službe.

Na druhej strane, ak si budeme vážiť aj my to, čo mesto spravuje, ostane v rozpočte ešte viac peňazí pre ďalšie rozvojové veci.

Doprava a počet áut narastá, je potrebné riešiť jej udržateľnosť                   

Novovybudované obchodné centrum OC POINT je aktuálne najlepším príkladom. Viacerí vodiči sa sťažujú, že doprava v tejto lokalite je katastrofálna a po výstavbe sa zhoršila. Autá sa vlečú krokom alebo stoja. Križovatky pod mostom sa zapchávajú vrátane kruhových objazdov. Súhlasím, tento stav nie je ideálny, no pramení z týchto dôvodov. Prvý je neustály nárast áut, ktoré premávku zapĺňajú. Ročne pribudne na Slovensku približne 15 áut na 1000 obyvateľov.

Aktuálne máme v Banskej Bystrici úroveň motorizácie zhruba 400 áut na 1000 obyvateľov. To znamená, že na každé auto v meste pripadá dva a pol človeka. V premávke to však vyzerá inak. Až v 82 percentách áut sedí len jedna osoba. A tu je hlavný problém. Prestali sme kráčať, všade sa presúvame len autom. No treba mať na pamäti, že centrálna mestská zóna, kde Hušták patrí, nie je tranzitnou dopravnou tepnou. Zámer do budúcna je úplne vytlačiť autá z centra, dokončiť pešiu promenádu spojenú medzi OC Europa a námestím SNP.

Uvedomujeme si, že ak chceme zmeniť dopravné návyky ľudí, mesto by malo poskytnúť vhodnú alternatívu. A tou je dobre fungujúca verejná doprava. Aj tu máme smelý plán zreorganizovať vedenie liniek tak, aby na hlavných záťažových smeroch bola pravidelná intervalová doprava a cestujúci si nemuseli pamätať ani cestovný poriadok.

Takéto „nepríjemné body v premávke“ má každé mesto na Slovensku, ale aj v Európe. Jednoducho vždy sa vytvorí v určitom uzle dopravný lievik, ktorý nazývame „delay point“, a práve tento prvok postupne prevychováva tých vodičov, ktorí tadiaľ len prechádzajú, aby používali inú trasu a nezaťažovali centrum mesta.

Doprava v meste

Kľúčové problémy v meste

Ako predseda komisie pre dopravu, bezpečnosť a verejný poriadok začnem práve Mestskou políciou. Treba nám nevyhnutne posilniť hliadky či v centre ako aj na sídliskách. Ich počet nie je dostatočný a prejavuje sa to na drobnej kriminalite, nezákonnom parkovaní vozidiel, porušovaním verejného pokoja vo večerných a nočných hodinách, apod. Tieto veci každý z nás vníma veľmi citlivo.

Námestie musíme viac chrániť od falošných prejazdov a iných odvážlivcov, ktorí tam nemajú čo robiť. Zbytočne narúšajú kľudový režim pešej zóny a tieto autá stresujú okoloidúcich. Riešenie máme pripravené aj v podobe výsuvných stĺpikov.

Okrem toho sa teším na vybudovanie dopravného ihriska pre vzdelávanie žiakov a vykonávanie praktickej aj teoretickej osvety a výučby. Doprava je téma spoločná pre všetkých a pri silnejúcej premávke je to maximálne žiadúce, aby deti získavali v krajskom meste nevyhnutnú náuku o predpisoch.

Doprava v Európe

Budúce investície v doprave 

V rámci opráv ciest a chodníkov budeme znovu prostriedky v rozpočte kumulovať na väčšie investície, by sme znovu mohli vytipovať vhodný úsek a urobiť jeho kompletnú opravu. Inak, veľa ľudí si myslí, že opravy ciest a chodníkov sa robia len na základe toho, kto si ten daný svoj úsek obháji. Nie je to tak. Príslušný odbor na mestskom úrade má presne zmapovaného celé mesto.

Vieme o každej jame a výtlku, a tieto vady sa vyhodnocujú presne podľa stanovených pravidiel. Každý úsek má svoj využitie a fyzický stav. Doteraz sme opravovali vždy to, čo bolo v hodnotení medzi 1-5 na úrovni 4 a 5 s tým, že prioritu mali predovšetkým tie najpoužívanejšie úseky.

Opatrenia pre zmiernenie premávky  

Treba si povedať úplne na rovinu, že doprava už lepšia v meste nebude. Platí to však pre všetky mestá na Slovensku. Každé mesto má svoje kapacitné možnosti, aké cesty sa doň zmestí, a koľko áut je schopné absorbovať. Po skúsenostiach aj z iných vyspelých krajín a samospráv musíme len jednoducho dosiahnuť stav, kedy bude úplne zlyhávať.

Súbežne s tým však musí mesto budovať iné vhodné alternatívy pre mestskú mobilitu. Budovanie cyklotrás sa postupne rozbieha, no z celoročného významu a pravidelného používania vidíme obrovský potenciál v MHD.

V roku 2019 ideme urobiť analýzu súčasných záťažových prúdov v MHD, pretože posledná optimalizácia bola robená v roku 2006. Neskôr sa robili už len drobné úpravy, ktoré súviseli s dostavbou novej autobusovej stanice. Linky musia jazdiť tak ako potrebujú obyvatelia nášho mesta, a ideálne by bolo v pravidelných intervaloch na vybraných hlavných koridoroch.

Ďalšou témou je parkovanie v meste. Tu nastane určite nový spôsob riešenia státia nielen v centre, ale najmä na sídliskách. Už to musíme začať regulovať, lebo všetku zeleň nemôžeme obetovať pre zvyšujúci trend počtu áut v domácnostiach.

Na dopravnej komisii

Mesto ako celok nielen z hľadiska dopravy

V prvom rade si musíme vážiť, čo máme a starať sa o to. Súčasné vedenie mesta dokázalo zrejme všetkým, že hospodáriť vie veľmi zodpovedne. Svedčí o tom množstvo realizovaných projektov, o ktorých sme počas minulých období ani nesnívali, čo prospievalo len rozvoju podnikateľského sektora aj v oblastiach, ktoré sú vlastné len mestu. Dnes sú tieto vzťahy aj prekážkami rozvoja, ale postupne sa pohneme ďalej.

Dôležité je, že súčasný primátor mesta Ján Nosko je veľmi spravodlivý a zodpovedný hospodár. Rozpočet mesta je v historicky najlepšej kondícii. Práve tento stav by sme mali využiť na obrat v narábaní aj s majetkom mesta a nie už predávať aj posledné kúsky pozemkov či priestorov, ale začať ich znovu nadobúdať a správať sa plne obchodne. Mojím krédom je, že keď niektorú činnosť dokáže robiť súkromník a profituje na tom, prečo by to nemohlo robiť aj naše mesto a tak sa do budúcich rokov rozvíjať a garantovať svojim občanom kvalitnejší život.

marek modransky1

Autor: Marek Modranský, Foto: ilustračné

Marek Modranský

Marek Modranský