FOTO: Stretnutie v knižnici s výtvarným umením Vlasty Čupkovej, poéziou a hudbou

Výstava
1 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča (pobočka Fončorda) sprístupnila 12. novembra 2019 ďalšiu výstavu z tvorby amatérskych výtvarníkov.

Farebné pohladenie – výber z tvorby Vlasty Čupkovej

Prezentuje tvorbu autorky, ktorá je členkou občianskeho združenia Ateliér 3G (výtvarníci troch generácií) v Banskej Bystrici a členkou zoskupenia amatérskych výtvarníkov ART klub 9.

Vlasta Čupková žije a tvorí v Banskej Bystrici. Venuje sa výtvarnému umeniu, literárnej tvorbe a zborovému spevu. Okrem členstva vo výtvarných formáciách je členkou literárneho klubu Litera 2 pri Literárnom a hudobnom múzeu ŠVK v Banskej Bystrici a členkou Miešaného speváckeho zboru Viliama Figuša Bystrého pri Cirkevnom zbore v Banskej Bystrici. Napriek vzdelaniu technického smeru vždy inklinovala k umeleckým žánrom, spočiatku ako nadšený divák a poslucháč.

K aktívnej tvorbe sa dostala až v seniorskom veku. Svoju túžbu niečo sama vytvoriť, si splnila na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Univerzite tretieho veku (UTV) v odbore kresba a maľba v rokoch 2012 až 2018. Tu stretla skupinu nadšených ľudí, ktorí sa navzájom povzbudzovali, učili a objavovali netušené možnosti výtvarného prejavu a radosť z tvorby pod odborným vedením PhDr. Janky Kožuškovej, PhD. Vedomosti a zručnosti, ktoré získali, rozvíjajú ďalej.

Vo výtvarnej tvorbe dáva Vlasta Čupková prednosť komorným dielam s romantickým podtónom, často s posunom do abstraktnej roviny. Pozoruhodný je jej výber a ladenie farieb. Využíva rôzne maliarske techniky: akvarel, akryl, olej, koláže, aj kombinované techniky.

Poézia a výstavy

Venuje sa aj tvorbe poézie, vydala dve básnické zbierky, ktoré sama ilustrovala: Kamienky v dlani (2016), Čaro babieho leta (2019).

Autorka sa zúčastnila viacerých ročníkových kolektívnych výstav v rámci UTV, tiež spoločných výstav členov Ateliéru 3G (Úrad priemyselného vlastníctva 2018, Verejná knižnica Mikuláša Kováča 2018, Radnica mesta Banská Bystrica 2019 ).  Zúčastňuje sa súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Výtvarné spektrum (Stredoslovenské osvetové stredisko, Pamätník SNP Banská Bystrica).

Realizovala aj autorské výstavy: Matica slovenská Banská Bystrica 2015; Ars Poetica Neosoliensis – Radnica v Banskej Bystrici 2016; Robotnícky dom Banská Bystrica 2018, 2019; Štátna vedecká knižnica 2019.

Odborný príhovor na vernisáži predniesla akademická maliarka Zdenka Peerová.  V umeleckom programe vernisáže odzneli piesne z Horehronia v podaní hudobného zoskupenia BB ARCH – banskobystrickí architekti a priatelia pod vedením Miloslava Mojžiša. Pieseň z Horehronia Ďaleko – široko v úprave Mikuláša Schneidra – Trnavského zaznela v podaní Oľgy Mojžišovej.

Básne z básnickej zbierky Čaro babieho leta z tvorby Vlasty Čupkovej recitovali Dušan ČupkaLubuška Dižková.

Autorka Vlasta Čupková o sebe hovorí:

„Na ceste životom som  stretla mnoho vzácnych ľudí a priateľov, ktorí ma povzbudzovali, v mnohom obohatili a inšpirovali. V poézii aj v obrazoch vyjadrujem svoje pocity a postoje k tomu, čo žijem a vidím okolo seba a k ľuďom, s ktorými zdieľam radosti aj žiale života.“

Najväčšou radosťou a odmenou pre Vlastu Čupkovú je, ak jej tvorba, či už výtvarná alebo básnická poteší a povzbudí každého, kto sa s ňou stretne.

Vernisáž bola hodnotne strávením časom, stretnutím s umením a jeho múzami ale aj stretnutím s tými, ktorým je blízke zdieľať svoje umelecké cítenie a radosť z tvorby samotnej.

Zdroj: Soňa Šóky , Foto: VKMK BB