Zverejnená je 6. výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt HOREHRONIE

Z regiónu
0 /

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE už po šiestykrát vyhlasuje výzvu k predkladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt HOREHRONIE.

Značka Regionálny produkt Horehronie je značka kvality, ktorá je udeľovaná poľnohospodárskym produktom, potravinárskym výrobkom, remeselným a iným spotrebným výrobkom s pôvodom v regióne Horehronie; ubytovacím, stravovacím a doplnkovým službám v cestovnom ruchu, ktoré sú poskytované v regióne Horehronie. Viac o regionálnej značke sa dozviete TU.

Cieľom značky je podporiť kvalitné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Horehronie, tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo a tiež produkty a služby, ktoré dotvárajú zážitok návštevníka a prehlbujú jeho záujem o región. Zoznam držiteľov, ktorí sú ocenení touto značkou kvality nájdete TU.

Udelením práv na používanie značky získava producent / výrobca alebo poskytovateľ služieb možnosť používať značku a byť zaradený do prezentačných aktivít regionálnych producentov, ktoré vykonáva OOCR REGIÓN HOREHRONIE (Koordinátor systému regionálneho značenia Regionálny produkt HOREHRONIE). 

Produkty a služby, na ktoré sa značka udeľuje:

  1. poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky (ovocie, zelenina, mliečne výrobky, pečivo, víno a iné);
  2. remeselné a iné spotrebné výrobky (napr. tradičné remeselné výrobky, výrobky z dreva, keramika a podobne);
  3. služby ubytovacích a stravovacích zariadení;
  4. doplnkové služby v cestovnom ruchu.

Vyplnené žiadosti posielajte do 10. júla 2024 na e-mail: regionalnyprodukt@horehronie.sk.  V prípade otázok k žiadostiam Vám je k dispozícií koordinátorka regionálnej značky – Zuzana Tomčíková: +421 910 900 773

Viac informácií o značke, jej cieľoch a postupe udeľovania nájdete v dokumente: Zásady pre udeľovanie a používanie značky Regionálny produkt Horehronie. Certifikačné kritéria sú obsahom žiadosti o udelenie značky.

Zásady systému regionálneho značenia „Regionálny produkt HOREHRONIE“:

Regionálna produkt Horehronie zásady pre 6. výzvu
Size: 337.76 KB Format: PDF

Kritériá pre udeľovanie značky Regionálny produkt Horehronie: 

Kritéria poľnohospodárske výrobky a potraviny
Size: 279.68 KB Format: PDF

Kritériá remeselné a iné spotrebné výrobky
Size: 316.18 KB Format: PDF

Kritéria ubytovacie a stravovacie služby
Size: 297.38 KB Format: PDF

Kritéria doplnkové služby
Size: 235.69 KB Format: PDF

Žiadosť o udelenie práv na používanie značky vo formáte PDF:

Žiadosť na poľnohospodárske a potravinové produkty
Size: 378.79 KB Format: PDF

Žiadosť na tradičné remeselné výrobky a iné spotrebné výrobky
Size: 347.08 KB Format: PDF

Žiadosť na služby ubytovacích a stravovacích zariadení
Size: 358.12 KB Format: PDF

Žiadosť na doplnkové služby v cestovnom ruchu
Size: 362.11 KB Format: PDF

 

Zdroj: OOCR Región Horehronie , Foto: ilustračné