Hetrik bystrickej Rooseveltky: Tretíkrát po sebe sa stala Nemocnicou roka 2018 – 2020

Zdravie
3 /

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica obhájila tretí rok svoje postavenie Nemocnica roka 2020 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. Výsledky šiesteho ročníka hodnotenia nemocníc dnes zverejnilo INEKO. FNsP FDR si oproti roku 2019 zlepšila výsledky takmer vo väčšine hodnotených parametrov a opätovne získala prvenstvo v kategórii transparentnosť.

Trojnásobný úspech Rooseveltovej nemocnice pod týmto vedením

Ešte stále poverená riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Ing. Miriam Lapuníková, MBA spontánne vyjadrila svoje pocity slovami:

„Potretí raz sme sa stali Nemocnicou roka! Wau som taká rada… veľmi, veľmi a úprimne ma to potešilo. Je to ocenenie, ktoré nás posúva všetkých vpred, celý tím 2 445 zamestnancov. Vďaka INEKO, že aj tento rok, ste benchmark spracovali. Mrzí ma, že v tejto dobe nemôžeme implementovať viac inovácií, ktoré máme v pláne, ale hlavne, ako tak, zatiaľ neľahkú situáciu zvládame. Ďakujem každej jednej kolegyni a každému jednému kolegovi v nemocnici, bez rozdielu, za pracovné nasadenie, rešpekt, úctu, vytrvalosť a odhodlanie. A hlavne ďakujem, že na chvíľku môžem byť Vašou súčasťou.“

V tejto súvislosti si nemožno odpustiť poznámku smerom do Bratislavy k ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu. Ten v septembri spolu s ďalšími riaditeľmi odvolal úspešnú riaditeľku najlepšej fakultnej nemocnice na Slovensku a zároveň ju poveril výkonom doterajšej funkcie.

Doposiaľ neprebehlo sľubované výberové konanie na nového štatutára (už len budúci rok do februára), napriek tomu Miriam Lapuníková so svojím pracovným tímom doviedla Rooseveltku k tretiemu oceneniu Nemocnica roka 2020.

Vláda Igora Matoviča navyše najlepšej slovenskej nemocnici zastavila 100 – miliónovú investíciu na obnovu celého areálu, schválenú ešte bývalou vládou Petra Pellegriniho. Zdá sa, že toto doslova macošské správanie sa vládnych predstaviteľov voči banskobystrickej fakultnej nemocnici neubralo na odhodlaní vedenia Rooseveltky s celým jej zdravotníckym personálom posúvať sa dopredu aj v tomto ťažkom covidovom období.

O hodnotení INEKO

Hodnotenie nemocníc, ktoré uskutočňuje INEKO už niekoľko rokov, vnímame s plnou  vážnosťou a jeho výsledky rešpektujeme. Výsledky našej nemocnice v jednotlivých kategóriách vnímame ako hodnotnú spätnú väzbu a porovnanie s ostatnými nemocnicami na Slovensku.

To, že naša nemocnica uspela počas troch rokov v hodnotení ako najlepšie hodnotená, je pre nás nielen česť, ale najmä veľký záväzok a výzva. Výzva, získanú úroveň si nielen udržať, ale neustále pracovať na zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej našou nemocnicou, čo pri súčasných podmienkach v zdravotníctve nie je vôbec jednoduché. Snažíme sa prispôsobovať podmienkam a zefektívňovať procesy vo všetkých oblastiach, aj keď do nich vstupuje veľa externých premenných.

O transparentnosti

Okrem titulu Nemocnica roka, si Roooseveltka cení, že je dlhodobo vysoko hodnotená v oblasti transparentnosti. Postavenie lídra v transparentnosti by si chcela samozrejme udržať.

Aj na základe výsledkov minuloročného hodnotenia INEKO, prijali v Rooseveltke  niekoľko opatrení, najmä pri položkách, v ktorých sme dosiahli nižšie percentuálne body.

Už niekoľko rokov zverejňujeme       nad rámec našej povinnosti na webovej stránke výročné správy, priebežné ekonomické výsledky, počty personálu, životopisy vedúcich zamestnancov a podobne.

Sme presvedčení, že ako štátna nemocnica, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť z financií z verejných zdrojov a nakladá s majetkom štátu a občanov, je záujem aj kontrola  verejnosti prirodzená a je našou povinnosťou byť im otvorení.

Ako sa to podarilo alebo ľudia, procesy, dáta

Najväčšou devízou FNsP FDR je jej tím ľudí. Tím, nielen špičkových odborníkov, ktorí dokážu plynule spolupracovať na multiodborovej úrovni, ale všetkých zdravotníckych aj nezdravotníckych  kategórií, ktorí spolu dokážu poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a zároveň byť pre pacientov oporou v ťažkých chvíľach choroby.

Už niekoľko rokov sa, postupnou, mravenčou prácou, nemocnica venuje zefektívňovaniu procesov vo všetkých oblastiach ako je manažment pacienta, manažment operačných sál, manažment ambulantnej starostlivosti, procesy v nemocničnej lekárni, zefektívnenie podporných procesov.

„Aby sme sa mohli neustále zlepšovať, potrebujeme mať validné dáta, ktoré nám poskytujú reálny obraz o našej situácii a výsledkoch. Preto sme zriadili oddelenie kontrolingu,“

hovorí Miriam Lapuníková a dodáva:

„Pripravujeme sa na inštaláciu dvoch nových lineárnych urýchľovačov. Chceme ďalej zefektívňovať a skvalitňovať prácu laboratórnych zložiek, ale aj zvýšiť presun zdravotnej starostlivostí do ambulancií. Naďalej budeme  zvyšovať efektívnosť prevádzky.“

Hodnotenie INEKO v roku 2020

INEKO vo svoje tlačovej správe uvádza:

„Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici získala aj po roku ako jediná z veľkých štátnych zariadení nadpriemerné bodové hodnotenie v každej zo šiestich hlavných oblastí sledovaných ukazovateľov. Z hľadiska medicínsko – ekonomickej náročnosti diagnóz má v priemere najkomplikovanejších pacientov na Slovensku. Ťažké diagnózy pacientov samozrejme objektívne sťažujú možnosť dosahovať najlepšie indikátory kvality, keďže sú prirodzene spojené s väčšími zdravotnými komplikáciami a väčším rizikom úmrtí,“

a pokračuje:

„Preto je cenné, že sa Rooseveltka medziročne zlepšila v parametroch kvality. Banskobystrická nemocnica vykonáva ročne sumárne druhý najvyšší počet operácií v tých oblastiach, kde väčšia skúsenosť zdravotníckeho personálu pozitívne vplýva na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Viac operačných výkonov realizuje na Slovensku len oveľa väčšia Univerzitná nemocnica Bratislava pozostávajúca však až z piatich nemocníc.“

Počas ostatných dvoch rokov nedostala Rooseveltova nemocnica ani jednu pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) za zle poskytnú liečbu a má spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc druhých najspokojnejších pacientov.

Po roku, kedy ju v Indexe transparentnosti, ktorý zostavuje INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko, predstihli až štyri fakultné nemocnice, sa nemocnica z Banskej Bystrice suverénne vrátila na líderskú pozíciu.

Je za tým vedomé úsilie vedenia nemocnice, ktoré tlačilo na ešte väčšiu otvorenosť a zlepšovanie poskytovania informácií laickej, ako aj odbornej verejnosti. Za zmienku stojí určite tiež fakt, že Rooseveltke sa ako jedinej oddlžovanej veľkej štátnej nemocnici podarilo medziročne znížiť stratu a dlh po lehote splatnosti, ak neberieme do úvahy vplyv oddlžovania.

Fakultná nemocnica Nitra zostáva naďalej jediným zariadením v kategórii štátnych fakultných nemocníc, ktoré nevytvára straty a záväzky po lehote splatnosti.

Zdroj: Ružena Maťašeje a (tom), Foto: Mirka Chabadová a ilustračné