Vývoz nadrozmerného odpadu v meste pod Urpínom v roku 2024 pokračuje najbližšie tento piatok

SPRÁVY
8 /

Od roku 2020 banskobystrická samospráva každoročne pripravuje pre obyvateľov mesta brožúru „Kam s komunálnym odpadom v Banskej Bystrici?“. Sú v nej dostupné všetky odporúčania, pravidlá nakladania s odpadom v meste, ako aj potrebné harmonogramy.

Brožúra bola distribuovaná do všetkých domácností na území mesta. Ak ste ju náhodou nedostali, alebo vám z nejakého dôvodu nebola doručená, nájdete ju na webe: https://shorturl.at/dKNT3

Najbližšie už tento piatok 23. februára 2024 bude podľa platného harmonogramu odvezený nadrozmerný odpad z Rudlovej, Sásovej, Kostiviarskej, Jakuba, Uľanky a Nového sveta.

Objemný odpad je odpad, ktorý nie je možné z dôvodu veľkých rozmerov uložiť do klasických zberných nádob. Do tejto skupiny patrí nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, sanitárne vybavenie, plechové rúry a podobne.

Nepatrí sem stavebný odpad, pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie, drobný komunálny odpad vo vreciach alebo v krabiciach. To isté platí aj o rôznych druhoch drobného odpadu, vrátane zaváranín, potravín, ale i odevov, obuvi, športových potrieb (korčule, lyžiarky, lyže), akvárií, kníh a pod. Všetky spomínané veci zvyčajne zanechávajú znečistené stojisko a verejné priestranstvo

Zberný dvor

Zberný dvor

„Apelujeme na obyvateľov, aby sa z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta a efektivity systému zberu komunálneho  dodržiavali termíny zberu príslušné pre ich ulicu a základné podmienky nakladania s odpadom,“

hovorí  vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica Peter Suchý.

Peter Suchý

Peter Suchý

Nadrozmerný odpad treba ukladať na kontajnerové stojiská v predvečer stanoveného termínu. V prípade, že sa potrebujete zbaviť odpadu mimo termínu zberu, využite jeho bezplatné odovzdanie v Zbernom dvore na Zvolenskej ceste v Radvani.

Termíny vývozu nadrozmerného odpadu z jednotlivých mestských častí v tomto roku nájdete na https://shorturl.at/AMUV4.

Zdroj: (tom) a mesto BB, Foto: ilustračné