Z kúpeľov Brusno odvážajú hnuteľný majetok, čo bude s nimi ďalej?

SPRÁVY
9 /

V pondelok bolo v kúpeľoch Brusno opäť rušno. Napriek súdnym rozhodnutiam z hlavnej budovy neznámi muži na pokyn vlastníckej firmy odnášali nábytok a sedačky, čomu sa prizerali bezmocní zamestnanci Kúpeľov Brusno a.s. v konkurze spolu s kúpeľnými hosťami.

Náhly odvoz hnuteľného majetku z kúpeľov trebišovskou firmou

Zdá sa, že spory o majetok kúpeľov v Brusne nemajú konca, pričom sa ohrozuje samotná prevádzka tohto kedysi vychýreného kúpeľného miesta. Pamätníci podobných sporov z minulosti sa obávajú, aby to s kúpeľnými budovami v Brusne neskončilo ako v Korytnici či Sliači po privatizácii.

„V pondelok ráno prišiel údajný majiteľ hnuteľného majetku a začal ho vyberať bez nejakého dokladu. V prvom rade musí prísť s rozhodnutím súdu o vydaní veci, až na základe toho je možné hnuteľný majetok brať.

uviedol krízový manažér Kúpele Brusno Matej Ďurica pre TV JOJ potom, čo pred hlavnou budovou zaparkovali kamióny, dovnútra vošla skupina neznámych mužov, ktorí vynášali von všetok nábytok so zariadením interiérov.

Problém sa snažil vysvetliť prítomný konateľ spoločnosti GENDENA Nr. 1 s. r. o. z Trebišova Marián Sabó:

„Celé hnuteľné veci, ktoré sme nadobudli kúpnou zmluvou minulý rok v decembri, sú v našom vlastníctve, chceli sme si len vziať čo je naše.“

Na miesto činu privolali aj políciu. Muži zákona však po oboznámení sa so situáciou odišli bez toho, aby sa zastavil odvoz nábytku z priestoru kúpeľov. Od oboch strán sporu prijala polícia trestné oznámenia. O celom spore tak musí zasa rozhodnúť súd, ibaže ktoré z prijatých súdnych rozhodnutí bude napokon platiť?

Podľa TV Markíza niekto napokon zablokoval kamióny s hnuteľným majetkom. Ten sa mal popoludní po zásahu polície opäť vyložiť. Chaos tak pokračuje…

Aký osud čaká brusnianske kúpele?

Iba nedávno sme priniesli informácie o kontroverzných vyhláseniach predstavenstva Kúpeľov Brusno, a. s. v konkurze  a krízového manažéra kúpeľov v súvislosti s údajnou hrozbou straty licencie na prevádzkovanie kúpeľnej liečby a hromadného prepúšťania zamestnancov na rozhraní rokov.

Podľa platného súdneho rozhodnutia z decembra 2019 dostal správca konkurznej podstaty kúpeľov záväzný pokyn na speňažovanie podniku úpadcu ako celku. Predávať sa tak  budú Kúpele Brusno, a. s. v konkurze  s vecami, právami a inými majetkovými hodnotami, ktoré sú vymedzené v rámci konkurznej podstaty.

Hajnalka Zöld zo spoločnosti I & R Konkurzy a reštrukturalizácie, ktorá je správcom konkurznej podstaty, pre agentúru SITA uviedla:

„Zatiaľ žiadne záväzné ponuky na spoločnosť Kúpele Brusno nemáme. Predpokladáme, že speňažovanie podniku sa spustí v čo najkratšom čase. Avšak to, kedy dôjde ku skutočnému predaju podniku v súčasnosti nie je možné predvídať.“

Súčasťou predávaného majetku spoločnosti sú pozemky a nehnuteľnosti, vrátanie Liečebného domu Poľana, hnuteľné veci a pohľadávky. Problematické je vybavenie kúpeľov s inventárom, ktoré si prevádzkovateľ prenajíma od spoločnosti Eastern Investment Comapy s. r. o. (EIC) v minulosti prepojenej s predstavenstvom kúpeľov. Teraz vysvitlo, že v decembri ho mala odkúpiť trebišovská firma GENDENA Nr. 1 s. r. o.

Otázka znie, či platí neodkladné súdne opatrenie z 30. decembra 2019 vydané Okresným súdom v Banskej Bystrici, podľa ktorého  nemôže EIC s týmto hnuteľným majetkom nakladať. Predmetné uznesenie súdu v tejto veci bolo totiž 2. januára 2020 doručené EIC a tým pádom sa stalo vykonateľným. Ibaže tu sa zrazu vynorí nový majiteľ tohto hnuteľného majetku, ktorý si ho odnáša z kúpeľnej reštaurácie s barom bez toho, aby o tom niekoho z kompetentných informoval.

V tejto chvíli začína byť otázne, či spoločnosť Kúpele Brusno, a.s. v konkurze môže naďalej na základe súdnych rozhodnutí či záväzného pokynu veriteľského výboru a zabezpečeného veriteľa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky naďalej fungovať a poskytovať kúpeľnú liečbu bez obmedzenia, ale aj bez vybavenia Liečebného domu Poľana, ktoré odtiaľ mizne.

Pokiaľ sa totiž nájde nový majiteľov kúpeľov, ktorý by ich kúpil v konkurze, pri existujúcom riešení sporov medzi rôznymi majiteľmi majetku sa môže ľahko stať, že kúpele s viac ako 180 – ročnou tradíciou ako také prestanú vykonávať svoju funkciu a zostanú z nich len prázdne budovy. Osud kúpeľov Korytnica a čiastočne aj Sliač máme ešte v živej pamäti…

Autor: (tom), Foto: TV JOJ, TV Markíza a ilustračné