Ludvik Nábělek: Komnata ozvien a Amnesty International

Blog
11 /

V súvislosti so zneužitím dodnes neuzavretého prípadu vraždy novinára Kuciaka na politické ciele (mnohí si isto pamätáme vtedajšie besnenie médií a tzv. slušných ľudí, ktoré nám vo svojich dôsledkoch prinieslo aj súčasnú vládu „národnej pohromy“) som pred časom vysvetľoval obsah výrazov spindoktoring a morálna panika na Bystricovinách https://www.bystricoviny.sk/blog/ludvik-nabelek-spindoktoring-moralna-panika/.

Dnes sa mi zdá byť aktuálne upozorniť na ďalšie pojmy dôležité pre pochopenie udalostí, ktoré sa okolo nás odohrávajú. Skrývajú za slovnými spojeniami komnata ozvien, bublina pohodlia a Dunningov-Krugerov efekt.  Obávam sa, že nás splašený beh sveta, ktorého sme svedkami, v blízkej budúcnosti prinúti vysvetľovať popri kategóriách sociologicko -psychologických aj pojmy a diagnózy čisto psychiatrické.

Komnata ozvien

Termín komnata ozvien (v angličtine echo chamber) predstavuje určitý informačný priestor (či skôr viac priestorov), v ktorom sa človek stretáva len s takými názormi a presvedčeniami, ktoré zodpovedajú jeho vlastným, a nemusí tak brať do úvahy žiadne alternatívy. Dochádza potom k situácii, v ktorej sa skupina osôb vzájomnou komunikáciou utvrdzuje v tom, že len jej názor je správny.

Zhodné názory sa pritom neustálym opakovaním potencujú (vracajú sa ako ozvena), zatiaľ čo odlišné názory sú oslabované, ba priamo vylučované. Človek či skupina ľudí sa tak ocitá v akomsi uzavretom priestore (komnate), do ktorého neprenikajú alternatívne alebo nepohodlné podnety. Takéto priestory spoluvytvárajú moderné masmédiá, ktoré naučili ľudí prijímať aj preferovať len také typy informácií, ktoré potvrdzujú ich názor, a naopak odmietať všetko, čo ich pohľadu odporuje.

Výsledkom je skutočnosť, že spolu navzájom komunikujú najmä ľudia, ktorí majú podobné názory a postoje, pričom komunikácia s ľuďmi, ktorí majú názory odlišné, je obmedzená. Spoločnosť sa triešti do úplne antagonistických názorových skupín, ktoré nielenže spolu nekomunikujú, ale sa ani navzájom nechápu a ani chápať nechcú. Ľudia alebo skupiny uzatvorené vo svojich komnatách ozvien napokon nositeľov iných názorov, ale aj informácií, ktoré nezapadajú do ich koncepcie, považujú za svojich osobných nepriateľov a pri každej možnej príležitosti na nich útočia.

V extrémnej polohe (ktorá sa však čím ďalej tým viac stáva smutnou realitou) sa občania, ktorí nie sú príslušníkmi tej „správnej bubliny“, ocitajú v permanentnom ohrození – spoločenskom, ekonomickom, či dokonca priamo na živote (varovný prípad Hambálek, viac o tom Gustáv Murín: Takto začína totalita Pravda 17. 8. 2022 https://gumurin.blog.pravda.sk/2022/08/17/takto-zacina-totalita/zoznamy  ľudí určených „na odstrel“, viac napríklad aj Juraj Draxler: Rokujte o mieri, keď viete, že vás za to zabijú  Nové Slovo 10. 9. 2022 https://noveslovo.eu/2022/09/10/juraj-draxler-rokujte-o-mieri-ked-viete-ze-vas-za-to-zabiju/).

Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman

Dunningov – Krugerov efekt a bublina pohodlia

Dunningov – Krugerov efekt je typ kognitívnej chyby, resp. skreslenia, pri  ktorej ľudia s podpriemernou rozumovou výbavou a kompetenciami výrazne preceňujú úroveň svojich schopnosti a výkonu v porovnaní s ostatnými. Navyše, nie sú schopní uvedomovať si u druhých ich skutočné schopnosti a rovnako nie sú schopní uvedomiť si vlastnú nekompetentnosť.

Často sa v tejto súvislosti používa aj termín syndróm nadmernej sebadôvery. Naopak, kvalifikovaní ľudia resp. ľudia s nadpriemernými schopnosťami majú tendenciu svoj výkon a schopnosti mierne podhodnocovať. Tento efekt má všeobecnú platnosť, ktorá je o to viditeľnejšia, čím je človek na vyššie postavenom riadiacom poste – je príznačný pre riadiacich pracovníkov nielen hospodárskych oblastí, ale aj, a to možno predovšetkým, v oblastiach politických a vládnych –  bohužiaľ v celosvetovom rozmere.

Po príklady evidentne netreba chodiť ďaleko. David Dunning a Justin Kruger na základe svojho skúmania objavili zaujímavý psychologický efekt nazvaný ich menami.

Vývoj preukázal, že Dunningov-Krugerov efekt sa netýka len vyslovených hlupákov, ale veľkej časti populácie, najmä však tej zasiahnutej dôsledkami komnaty ozvien a tzv. „bubliny pohodlia“. Tento  jav je opäť výrazne potencovaný komunikačnými technológiami, ktoré umožňujú aj osobám s extrémnymi postojmi nájsť dostatočný počet ľudí s obdobným názorom a vzájomnou komunikáciou sa utvrdzovať v správnosti svojich myšlienok.

Človek sa tak dostáva do akejsi informačnej bubliny, pričom nadobúda presvedčenie, že jeho názory a postoje sú akceptované všeobecnejšie, než je tomu naozaj.

Poľský sociológ Zygmunt Bauman konštatuje, že pri skúmaní toho, ako ľudia v skutočnosti využívajú informačné technológie, môžeme pozorovať, že väčšina ľudí ich používa na vytvorenie a upevňovanie svojej vlastnej „bubliny pohodlia“.

Ide o zónu, v ktorej netreba riešiť žiadne nepohodlné kontroverzie, netreba obhajovať vlastné myšlienky ani nič vysvetľovať. Dôsledkom je, že človek stráca schopnosť poznávať, vyjednávať, argumentovať a kriticky myslieť, inými slovami, dochádza k vzniku metakognitívneho deficitu.

Amnesty International

Za pregnantný príklad vyššie spomenutých procesov môže poslúžiť pohon spustený zverejnením správy  mimovládnej organizácie Amnesty International (Ukrajina: Ukrajinská bojová taktika ohrozuje civilistov, 4. augusta 2022 ttps://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/),  ktorá na základe svojho vyšetrovania zdokumentovala, že ukrajinská armáda pácha vojnové zločiny na vlastnom obyvateľstve, civilné objekty (školy, telocvične, nemocnice) zneužíva na vojenské účely, čím z nich robí legitímne vojenské ciele, dokonca používa civilistov ako ľudské štíty.

Medzi západnými politikmi i naivnými občanmi prepukla doslova nenávistná hystéria voči dovtedy informačne nekriticky akceptovanej inštitúcii. Amnesty International je organizácia s celosvetovou pôsobnosťou, sídliaca v Londýne, s hlavným poslaním odhaľovať fakty a vyšetrovať porušovanie ľudských práv a slobôd, ktorá sa vždy držala liberálneho euroatlantického názorového prúdu a je teda „z princípu“ protiruská.

Zverejnenie správy však napriek tomu voči nej viedlo k širokej diskreditačnej kampani. Agnes Callamardová, generálna tajomníčka Amnesty International, bola okamžite vyzvaná na odstúpenie.

Očividne nestačilo ani kajúcne „Vyhlásenie k zverejneniu tlačovej správy o ukrajinskej bojovej taktike“ Amnesty International zo dňa 7. augusta 2022 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/statement-on-publication-of-press-release-on-ukrainian-fighting-tactics/… „Amnesty International hlboko ľutuje úzkosť a hnev, ktorý spôsobila naša tlačová správa o bojovej taktike ukrajinskej armády… Aj keď si plne stojíme za svojimi zisteniami, ľutujeme spôsobené bolesti a chceme objasniť niekoľko zásadných bodov…“

Porušenie pravidla o informačných bublinách napokon  viedlo prostredníctvom médií k formovaniu negatívneho obrazu Amnesty International vo verejnej mienke. Dôsledkom môže byť okrem iného zníženie sponzorských darov od podporovateľov, čo ďalej zosilní tlak na odstúpenie generálnej riaditeľky.

Dovetok

Slovami Juraja Draxlera: „Žijeme v ére bublín. Problém je, že v takýchto bublinách sú a dlhšie boli zatvorení aj politici, namiesto toho, aby realisticky, a nie čierno-bielo, tlačili na vyriešenie konfliktných tendencií.“

Východisko azda ponúka najnovšia aktivita združenia Zjednotení za mier. Štyridsať osobností spoločenského, vedeckého a kultúrneho života zo Slovenskej i Českej republiky podpísalo výzvu vládam a hlavám oboch štátov, aby namiesto posielania zbraní, predlžovania vojny a ďalšieho krviprelievania vyvinuli maximálny tlak na diplomatické vyriešenie konfliktu.

Mierovú výzvu MIER NA PRVOM MIESTE! inicioval prezident Občianskeho združenia Zjednotení za mier Eduard Chmelár: https://www.zjednotenizamier.sk/mier-na-prvom-mieste/

Výzva je aj pozvánkou na mierový pochod za dosiahnutie mieru na Ukrajine  diplomatickou cestou, ktorý sa uskutoční na Svetový deň mieru, v stredu 21. septembra 2022 so začiatkom o 17:00 hod. na Hodžovom námestí v Bratislave.

Autor: Ludvík Nábělek , Foto: ilustračné

Ludvík Nábělek