Zomrel MUDr. Jozef Komoň, CSc. (†91), ktorý sa zaslúžil o vybudovanie Rooseveltky

Spomienka
4 /

Tento týždeň vo veku 91 rokov zomrel MUDr. Jozef Komoň, CSc., ktorý ako riaditeľ  Krajského ústavu národného zdravia v  Banskej Bystrici významnou mierou prispel k výstavbe a vybudovaniu nového nemocničného areálu Rooseveltovej nemocnice.

MUDr. Josef Komoň, CSc. prešiel všetkými zdravotníckymi zariadeniami v Banskej Bystrici. Okrem začiatkov na Krajskej hygienickej stanici v Banskej Bystrici to bol Okresný ústav národného zdravia. Tu prešiel pozíciami obvodného a závodného lekára, námestníka až po riaditeľa OÚNZ, pod ktorý vtedy patrila aj nemocnica v Brezne.

Jozef Komoň s dcérou Dankou

Jozef Komoň s dcérou Dankou

Neskôr sa stal sa riaditeľom Krajského ústavu národného zdravia. Spolu so svojimi spolupracovníkmi zabezpečoval stavbu nemocnice v Brezne a nemocnice s poliklinikou III. typu v Banskej Bystrici, ktorej súčasťou vtedy bola aj dnešná Detská fakultná nemocnica. Aj súčasný Stredoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb vznikol na pôde bývalého KÚNZ Banská Bystrica.

MUDr. Josef Komoň, CSc. je živou legendou histórie zdravotníctva v Banskej Bystrici. Budovaniu zdravotníctva v mestách Banská Bystrica a Brezno venoval celý svoj život, pričom zdravotní zamestnanci mali zabezpečenú okrem svojho profesionálneho rastu aj bytovú otázku.

Dcéra Dana Spišiaková s Cenou primátora mesta pre otca

Dcéra Dana Spišiaková s Cenou primátora mesta pre otca

V roku 2019 mu bola udelená Cenu primátora mesta Banská Bystrica za rozvoj mesta a mimoriadny celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva , ktorú prevzala jeho dcéra Dana Spišiaková. Regionálny hygienik prof. MUDr. Cyril Klement o ňom povedal:

„MUDr. Komoň, ktorý v roku 1955 prišiel do nášho mesta a začínal práve na vtedajšej Krajskej hygienickej stanici (dnešný Regionálny úrad verejného zdravotníctva), sme týmto vzdali hold nielen jeho zdravotníckej a organizátorskej práci v zdravotníctve, ale celej generácií pracovníkov podieľajúcich sa na stavbe nemocníc v Brezne a Banskej Bystrici, ako aj vytvorení silného zdravotníckeho zázemia v meste a celom regióne.“

Areál Rooseveltovej nemocnice

Areál Rooseveltovej nemocnice

.Veľkorysé riešenie banskobystrickej nemocnice dnes umožňuje, aby aj vďaka odbornému personálu bola kvalitnou fakultnou nemocnicou a radila sa medzi popredné zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Týmto ocenením si to pripomenula nielen zdravotnícka verejnosť, ale aj občania Banskej Bystrice. Výstavba novej nemocnice s poliklinikou s rozsiahlym nemocničným areálom na ploche 20 hektárov, s kapacitou 1100 postelí a moderným hospodársko – technickým vybavením, započala vo februári 1968.

Komplex nemocničných stavieb bol po zdĺhavom riešení problémov na strane štátnych organov odovzdaný do užívania v rokoch 1981-1982. V roku 1991 sa nemocnica vrátila k pôvodnému názvu z roku 1947 – Nemocnica F.D. Roosevelta. Od roku 2004 je fakultnou nemocnicou a druhou najväčšou vzdelávacou základňou Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Na takých ľudí ako bol MUDr. Josef Komoň, CSc., sa nezabúda. Česť jeho pamiatke!

Autor: (tom) , Foto: archív a ilustračné