Podpredsedovia BBSK rokovali v Detve o 1 200 pracovných miestach i výstavbe obchvatu

Z regiónu
1 /

Mesto Detva má šancu získať do novovybudovaného priemyselného parku „Punch Precision Detva“ ďalších investorov, ktorí so sebou prinesú  nové možnosti zamestnania sa v takzvanom čistom strojárenskom priemysle, ktorým je automobilový sektor.

Podpredsedovia Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej LunterRoman Malatinec sa tento týždeň v Detve stretli s primátorom Jánom  Šufliarskym, poslancami mestského zastupiteľstva i zástupcami firiem, ktoré tu pôsobia. Témou stretnutia bolo rozšírenie priemyselného parku a s ním súvisiace benefity – vznik 1 200 pracovných miest a odľahčenie dopravy.

Predstavitelia BBSK vyzvali poslancov mesta Detva naprieč politickým spektrom k podpore rozšírenia industriálneho parku v územnom pláne mesta tak, ako to už dnes predpokladá a umožňuje nadradený územný plán kraja.

„Už teraz sa osobne teším z príchodu investorov na Podpoľanie, no zároveň vidím potenciál ešte väčšieho rozvoja zamestnanosti v regióne. Uvedomujeme si potrebu investícií do rozvoja zamestnanosti v našom kraji, preto sa snažíme vytvárať priaznivé podnikateľské prostredie. Takýmito krokmi chcem dopomôcť k tomu, aby sa v Detve mohol rozšíriť industriálny park Punch Campus Detva tak, aby priemysel negatívne nenarušil život obyvateľov mesta a podporil jeho rozvoj,“

povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

S plánovaným rozširovaním priemyselného parku sa plánuje aj obchvat Detvy, ktorý by odľahčil dopravnú situáciu v strede mesta. BBSK by v tomto prípade zastrešil projektovú prípravu obchvatu mesta.

„Som rád, že pri širokospektrálnom dialógu sa nezabudlo aj na tému výsadby nových drevín, tvorby vodných plôch, parkovísk, keďže investori, Mesto Detva a BBSK myslia aj na kvalitu života v  Detve pri plánovaných investíciách. Investori  chcú byť dobrým susedom obyvateľov..  Poslancom prezentovali zámer a rozvoj svojich firiem na dlhšie obdobie,“

uviedol ďalší podpredseda BBSK Roman Malatinec a dodal:

„Podpoľanie a mesto Detva majú všeobecne veľký potenciál.  Je len na nás Podpoľancoch, či a ako ho správne uchopíme a dokážeme využiť. Verím, že dôjde k vzájomnému porozumeniu a konsenzu pri naplnení požiadavok oboch strán, prihliadajúc na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.“

Zároveň Ondrej Lunter pripomenul, že Banskobystrický samosprávny kraj spolu s rozvojom priemyselného parku vníma aj potrebu odľahčenia dopravy v meste.

„Aj preto kraj zaštítil projektovú prípravu obchvatu Detvy. Rozhodli sme sa takto pomôcť mestu, lebo z pohľadu rozvoja industriálneho parku a pre kvalitu života obyvateľov Detvy je práve toto kľúčové.“

V regiónoch s vysokou nezamestnanosťou je nutné formovať kroky, ktoré by zjednodušili rozvoj podnikateľského prostredia. Zároveň je potrebné viesť dialóg so všetkými, ktorých sa táto téma týka.

Zdroj: BBSK a (tom), Foto: Úrad BBSK a vizualizácia