FOTO: Horehronské cyklodreziny majú zatiaľ stále od štátu červenú

Z regiónu
3 /

Jediné cyklodreziny na Slovensku dostali STOPKU a jazdiť zatiaľ nemôžu. Minuloročnú novinku a jedinečný produkt cestovného ruchu zastavilo nariadenie Dopravného úradu.

Ani po rokovaniach na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky cyklodreziny zatiaľ jazdiť nemôžu.

„Minulý rok sa na Horehroní podarilo spustiť unikátny projekt Horehronských cyklodrezín, ktoré sa tak stali jedinými premávajúcimi drezinami na Slovensku. Na tomto projekte pracovala OOCR REGIÓN HOREHRONIE v spolupráci s Čiernohronskou železničkou, n.o.,“

uviedol riaditeľ Čiernohronskej železnice Ing. Aleš Bílek.

OOCR REGIÓN HOREHRONIE sa v minulom roku postarala o spustenie nového produktu cestovného ruchu.

Našim poslaním je propagovať náš turisticky zaujímavý región, no zároveň sa aktívne snažíme prichádzať s novými produktami cestovného ruchu, ktoré jestvujúcu ponuku rozšíria. Aj vďaka takýmto produktom sme turisticky atraktívny a aktívny región, v ktorom počty prenocovaní medziročne nadpriemerne rastú,“

povedal predseda predstavenstva OOCR REGIÓN HOREHRONIE Ing. Ľuboš Ďurinďák.

Správy o spustení cyklodrezín sa šírili obrovskou rýchlosťou a návštevníci cestovali do regiónu kvôli tomuto produktu.

Pravidelne sme návštevníkom, ktorí si objednali cyklodreziny, následne hľadali možnosti ubytovania v ich blízkosti,“

skonštatovala výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková.

„Na jeseň minulého roku Dopravný úrad vykonal kontrolu priamo na mieste a začiatkom tohto roka vydal okamžitý zákaz ich prevádzky. Začal sa tak nekonečný kolotoč odvolaní a zdôvodňovaní, ktorými sme sa snažili Horehronské cyklodreziny zachrániť,

dodal Bílek.

„Po neúspešnom rokovaní s  Dopravným úradom viedli naše cesty priamo na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kde sme sa snažili nájsť spoločné a zároveň koncepčné riešenie nielen pre Horehronské cyklodreziny, ale aj pre všetkých, ktorí  by podobný „bicykel na koľajniciach“ chceli prevádzkovať. Po úspešnom stretnutí, na ktorom sme dostali prísľub novely zákona, sme týždne čo týždne čakali na pozitívne správy z Bratislavy. Bohužiaľ aj napriek ústretovosti a snahe pracovníkov Ministerstva dopravy a výstavby SR sme až po uplynutí polovice letnej sezóny a odmietnutí desiatok rezervácií dostali správu, že Horehronské cyklodreziny sa do programu Národnej rady Slovenskej republiky nedostali a preto túto letnú sezóny ani nebudú môcť jazdiť,“

informovala výkonná riaditeľka.

Takto si nepredstavujeme podporu cestovného ruchu na Slovensku, veď odvetvie cestovného ruchu je jedným z najviac skúšaným prebiehajúcou krízou a pri nedostatočnej finančnej podpore zo strany štátu sú nám ešte znemožnené aj vlastné aktivity, ktoré by nám pomohli prekonať toto ťažké obdobie,“

 doplnil predseda OOCR.

,,Cyklodreziny boli ideálnym produktom cestovného ruchu najmä v súvislosti s nariadeniami o zamedzení šírenia sa vírusu Covid-19. Nakoľko sme investovali do 14 cyklodrezín, ktoré jazdia v odľahlej krasovej Hrončianskej doline, kapacita a presun po koľajniciach je obmedzený len pre malé skupiny do 4 osôb a čo je najdôležitejšie, cyklodreziny ako ojedinelý produkt cestovného ruchu aktívne vyhľadávali dovolenkári z celého Slovenska, ktorí následne ostali na kratšie i dlhšie pobyty na Horehroní a preto sme presvedčení, že tento produkt by pozitívne pomohol zmierniť dopady  krízy cestovného ruchu a súvisiacich služieb v súvislosti s pandémiou.“ 

uzavrela Ridzoňová Hlásniková.

Napriek ťažkej situácii v dôsledku nového koronavírusu sa subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu  snažia domáci cestovný ruch podporiť, čo najviac stimulovať a uspokojiť návštevníkov, ktorí sa rozhodli pre dovolenku na Slovensku.

Žiaľ v úplnom rozpore s touto snahou nedokázala naša nová štátna správa za takmer 10 mesiacov vyriešiť „legislatívny problém“ legálneho prevádzkovania týchto „bicyklov na koľajniciach“.

Napriek tomu, že vo všetkých okolitých krajinách (Poľsko, Česko, Rakúsko a pod.) tento produkt úspešne už veľa rokov prevádzkujú, na Slovensku sme opäť vynašli teplú vodu…

Zdroj: OOCR Región Horehronie, Foto: ilustračné