Portál Vozickar.info oslovil strany kandidujúce do NR SR, čo urobia pre ľudí na vozíku

Zdravie
0 /

V Banskej Bystrici, na Mládežníckej 8 sídli tandem organizácií Letmo SKVozmen, ktoré sa zaoberajú predovšetkým zdravotnými pomôckami pre imobilných ľudí na vozíku a poskytujú im neoceniteľné služby. Zároveň spravujú portál Vozickar.info, ktorý slúži ako informačná platforma pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Vlani v novembri otvorila firma Letmo SK v Piešťanoch prvú špecializovaná predajňu svojho druhu na Slovensku. Má v ponuke nielen invalidné vozíky od špičkových výrobcov, ale aj široké spektrum doplnkového tovaru. Dominuje mu sedací program od najlepších svetových výrobcov, elektrické skútre či najnovšie prídavné pohony pre mechanické vozíky.

Krátko pred parlamentnými voľbami, ktoré budú 29. februára 2020, prišiel portál Vozickar.info so zaujímavou akciou. Oslovil všetky politické strany kandidujúce do NR SR s 8 otázkami, čo urobia pre ľudí na vozíku:

  1. Ako by sapodľa Vás mohla zlepšiť úroveň a poskytovanie služieb pre vozičkárov v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová v najbližších rokoch?
  2. Aké krajiny a ich štátne liečebné zariadenia by ste navštívili na vytvorenie obrazu o tom, ako môže vyzerať kvalitná rehabilitačná starostlivosť?
  3. Je podľa Vás správne, že vozičkár nemôže získať kvalitný invalidný vozík, zároveň mať polohovaciu posteľ a tým pádom zostane „uväznený“ na posteli?
  4. Čo podľa Vás treba zmeniť, aby vozičkár, ktorý začne pracovať a zarábať peniaze, neprišiel o príspevok úradu práce na obstaranie vozíka?
  5. Aké konkrétne legislatívne opatrenia by ste presadzovali, aby sa na Slovensku zvýšila úroveň bezbariérovosti?
  6. Čo by ste urobili v oblasti digitalizácie preto, aby vozičkári nemuseli jednotlivé úradné dokumenty či žiadosti doručovať osobne na úrady?  
  7. Budete riešiť presun pomeru medzi spotrebou jednotlivých rezortov na administráciu v prospech reálneho rozdelenia finančných prostriedkov medzi ľudí so zdravotným znevýhodnením?
  8. Akými kreatívnymi nápadmi by ste oživili činnosť ministerstva zdravotníctva a ministerstva práce, soc. vecí a rodiny v prospech zdravotne postihnutých?

V tejto súvislosti sme o krátky rozhovor požiadali Mireka Zemana, majiteľa spoločnosti Letmo SK a hlavného hovorcu za portál Vozickar.info. Zároveň sme sa dohodli, že nám sprístupní odpovede jednotlivých politických strán, s ktorými budeme konfrontovať ich skutočné praktické počínanie v NR SR po voľbách.

Prečo ste sa rozhodli osloviť kandidujúce politické strany?

Predvolebné obdobie je logicky ideálne prezískanie názorov jednotlivých strán, resp. Ich špecialistov v odbore zdravotníctva. Mimochodom každý dobre vie, že pokiaľ nemám dosť jasný plán ideálne na papieri, samo sa nič nestane. A pretože sa v našom odbore „nič“ nestalo už 15 rokov, je načase sa dôrazne pýtať na plán.

Čo Vás viedlo k tomu, že ste zvolili práve tieto otázky?

Tieto otázky vychádzajú z každodenného kontaktu s cieľovou skupinou vozičkárov. Sú to buď najčastejšie nezmysly alebo najčastejšie medzery v systéme. Aj preto sme pred časom založili webovú stránku www.medzery.sk.

V čom vidíte možnosti zlepšenia do budúcnosti, čo by bolo potrebné urgentne zmeniť počas nasledujúcej vlády?

Dve oblasti vnímame ako veľmi naliehavé. Demotiváciu pracovať, pretože pri prekročení určitej výšky zárobku stráca vozičkár nárok získať od úradu práce príspevok na vozík alebo obstaranie motorového vozidla a oblasť bezbariérovosti.Je nutné vytvoriť jednoznačný tlak na debarierizáciu, teda tlak legislatívny vrátane postihov. A úprimne tiež dodávam, že najviac by trpel štát, ktorý má svoje prístupy v zúfalom stave.

Plánujete zverejniť odpovede jednotlivých politických strán na Vaše otázky?

Odpovede samozrejme zverejníme. Radi by sme verili, že sa ich zíde dosť od rôznych strán, aby sme si boli schopní urobiť programové prekrytie, teda niečo ako priesečníky pri rôznych koaličných scenároch.

Akým spôsobom meníte život vozíčkárov k lepšiemu Vašimi projektmi? Čo robíte v prospech komunity vozičkárov Vy?

Pred niekoľkými rokmi sme založili vlastnú neziskovú organizáciu Vozmen, n. o., s ktorou riešime informačný portál www.vozickar.info, zábavný portál www.vozickar.tv, novú aplikáciu www.VozickarMAP.info a usporadúvame výstavy „Salóny“. Najbližšia výstava sa uskutoční v Brne 7. 3. 2020, potom 26. 3. 2020 v hoteli Senec v Senci a 1. – 2. 4. 2020 v hoteli Roca v Košiciach.

K tomu samozrejme prinášame tie najlepšie produkty, ktoré nájdeme nielen v Európe, ale po celom svete. Nezasväteným sa to môže zdať zvláštne, ale dovážame napríklad oblečenie pre vozičkárov z Holandska alebo sedacie systémy z Nového Zélandu. Život vozičkárov na Slovensku teda nie je poznačený nedostatkom ponuky. Chýba akcieschopnosť autorít a vyhrnuté rukávy.

Ďakujeme za rozhovor.

Autor: (tom), Foto: Letmo SK