Purpurové srdce 2023 patrí aj prednostke Neonatologickej kliniky SZU v Rooseveltke Jane Nikolinyovej

Zdravie
0 /

Počas slávnostného benefičného koncertu, ktorý sa už tradične koná pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí na Slovensku,  sa oceňuje práca tých, ktorí robia svet predčasne narodených detí lepší, krajší, kvalitnejší a zdravší.

Tento rok sa podujatie uskutočnilo 15. novembra 2023 v priestoroch Primaciálneho paláca, pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Medzi ocenenými bola aj prednostka Neonatologickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.

Oceňovanie s dlhoročnou tradíciou

Tradícia odovzdávania ocenenia Purpurové srdce je na Slovensku úzko spätá s oslavami Svetového dňa predčasne narodených detí, ktoré OZ malíček organizuje už od svojho vzniku v roku 2011.

Oceňovanie laureátov Purpurového srdca sa uskutočňuje v troch kategóriách Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Osobnosť verejného života a Osobnosť OZ malíček a to za prítomnosti zástupcov nemocníc a oddelení starajúcich sa o našich najmenších pacientov, podporovateľov a partnerov, rodín a priateľov predčasne narodených detí, ako aj vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie.

Doposiaľ bolo odovzdaných 30 ocenení jednotlivcom, 11 kolektívom a 2 ceny boli udelené in memoriam. Tento rok sa do tejto purpurovej ´siene´ pripojili 3 jednotlivci a 1 kolektív.

Laureátky ocenenia Purpurové srdce 2023

Laureátky ocenenia Purpurové srdce 2023

Srdce ako symbol života a lásky

Počas slávnostného večera, symbolizujúceho vďaku a krehkosť života, sa oceňujú osobnosti, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v rámci starostlivosti, osvety a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti.

Ocenenie, ktoré si laureáti v slávnostnej atmosfére preberajú na pódiu, je ručne vyrobená sklenená plastika v tvare srdca, autorkou ktorej je umelecká sklárka Veronika Rusňáková. Farbou diela je purpurová, farba kráľov a kráľovien a zároveň aj predčasniatok. Podoba ocenenia v sebe nesie aj symboliku.

Purpurové srdcia sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však natoľko silné, aby vydržali tvrdý úder. Život a strata dieťaťa ide v prípade predčasniatok ruka v ruke a my môžeme ďakovať medicíne, pokroku a predovšetkým starostlivosti zdravotného personálu za to, že aj extrémne nezrelé deti sú dnes medzi nami – veselé a plné života,

uviedla Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček.

Ľubica Kaiserová

Ľubica Kaiserová

Slávnostný večer v slávnostnej atmosfére

Každoročne sa oceňovanie spája aj s kultúrnym programom. Na úvod zaznela „hymna“ predčasne narodených detí, ktorú tento rok zaspievala jej autorka speváčka Monika Ližbetin so svojimi deťmi a s detským zborom zostaveným z predčasniatok.

Súčasťou programu bolo tanečné vystúpenie Sárky Vesek a skupiny La Portella, MS v latinsko-amerických tancoch  a spev Matildy Hajdinovej, predčasne narodených detí, dnes už mladých talentov. Od mikrofónu sa moderátorským slovom hosťom prihovárala Andrea Belányi.

Purpurové srdcia

Purpurové srdcia

História „boja o život“

Purpurové srdce sa zrodilo vďaka myšlienke armády Spojených štátov amerických, kde udeľujú takúto medailu za zranenie v boji. Existuje azda väčší boj, ako ten o život? Následky a „zranenia“, späté s predčasným narodením, si totiž nesie takéto dieťa, ako aj jeho rodina, celý život. Purpurová farba pritom charakterizuje kráľovský majestát a podčiarkuje istú výnimočnosť.

Purpurové srdce je symbolom jednoty medzi skupinou ľudí, ktorá nepozerá na odlišnosti a jej členovia majú jeden spoločný cieľ – nádej na budúcnosť predčasne narodených detí. Patria do nej nielen rodičia a rodina dieťaťa, ale tiež zdravotné sestry, lekári, duchovní a priatelia. Tí všetci totiž zdieľajú puto, ktoré nie je možné vyjadriť slovami – možné ho je poznať len srdcom.

Katarína Maťašová

Katarína Maťašová

Laureáti ceny Purpurové srdce v ročníku 2023

Ocenenie pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti odovzdala predsedníčka neonatologickej sekcie prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Ocenená MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.

Prednostka Neonatologickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Pani prednostka je uznávanou, rešpektovanou, špičkovou a veľmi vzácnou odborníčkou v oblasti neonatológie. Je členkou významných orgánov v rámci zdravotníckych inštitúcií, kde sa spolupodieľa na budúcom obraze neonatológie. Pojem budúcnosť má však doslova v rukách a vo výsledkoch svojej práce. Uplatňuje pri nej jedinečný prístup, ľudské a obetavé postoje s vysokou mierou erudovanosti a ľudskej skromnosti citeľne pri každom  malom, predčasne narodenom a rizikovom pacientovi.

Ale aj v prípade jeho rodiny a svojho kolektívu. Ocenením Purpurové srdce pani prednostke ďakujeme za všetko, čo jej práca i osobnosť ako taká predstavuje a za každé predčasniatko a jeho rodinu, ktorého štart do života sa začína práve v rukách p. prednostky. Týmto ocenením ďakujeme za rodiny predčasne narodených detí, za ich bábätká, za kolegyne a kolegov i celú komunitu zo sveta predčasniatok a ich rodín.

Ocenenie pre osobnosť verejného života, ktoré navrhujú spoločne o. z.  malíček a neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej spoločnosti, odovzdala Jana Žitňanská a predsedníčka Neonatologickej sekcie prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Jana Nikolinyová

Jana Nikolinyová

Ocenená spoločnosť Chiesi

Ocenenie prevzala  MVDr. Katarína Prochotská.

Vďaka spoločnosti Chiesi v spolupráci s medicínskym pokrokom a zdravotníkmi sa rozbúchava aj to najkrehkejšie srdiečko a rozdýchavajú aj tie najmenšie pľúca. Moderná doba medicínskych a farmaceutických odvetví, ktorej je spol. Chiesi pevnou súčasťou, je úzko spätá so svetom predčasne narodených detí a ich štartom do života.

A neoddeliteľnou súčasťou toho slovenského priestoru predčasniatok a spolupráce, je aj Katarína Prochotská, vďaka ktorej má pojem spolupráca reálne a hmatateľné kontúry v podobe konkrétnych detí a rodín. Katke sa treba poďakovať za jej osobnú zanietenosť, za jej angažovanosť, priateľstvo a za jej otvorené srdce, ktoré je, doslova, stmeľujúcim prvkom spolupráce.

Ocenenie pre osobnosť malíčka sa udeľuje na návrh rady a členov združenia, odovzdala ho ambasádorka združenia malíček Kristína Tormová a  predsedníčka OZ malíček Ľubica Kaiserová.

Katarína Prochotská

Katarína Prochotská

Ocenená Sofia Dorociaková

Mama predčasne narodených dvojičiek, dobrovoľníčka OZ malíček.

Pani Sofiu so svetom predčasniatok spojil deň, keď sa (v 25. týždni tehotenstva) stala mamou predčasne narodených dvojičiek – Alexandra a Zojky a na pulze malíčka stála už pri jeho zakladaní. Je dobrosrdečná, pomáha blízkemu i ďalekému okoliu a ak by sme si predstavili človeka s veľkým Č, tak je stelesneným práve v jej osobe.

Je odovzdaná i odhodlaná bojovať pre krajšie zajtrajšky – a to nielen svojich detí a vlastnej rodiny, ale aj ďalších rodín, ktoré si práve prechádzajú tou cestou, na začiatku ktorej sa pred 15. rokmi ocitla Sofia a jej blízki. Toto ocenenie je poďakovaním za všetko, ako táto dlhoročná a malíčku oddaná dobrovoľníčka – odvodené od slova dobro – pomáha ostatným.

Ocenená Mgr. Darja Pasztorová

Zdravotná sestra, neonatologické odd. FNsP Nové Zámky.

Sestrička Darja vstupuje do životov predčasniatok a ich rodičov už 34 rokov a počas svojej praxe sa stala pevnou súčasťou kolektívu novozámockých zdravotníkov na neonatológii starajúcich sa o tých najmenších a najkrehkejších pacientov. Sestra Darja sa okrem profesionálnej odbornej a ošetrovateľskej starostlivosti podieľa na záchrane týchto bábätiek aj ako súčasť transportnej jednotky.

Jej úloha má však na oddelení nenahraditeľnú rolu aj pri nie až takých bežných dňoch a sviatkoch, kedy sa spolupodieľa na tvorbe darčekov a stáva stelesnením podpory a odkazu pre rodičov týchto bábätiek, ktoré pre nich majú nevyčísliteľnú hodnotu.

Vlastnou empatiou a ľudským prístupom im pomáha zmierniť dôsledky predčasného pôrodu a podporuje ich v zdolávaní nie ľahkej cesty dieťatka do ich náručia. Sestrička Darja je mimoriadne výnimočnou osobnosťou – ako súčasť kolektívu na oddelení, pre rodiny v nemocnici, ale aj mimo nej, ktoré tvoria nielen novozámockú, ale i veľkú rodinu predčasniatok.

Zdroj: Ľubica Kaiserová, Foto: OZ malíček a ilustračné