Na Hrone sa v septembri uskutočnia Majstrovstvá sveta v muškárení

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Muškárenie je oddávna považované za „kráľovskú“ rybolovnú techniku a je prirodzene späté s našou riekou Hron i jej prítokmi – potokmi. Muškárením sa ušľachtilým spôsobom cielene lovia najmä pstruhy, lipne a jalce, ale stáva sa, že zaberie aj iná ryba.

Podhorský charakter našej rieky i jej rybia obsádka sú pre muškárenie veľmi vhodné. Bystrickí rybári, ale aj návštevníci tohto revíru tu lovia krásne ryby a príroda im poskytuje pri rybačke atraktívne zážitky.

Aj z tohto dôvodu bol medzinárodnou federáciou i organizačným štábom náš Hron vybratý ako jeden zo slovenských revírov, na ktorom prebehnú od 12. do 18. septembra 2023 Majstrovstvá sveta v muškárení.

Okrem Hrona bude 30 svetových tímov súťažiť aj na rieke Váh, Orava a na priehrade Dedinky. Muškáriť je totiž možné aj na jazerách.

Pre Slovensko i pre Banskú Bystricu je určite veľkou cťou a výzvou byť dejiskom vrcholového svetového šampionátu v tejto náročnej, ale atraktívnej rybolovnej technike.

Organizačný tím MS ponúka športovým rybárom z Banskej Bystrice a okolia jedinečnú príležitosť aktívne sa zapojiť a využiť túto vzácnu príležitosť. Hľadá vhodných kandidátov na rozhodcov, ktorí budú v čase súťažných dní MS 13. – 18. septembra 2023 rozhodovať na našom úseku Hrona.

Marcel Pecník

Marcel Pecník

„Vyťaženosť je denne v čase cca 8:00 – 12:00. Rozhodcovia by mali byť športovými rybármi, ideálne muškármi (nie je podmienkou), pretekárska skúsenosť vítaná, základná znalosť anglického jazyka vítaná – nie nevyhnutná. Rozhodcovia dostanú zaujímavú finančnú a vecnú odmenu od organizačného štábu a budú mať od našej Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu uznanú splnenú povinnú brigádnickú povinnosť za rok 2023,“

hovorí Marcel Pecník, tajomník MO SRZ Banská Bystrica.

Záujem a údaje (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt) možno nahlásiť na ryby.bb@gmail.com alebo na 0907 813 888 formou SMS správy. Záujemcovia následne dostanú ďalšie informácie.

Účasť na takomto vrcholnom svetovom podujatí ponúkne každému, kto sa akokoľvek zapojí, možnosť zažiť neopakovateľné chvíle, veľa a naučiť a vidieť a spoznať priamo svetovú špičku v kráľovskej rybolovnej disciplíne – muškárení. Aj pre MsO SRZ Banská Bystrica je cťou  výzvou byť, ako sa hovorí, pri tom…

Podrobnejšie informácie pre rybárov o dočasnej zmene režimu na rieke počas majstrovstiev, ako aj pre širokú verejnosť, ktorá by sa chcela prísť pozrieť, prinesieme priebežne.

Zdroj: Marcel Pecník, Foto: ilustračné