Medený hámor v Banskej Bystrici nájdete aj v Štátnej vedeckej knižnici

Výstava
9 /

V Štátnej vedeckej knižnici Banská Bystrica môžete vzhliadnuť výstavu „Vízie obnovenia 500 ročnej histórie v návrhoch študentov Fakulty architektúry a dizajnu“. Potrvá od  19. júla do 30. septembra 2021.

Výstava Medený hámor v Banskej Bystrici prezentovaná v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vznikla ako podpora záchrany a adaptácie chátrajúceho priemyselného areálu pre potreby súčasnej doby. Národnej kultúrnej pamiatke.

Jej významu a možnej adaptácii sa výskumne dlhodobo venuje docentka EVA KRÁĽOVÁ, pedagogička Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu v Bratislave (FAD Bratislava).

„Výstavný projekt prezentuje študentské práce možného využitia tohto kultúrne vzácneho priemyselného areálu. Súčasťou prezentácie je rešerš a výber dobových článkov a príspevkov venovaných druhému najstaršiemu veľkokapacitnému priemyselnému podniku na území Slovenska,“

hovorí Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD. z ŠVK Banská Bystrica.

V sekcii PRÍKLADY DOBREJ PRAXE sú prezentované úspešné a originálne transformácie priemyselných areálov na Slovensku, ktorým zmysluplný nápad vdýchol nový život a využitie.´Výstava bude podporená prednáškou ARCHITEKTÚRA INDUSTRIÁLU a panelovou diskusiou MEDENÝ HÁMOR, v ktorej sa odborníci podelia o svoj názor k tejto téme.

Zároveň táto výstava vytvára inšpiratívnu platformu pre prebiehajúci participatívny proces týkajúci sa budúcnosti areálu Medeného hámra. Jeho súčasťou je  ONLINE DOTAZNÍK, ktorý je možné vyplniť  na webstránke www.zamedenyhamor.sk  a www.banskabystrica.sk.

Dotazník je v printovej verzii taktiež dostupný počas konania výstavy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a v Informačnom centre  mesta Banská Bystrica v budove Radnice na Námestí SNP.

Organizátormi výstavy sú Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Mesto Banská Bystrica a Bystrický Permon.

Zdroj: Rastislav Udžan , Foto: Martin Dubovský a Mirka Chabadová