Na psychiatrickej klinike v Rooseveltke využívajú na liečbu depresií novú liečebnú metódu

Zdravie
0 /

Na II. Psychiatrickej klinike SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica od januára 2022 pomáha pacientom pri liečbe depresie a ďalších duševných porúch nový prístroj – magnetický stimulátor (RTMS).

Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia patrí medzi novšie liečebné prístupy, ktoré pomáhajú pacientom s depresívnou poruchou, s obsedantno-kompulzívnou poruchou, kognitívnymi dysfunkciami, ako aj pacientom so schizofréniou a inými psychiatrickými poruchami.

Magnetický stimulátor

Magnetický stimulátor

„RTMS zlepší terapeutické možnosti psychiatrickej kliniky u hospitalizovaných pacientov ako augmentačná metóda, ktorú je možné bezpečne kombinovať s farmakoterapiou a psychoterapiou mnohých psychických porúch a ktorú je možné využívať ako alternatívnu liečbu v prípade zlyhania alebo kontraindikácie iných liečebných modalít, napríklad niektorých psychofarmák alebo elektrokonvulzívnej liečby,“

vysvetľuje MUDr. Michal Patarák, PhD., prednosta II. Psychiatrickej kliniky SZU.

Michal Patarák

Michal Patarák

Prístroj vytvára prostredníctvom elektromagnetickej cievky umiestnenej nad hlavou pacienta magnetické pole, pomocou ktorého sa priamo mení elektrická aktivita častí mozgu pod cievkou, ale nepriamo aj ďalších priľahlých oblastí centrálneho nervového systému. „Polohu cievky môžeme meniť podľa klinických potrieb, respektíve podľa toho, ktorú oblasť mozgovej kôry chceme alebo potrebujeme stimulovať. Na rozdiel od elektrokonvulzívnej liečby RTMS nevyžaduje uvedenie do anestézie. Metóda je nebolestivá, bezpečná, bez závažnejších nežiaducich účinkov, pričom pacient je po celý čas aplikácie magnetických pulzov pri vedomí, usadený v pohodlnom kresle,“

dopĺňa prednosta Patarák.

Miriam Lapuníková

Miriam Lapuníková

„Rozvoj a zavádzanie moderných postupov v medicíne patrí medzi priority nemocnice. Psychiatrická klinika je v rámci Slovenska renomovaným pracoviskom. Som rada, že v období, kedy sa duševné zdravie obyvateľstva zhoršuje a pacientov pribúda, im môžeme u nás zabezpečiť a poskytnúť najmodernejšie metodiky liečby,“

uzatvára Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice.

Prístroj plánujú na psychiatrii využívať denne v priestoroch sanatórneho oddelenia psychiatrickej kliniky. Nemocnica investovala na nákup prístroja 47 654,40 € s DPH z rozpočtu nemocnice.

Psychiatrická klinika BB

Psychiatrická klinika BB

Zdroj: Ružena Maťašeje , Foto: Rooseveltova nemocnica a ilustračné