Prestížne ocenenia z USA pre Izak Vision Center v Banskej Bystrici

Zdravie
7 /

Prof. Milan  Izák a MUDr. Andrea Izáková z Izak Vison Center v Banskej Bystrici získali ocenenie za svoju prácu na pôde najväčšej svetovej asociácie oftalmológov AAO (American Academy of Ophthalmology).

Izak Vision Center

Ďalšie ocenenie Oscar sa udeľuje nielen vo filmovom svete hercov. ASCRS (American Society of Cataract and Refractive Surgery) udeľuje každoročne svoje prestížne ocenenie na ASCRS filmovom festivale.

Medzi súťažiacimi sú oftalmológovia z celého sveta, ktorí prezentujú odborné očné filmy z vlastnej produkcie.  Izak Vision Center zdobí aj toto prestížne ocenenie.  Je to vďaka za usilovnú prácu aj mimo pracovného času a  kontinuálne vzdelávanie.

MUDr. Andrea  Izáková  odprednášala množstvo prednášok na medzinárodných kongresoch ako AAO,  ASCRS, ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery) či ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology, čo využíva vo svojej práci:

„Roky získaných vedomostí a skúseností tak môžem s tímom poskytovať pri liečbe pacientov
v Izak Vision Center. Vzorom pracovitosti, húževnatosti a bezlimitnej obetavosti pre pacientov mi bol vždy  môj otec, ktorý patrí k svetovej špičke oftalmológov.“

Prof. MUDr. Milan  Izák, PhD. FEBO (1939)

Patrí medzi zakladateľov mikrochirurgie oka v bývalom Československu. Bol priekopníkom v implantáciách umelých vnútroočných šošoviek po operácii šedého zákalu. Prvú implantoval už v roku 1979. Do chirurgickej praxe zaviedol mnohé mikrochirurgické operácie, ktoré sa dnes v Rooseveltke bežne prevádzajú aj s použitím lasera.

Slávny oftalmológ v rokoch 1956 – 1962 absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte J.E. Purkyně v Brne. V roku 1966 obhájil atestáciu I. st. a v roku 1970 atestáciu II. st. na ILF v Košiciach, 1977 CSc., 1989 Doc., 1997 vymenovaný za profesora. Absolvoval mnohé študijné a pracovné cesty do takmer všetkých štátov sveta, vrátane tých medicínsky najvyspelejších.

V roku 1962 nastúpil do KÚNZ v Banskej Bystrici ako lekár. O štyri roky sa stal zástupcom prednostu oddelenia a v roku 1977 prednostom očného oddelenia. V rokoch 1991 – 2009 bol prednostom II. Očnej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, napokon odborným lekárom.  Aj v dôchodkovom veku dokázal vlastnoručne operovať tie najnáročnejšie prípady.

Po odchode z Rooseveltky v roku 2011 prof. Milan Izák prešiel do súkromnej očnej kliniky Izak Vision Center v Banskej Bystrici na Belvederi, ktorú založil a v nej pôsobí dodnes.

V rámci pedagogickej činnosti pôsobil ako profesor na Trnavskej Univerzite (1998-1999). Je členom 13 domácich a zahraničných odborných spoločností. Venuje sa mikrochirurgii oka a využitím progresívnej techniky a zavádzaním nových operačných metód do rutinnej praxe.

Patrí mu rad priorít v rámci Československa a Slovenska. Je autorom 9 zlepšovacích návrhov, vybudoval jedno z najlepšie vybavených oftalmologických pracovísk na Slovensku. Vychoval rad vynikajúcich odborníkov. Je spoluautorom dvoch monografií, publikoval odborné príspevky doma i v zahraničnej tlači. Podieľal sa na príprave 20 výučbových videofilmov.

Autor: (dem) , Foto: Izak Vision Center a ilustračné