Za rekonštrukciu Rooseveltovej nemocnice sa postavili všetci prednostovia kliník a primári oddelení

Zdravie
3 /

Napriek tomu, že vláda SR pod vedením Petra Pellegriniho koncom januára schválila variant komplexnej rekonštrukcie banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice s investíciou vo výške 104,5 milióna eur, stále sa ozývajú odmietavé hlasy preferujúce výstavbu novej nemocnice na zelenej lúke. Stojí za nimi OZ Nová nemocnica reprezentované MUDr. Ladislavom Lahom.

Vyhlásenie prednostov a primárov Rooseveltovej nemocnice

Neustále mediálne spochybňovanie schválenej vládnej investície do rekonštrukcie Rooseveltky skupinou ľudí z občianskeho združenia Nová nemocnica viedlo 30 prednostov kliník a primárov oddelení bystrickej fakultnej nemocnice k spoločnému vyhláseniu, ktorým sa postavili za komplexnú rekonštrukciu celého nemocničného areálu a pridali sa tak ku generálnej riaditeľke Miriam Lapuníkovej:

„My prednostovia a primári Rooseveltovej nemocnice, ktorí sme jej srdcom a garantujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti vyhlasujeme, že jediným reálnym riešením pre kontinuitu kvality pre Bystričanov, obyvateľov nášho kraja a aj pacientov celého Slovenska je rekonštrukcie našej nemocnice  Je to jediná dosiahnuteľná alternatíva, ktorú nám svojím uznesením garantuje vláda Slovenskej republiky.“

rooseveltova-nemocnica3

Ďalej vyhlásenie prednostov a primárov Rooseveltky pokračuje:

„Výstavba novej nemocnice je chiméra, ktorú štát nikdy reálne v úmysle nemal. Ide o víziu súkromníka na súkromnom pozemku s vlastnou ambíciou, ktorá nerešpektuje kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a nezastupuje nás, lekárov nemocnice. Preto sa od akejkoľvek takejto súkromnej aktivity dištancujeme.“

rooseveltova-nemocnica4

Súkromná aktivita skupiny Penta Hospitals International v Sielnici nevyšla

Vyhlásenie prednostov a primárov Rooseveltky naráža na nerealizovanú víziu skupiny Penta, ktorú aj teraz presadzuje OZ Nová nemocnica napriek vládnemu uzneseniu o stomiliónovej štátnej investícii do celkovej rekonštrukcie Rooseveltovej nemocnice.

Zakladateľmi občianskeho združenia Nová nemocnica sú  bystrickí lekári Peter KenderresyMaroš Kováč a Ladislav Laho. Podieľali sa na vytvorení konceptu Nemocnice novej generácie, podľa ktorej bola postavená nová nemocnica v Michalovciach a stavia sa veľká koncová nemocnica v Bratislave, začína sa projektovať nová Krajská nemocnica v Zlínskom kraji.

sielnica

O možnosti výstavby novej špičkovej nemocnice nadregionálneho významu s kapacitou 500 lôžok a s pracovnými príležitosťami pre 1500 ľudí v Sielnici sa hovorilo v roku 2012. Dostala sa dokonca do územného plánu obce a neskôr aj do územného plánu VÚC. Starosta Anna Gavajdová vtedy pre médiá uviedla:

Kto je investorom, nevieme. Rokujeme len s istou banskobystrickou eseročkou. Vieme iba, že stavať by sa malo z domácich a zahraničných zdrojov. Viac sa dozvieme, ak sa začne stavebné konanie.“

PR manažér Penty Martin Danko na margo týchto informácií povedal:

„Už dlhšie sa zaoberáme myšlienkou vybudovať nemocničné zdravotnícke zariadenie na zelenej lúke, v tejto fáze sme však o ničom nerozhodli.“

svet zdravia michalovce

 Predstaviteľ OZ Nová nemocnica Ladislav Laho dnes tvrdí:

„Ministerstvo nebralo do úvahy pozemok v Sielnici, kde mala pôvodne pred rokmi stáť nami navrhovaná nemocnica, čo sa však nikdy neuskutočnilo. Tento pozemok je stále na predaj predpokladanú cenu menej ako 40 eur/m2 a na ňom v územnom pláne VÚC figuruje nemocnica v lepšej dostupnosti, ako existujúci areál Rooseveltovej nemocnice.“

Faktom je, že inkriminovaný pozemok s výmerou 14 ha v Sielnici je vo vlastníctve spoločnosti Svet zdravia, a.s., ktorá patrí do skupiny Penta Hospitals International. Z uvedeného vyplýva že išlo o súkromnú iniciatívu podporenú Pentou, ktorá však napokon do investície nešla. Nevedno, či  tento alebo iný potencionálny súkromný investor by dnes  išiel do projektu novej nemocnice v tomto priestore. Isté je, že to nebude ani štát.

ladislav laho

Vláda rozhodla o rekonštrukcii Rooseveltky na základe analýzy 4 možných riešení

Banskobystrická nemocnica je podľa hodnotenia INEKO najlepšia spomedzi slovenských fakultných nemocníc za minulý rok. Jej pavilóny majú už viac ako 37 rokov (nová nemocnica sa kolaudovala v roku 1981) a zub času na nich zanechal badateľné stopy.

V minulosti prešla Rooseveltova nemocnica viacerými menšími rekonštrukciami. Za 26 miliónov eur z eurofondov sa v roku 2013 zrekonštruovali operačné sály, urgentný príjem a sterilizácia, ďalších 13 miliónov eur z eurofondov získal pavilón Detskej fakultnej nemocnice.

miriam-lapunikova

Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií SR urobil analýzu štyroch variantných riešení, ktoré pri Rooseveltovej nemocnici prichádzali do úvahy:

nulový variant – „nerobiť nič“ a zachovať „status quo“ prevádzky (bez kapitálových požiadaviek),

čiastočná rekonštrukcia lôžkovej časti (31,7 milióna eur)

komplexná rekonštrukcia  (104,5 milióna eur)

výstavba novej nemocnice (226,5 milióna eur).

Z týchto možných riešení vyšiel ako najschodnejší variant č. 3, teda komplexná rekonštrukcia Rooseveltky.  V tomto prípade by bola nemocnica  celkovo funkčná skôr zhruba za polovičnú cenu, ako keby sa mala postaviť nová na zelenej lúke, bez rizika zdržania v procese územného a stavebného povoľovania.

peter pellegrini

Predseda vlády SR Peter Pellegrini v Rooseveltovej nemocnici povedal:

„Fakultná nemocnice F. D. Roosevelta s poliklinikou je spádová pre celý Banskobystrický kraj  a ten si zaslúži, aby mal špičkovú nemocnicu v takej kvalite, ako treba. Verím, že rekonštrukcia ju posunie na top úroveň v rámci slovenského zdravotníctva. “

Podľa ministerstva zdravotníctva práve rýchlosť realizácie  je jeden z najkľúčovejších parametrov, na základe čoho sa rozhodlo pre rekonštrukciu. Verejné obstarávanie na stavebné práce v Rooseveltovej nemocnici chce ministerstvo zdravotníctva spustiť už najbližšej dobe, keďže príprava rekonštrukcie je vo vysokom štádiu pripravenosti projektu a existuje menšie riziko jeho predraženia alebo oneskorenia.

rooseveltova-nemocnica

Autor: (tom), Foto: ilustračné