Nádeje slovenskej vedy prezentujú výsledky svojich prác

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Dá sa vyrobiť kyslík bez pomoci rastlín? Môže byť ovocie zdrojom elektrickej energie? Ako ušetriť energiu pri svietení?

Aj na tieto otázky odpovedia mladí vedci, ktorí sa schádzajú na treťom ročníku konferencie projektu Chain Reaction 7. – 8. apríla. Konferenciu organizuje Katedra fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá na danom projekte participuje. Jeho cieľom je umožniť stredoškolákom učiť sa prírodovedné predmety riešením zaujímavých vedeckých problémov, a tým zatraktívniť prírodné vedy v očiach mladých ľudí.

Zámerom projektu Chain reaction je nielen vzdelávanie a rozvíjanie kritického myslenia žiakov, ale aj profesionálny rozvoj učiteľov. Potrebné teoretické poznatky i praktické skúsenosti s bádateľskými vyučovacími metódami získali učitelia, ktorí sa do projektu zapojili, na školení organizovanom projektovým tímom z Katedry fyziky FPV UMB v Banskej Bystrici.

V priebehu školského roka potom viedli tímy 14 až 16 – ročných žiakov pri riešení zvoleného projektu výskumu. Aj tento rok si žiaci mohli vyberať z atraktívnych interdisciplinárnych tém, ako je vznik a vývoj vesmíru, ekologické svietenie, výskum ozónovej vrstvy Zeme, skúmanie fotosyntézy v mimozemských podmienkach, zelené kúrenie a iné.

Učitelia majú ťažkú úlohu, a tou je vzbudiť záujem žiakov o prírodné vedy. Teší nás, že sa im to vďaka stratégii projektu Chain Reaction darí,“

vysvetľuje docentka Janka Raganová, koordinátorka projektu.

Chain Reaction je dobrá šanca, ako nechať mladým ľuďom privoňať si k vede a zároveň ich prípadne nasmerovať na výber ich budúcej kariéry. Medzi mladými vedcami sú aj študenti banskobystrického Gymnázia J. G. Tajovského, ktorým držíme palce.

Žiaci stredných škôl, ktorí sa do projektu zapojili, sa doslova menia na vedcov, výskumníkov a na vlastnej koži sa učia, ako veda funguje, resp. akými metódami získava nové poznatky. Veľmi dôležitý je aj spôsob komunikácie a prezentácie získaných výsledkov. Čo si mladí vedci overia počas spoločného stretnutia na konferencii,“

dopĺňa docentka Raganová.

Do projektu Chain Reaction sa tento rok na Slovensku zapojilo ďalších päť škôl a na konferencii v Starej Lesnej sa predstavuje 11 tímov z gymnázií v Prešove, Banskej Bystrice, Veľkého Krtíša, Revúcej a Podbrezovej. Ich prezentácie určite nebudú chudobné na zaujímavosti.

Študenti napríklad prezentujú svoje experimenty s ovocím a zeleninou či dážďovkami ako zdrojmi elektrickej energie, prinášajú poznatky o pestovaní rastlín za podmienok, ktoré by mohli vzniknúť na Marse, aj o umelej výrobe kyslíka bez pomoci rastlín pri ceste a pobyte vo vesmíre.

Najúspešnejší tím bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej konferencii dvanástich partnerských krajín projektu Chain Reaction, ktorá sa bude konať v máji v Plovdive.

Zdroj: FPV UMB, Foto: ilust.