Opäť po roku spoločne oslávime Deň rodiny v Banskej Bystrici

ZAUJÍMAVOSŤ
3 /

Aj tento rok pripravili dobrovoľníci v spolupráci s Mestom Banská Bystrica Deň rodiny 2019. Hlavný program bude v sobotu 18. mája od 10:00 hod. v Parku pod Pamätníkom SNP.

Na pódiu sa po prvýkrát predstaví detská kapela Maya Gal Hanna z Banskej Bystrice, Tanečné štúdio Brishka, DFS Radosť, DFS Prvosienka, Hudobná škola Yamaha a Divadielko z klobúka.

„Návštevníkov čakajú hry pre celé rodiny, športové a zábavné aktivity pre všetky generácie, pri ktorých sa spoločne zabavia,“

hovorí za organizátorov Zuzana Ševčíková.

Účasť prisľúbili viaceré organizácie ako napríklad hvezdári z Banskej Bystrice, leteckí modelári, Komunitné centrum zo Sásovej, Sonyta Music and Helen Doron English, Herňa Múdre sovy, Montesorri škôlka, SOS / BirdLife Slovensko, Slovenský skauting, UMB Banská Bystrica so športovými súťažami, Svetielko nádeje a ďalší.

V Banskej Bystrici Deň rodiny organizujú dobrovoľníci s podporou mnohých sponzorských organizácií a súkromných spoločností. Podujatie finančne podporilo mesto Banská Bystrica a  záštitu nad ním prevzal primátor Ján Nosko.

Svetový deň rodiny vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1993 a slávi sa 15.mája po celom svete. Hlavnou myšlienkou je: „Aby deti otcov mali, aby mali mamy.”

Viac informácií získate na www.denrodinybb.sk.

Zdroj: Zuzana Ševčíková, Foto: Mirka Chabadová ilustračné