RKN Global pozvala novinárov do svojho výrobného závodu

SPRÁVY
18 /

Do redakcie sme dostali stanovisko spoločnosti RKN Global Europe k situácii, ktorá vynikla na Slovensku po podpise vládneho memoranda v Banskej Bystrici o investícii smerujúcej do priemyselného parku Šalková. Zverejňujeme skrátený preklad anglického textu stanoviska, ktoré doposiaľ nezverejnilo žiadne médium na Slovensku. V závere vyhlásenia predstavitelia RKN Global pozvali novinárov a verejnosť na exkurziu do ich výrobného závodu na Ukrajine. Pripomeňme, že spoločnosť RKN Global sa rozhodla vybudovať výrobný závod aj na Slovensku a zamestnať v Banskej Bystrici viac ako 1200 zamestnancov.

Vyhlásenie RKN Global:

Prečo sa spoločnosť RKN Global Europe  rozhodla hľadať obchodných partnerov práve na Slovensku a obzvlášť v Banskej Bystrici, aby tu  vybudovala najmodernejšiu tlačiareň?  

Talentovaní  ľudia žijúci v tejto krajine, jej  infraštruktúra, prostredie podporujúce obchod, plná integrácia v EU a samotná poloha v blízkosti Ukrajiny urobila zo Slovenska silného kandidáta spomedzi  štyroch krajín, v ktorých sa spoločnosť a jej obchodní parteri rozhodujú založiť podnik – tlačiareň špecializujúcu sa na bezpečnostnú tlač.

Zakladateľ pán Noble, ktorý je profesorom práv už  niečo vyše 20 rokov, vždy považoval univerzity za zdroj nových talentov, myšlienok a inovácií. Banská Bystrica je úžasné miesto práve na nábor pracovníkov, ich školenie a rozvoj. Je hybnou silou, ktorá môže zo spoločnosti. RKN Global Europe urobiť svetového lídra v oblasti bezpečnostnej tlače a v jednotnom overovaní pasov, ktoré je v tejto oblasti úplnou novinkou a my by sme si želali, aby sa táto technológia stala súčasťou výrobného procesu podniku v Banskej Bystrici.

RKN Global Europe .a jej obchodní partneri majú ideálnu možnosť, aby tento projekt uviedli do praxe. RKN Global Europe je dynamická a flexibilná mladá spoločnosť, ktorá má na svojej strane významné skúsenosti jej zakladateľa a jediného vlastníka – Ronalda K. Nobleho, ktorého kariéra v oblasti medzinárodného práva a bezpečnosti  napreduje už vyše 30 rokov. Na strane druhej disponuje jedinečnou odbornou znalosťou a patentovanou technológiou jej obchodných partnerov.

Obchodní partneri RKN Global Europe majú za sebou obrovské množstvo práce vo svojom odvetví, ktoré poukazuje na ich know – how a v neposlednom rade i praktickú skúsenosť, ktorá zahrňuje aj výrobu pasov pre INTERPOL. Ich celkové duševné vlastníctvo sa blíži k hodnote 252, 708 mil. EUR, ocenené Európskou organizáciou národných asociácií odhadcov (Kráľovský inštitút diplomovaných znalcov Veľkej Británie). 

To zahrňuje 50 patentov, 166 software/autorských práv; 6 licencií; 6 know – how  a 129 nepatentovaných technológií. RKN Global Europe a  jej partneri preto majú obrovské množstvo skúseností a sú výnimočne dobre kvalifikovaní, aby vybudovali priemyselné odvetvie bezpečnostnej tlače na Slovensku.

Tešíme sa spoluprácu so Slovenskom a jeho ľuďmi pri budovaní najmodernejšieho bezpečnostného nezávislého odvetvia, ktoré zo Slovenska urobí bezpečnejšiu krajinu a posilní ekonomiku nielen štátu, ale aj Banskej Bystrice.

Žiaľ, v odvetví bezpečnostnej tlače sa často objavujú negatívne články a to obzvlášť tesne pred uzavretím kontraktu a samozrejme pred voľbami, ktorých súčasťou je len jedna časť príbehu. Žiaden z predstaviteľov našej spoločnosti, ani jej zakladateľ, riaditeľ alebo obchodný partner nebol oslovený, aby sa k týmto článkom ešte pred ich uverejnením vyjadril. 

Ak by nás boli  oslovili, mohli by sme im poskytnúť potrebné informácie a vysvetlenia. Keby sme boli oslovení, mohli by sme poukázať na obrovské množstvo praktických skúseností našich obchodných partnerov. Nepodložené obvinenia by neobstáli pred žiadnym súdom. 

Zakladáme si  profesionálnej kariére pána Nobleho. On prináša do spoločnosti skúsenosti z riadenia INTERPOLu –  celosvetovej medzinárodnej policajnej organizácie,  kde 14 rokov pôsobil vo o funkcii jej generálneho tajomníka. Členské krajiny INTERPOLu s nadšením  podporili výrobu prvej generácie pasov produkovaných našimi obchodnými partnermi na Ukrajine, ako oficiálny cestovný dokument pre úradníkov INTERPOLu vo vyše 190 členských krajinách. 

RKN Global Europe pozýva všetkých, ktorí majú záujem – novinárov a 10 náhodne vybraných jednotlivcov pánom primátorom Noskom z regiónu Banská Bystrica, aby navštívili obchodných partnerov tejto spoločnosti na Ukrajine v Kyjeve. Každý z nich dostane informácie o spoločnosti a tiež si bude môcť pozrieť ukážky výrobného procesu. 

Na konci ich návštevy dostanú personalizovaný pas s biometrickými údajmi od RKN Global a tiež e – občiansky preukaz. Takto budú môcť vidieť, že naša vízia je skutočná, že s podporou vlády a ľudí na Slovensku to môžeme dokázať aj v Banskej Bystrici.